Aktuelle forskningssaker fra 2011

Publisert 8. juni 2011 15:45

Har du noen gang befunnet deg i en by og tenkt at «her kunne det blitt skapt kunst»? Medieforsker Anders Sundnes Løvlie har utforsket hvordan smarttelefoner kan brukes til formidling og utveksling av poesi.

Publisert 25. jan. 2011 16:24

Den utsendte asylsøkeren Maria Amelie har satt dagsorden i flere uker. Et forskningsprosjekt skal se på hvordan politikere, administrative ledere og folk flest påvirkes av innvandringssaker i mediene.