Aldersgrensen er ikke reell på Facebook

Man må være 13 år for å opprette en profil på Facebook. Ikke alle bryr seg om det, hele 24 prosent av norske barn mellom 9 og 12 år har i dag en profil på nettstedet. 

Svært mange yngre barn bryter reglene og oppretter egne profiler på Facebook og andre nettsteder, viser rapporten Social Networking, Age and Privacy fra forskningsprosjektet EUkids Online.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no.

38 prosent av 9-12-åringer i Europa bruker sosiale nettverk. Én av fem har en profil på Facebook, selv om aldersgrensen der er 13 år. I Norge er tallet noe høyere. Her har hvert fjerde barn under 13 år en profil på Facebook. 

Offentlige profiler

-Det er åpenbart at barn søker mot Facebook – dette er nå den mest populære sosiale tjenesten i 17 av de 25 landene vi har undersøkt. Mange tilbydere har aldersrestriksjoner for sine tjenester, men vi ser at disse ikke er effektive. Dette er spesielt problematisk fordi det er de yngste barna som ikke bruker personverninnstillinger og som har problemer med å forstå hjelpemidlene som kan gi dem en tryggere bruk, sier professor Sonia Livingstone ved London School of Economics and Political Science (LSE). Hun leder prosjektet.

Etter å ha intervjuet 25. 000 barn i Europa sier forskerne i EU Kids Online at det er klart at aldersrestriksjoner bare delvis er effektive, og at et økende antall barn bruker sosiale nettverkstjenester. En fjerdedel av alle barn har offentlige profiler, hvor alle kan se profilinnholdet, og dette er vanligst hos de yngste brukerne. I Norge har 20 prosent av de yngste offentlige profiler, mot 12 prosent av de eldste barna.

Fjerne aldersgrense 

En måte å styrke sikkerheten for barn på nettet er å fjerne aldersgrensene, mener forskerne bak rapporten Sonia Livingstone, stipendiat Elisabeth Staksrud, IMK, og Kjartan Ólafsson (UiA, Island). Begrunnelsen er at aldersgrensene nå bare gjør at bruken hos de yngste skjer i det skjulte.

- Siden barn ofte lyver på alderen for å bli med på "forbudte" tjenester, vil den pragmatiske tilnærmingen være å heller identifisere disse barna og gi dem bedre informasjon om trygg bruk og personverntjenester de kan forstå og bruke. Men, vi aksepterer også at ved å fjerne aldersgrensene vil man forvente en sterk økning i bruken hos de yngste, sier Elisabeth Staksrud. 

 

Andre funn i rapporten:

Sosiale nettverkssider (SNS) er populære blant europeiske barn: 38 prosent av 9-12-åringene og 77 prosent av 13-16-åringene har en slik profil. Facebook brukes av en tredjedel av de mellom ni og 16 år som også bruker Internett.
I Norge bruker 41 prosent av 9-12-åringer og 92 prosent av 13-16-åringer sosiale nettverkssider. For 13-16-åringene er tallet det høyeste i Europa.
I gjennomsnitt har én av fem 9-12-åringer en profil på Facebook.
Aldersrestriksjoner er bare delvis effektive, men det er mange forskjeller mellom land og sosiale nettverk.
Yngre barn har oftere "offentlige" profiler enn eldre barn. Over en fjerdedel av 9-12-åringer som bruker et sosialt nettverk på Internett har profilen sin satt til ’offentlig’
Foreldres restriksjoner er delvis effektive, og mest effektive for de yngste barna.
Mange yngre barn og en del eldre barn forstår ikke hvordan de skal bruke tjenester som er ment å beskytte dem fra andre brukere.

 

Av Randi Kvåle Iversen, informasjonskonsulent IMK
Publisert 18. apr. 2011 13:54 - Sist endret 27. okt. 2017 13:17