Norske barn misfornøyd med innhold på nett

Kun ett av fire norske barn mellom ni og 16 år mener det er mye bra innhold for dem på Internett.

Ingen europeiske barn mellom ni og 16 år er så negative til innholdet på nettet som norske barn. Kun 24 prosent mener det er mye bra innhold for dem på Internett, det klart dårligste resultatet i hele Europa, viser en undersøkelse fra EU Kids Online.

- Det er oppsiktsvekkende og triste tall, sier prosjektleder for EU Kids i Norge, stipendiat Elisabeth Staksrud.

Hun sier det er liten grunn til at andre små språknasjoner som Litauen, Bulgaria og Danmark skal ha et mye bedre tilbud til barn på nettet enn Norge.

- Det vi trenger er økt oppmerksomhet rundt positivt innhold for barn på Internett slik at norske barn bedre kan gjøre seg nytte av alle fordelene nettbruk har, sier Staksrud.

Se også tidligere funn fra prosjektet EU Kids Online

Vekker oppsikt

Resultatene vekker oppsikt utover landets grenser. 

- Vi er blitt vant til at Norge leder an når det gjelder dybde og bredde i barns nettbruk. Det vi merker oss med disse funnene er at mer bruk ikke nødvendigvis gir bedre resultater. Norge er i toppen når det gjelder pornografi, mobbing og sende seksuelle meldinger. Så, når mer bruk gir flere muligheter, men også mer risiko, vil Europa se til Norge når det gjelder tiltak for trygg bruk, sier leder av EU Kids Online professor Sonia Livingstone ved London School of Economics (LSE).

Ser mest porno

Norske barn ser også mest pornografi eller seksuelt materiale på nett, viser undersøkelsen. 34 prosent av norske barn har sett pornografi på eller utenfor nettet, mot 14 prosent av barna i Europa.

Flesteparten av barna (åtte av ti) sier dette ikke plager dem. 

- De fleste foreldre er klar over at deres barn har sett slike bilder, sier Staksrud. 

 

Andre funn i undersøkelsen:

  • Norske barn er på topp i Europa når det gjelder tilgang til Internett gjennom håndholdt teknologi (31prosent).
  • Norske foreldre er på topp i Europa når det gjelder daglig bruk av Internett.
  • Norske barn ligger over det europeiske gjennomsnittet i ferdigheter på nett (i gjennomsnitt har de fem ferdigheter, mens det europeiske gjennomsnittet er 4,2 ferdigheter).
  • 23 prosent av alle norske barn har hatt en ubehagelig/opprørende opplevelse på nettet i løpet av de siste 12 månedene. Dette er tredje høyest i Europa, etter danske (28 prosent) og estiske barn (25 prosent).
  • 42 prosent av norske barn har sett potensielt skadelig brukergenerert innhold på websider de siste 12 månedene, som pro-anoreksi sider, hatsider og selvmordssider. Dette er nest høyest i Europa, og dobbelt så mange som Europagjennomsnittet.
  • Norske barn viser klart større tegn på overdreven nettbruk (41prosent) enn resten av Norden (36 prosent av danske, 35 prosent av svenske og 26 prosent av finske barn).
  • 15 prosent av alle norske barn har møtt en nettkontakt ansikt til ansikt. To tredjedeler av foreldrene til disse barna visste ikke om dette. 
Av Randi Kvåle Iversen
Publisert 13. jan. 2011 07:20 - Sist endret 27. okt. 2017 13:17