Påvirket av Amelie-saken?

Den utsendte asylsøkeren Maria Amelie har satt dagsorden i flere uker. Et forskningsprosjekt skal se på hvordan politikere, administrative ledere og folk flest påvirkes av innvandringssaker i mediene.

Kjersti Thorbjørnsrud koordinerer prosjektet Mediation of Migration som skal se på hvordan saker om innvandring i mediene påvirker. Foto: Randi Kvåle Iversen

- Tidligere er det blitt gjort innholdsanalyser av nyheter om innvandrere, men vi skal følge hele kjeden fra hvordan kildene jobber opp mot mediene til journalistenes arbeid og nyhetenes effekter. Dette er noe helt nytt. Maria Amelie- saken er selvskreven i dette forskningsprosjektet, sier Kjersti Thorbjørnsrud.

Hun er koordinator for prosjektet Mediation of Migration som starter opp 1. februar ved Institutt for medier og kommunikasjon (IMK). I alt elleve deltakere er med, sju av dem fra IMK, resten er fra NTNU, Høgskolen i Oslo og universitetene i Zürich og New York.

Omfattende

Thorbjørnsrud sier Mediation of Migration er et omfattende og ambisiøst prosjekt. Deltakerne skal rekke over mye, fra observasjon og intervju med journalister om hvordan de jobber med innvandringsstoff til intervju med politisk og administrativ ledelse i departement og direktorat.

Noen sentrale spørsmål er:

  • Hvordan påvirker saker om innvandrere befolkningen generelt og innvandrergrupper spesielt? Spres for eksempel sakene ut av landet til potensielt nye innvandrergrupper?
  • Påviker saker i mediene beslutningstakerne og i tilfellet på hvilken måte?
  • Hvordan er Norge sammenlignet med Frankrike og USA?

Paradokser

Utfordringene for prosjektgruppen blir å finne sammenhenger på tvers av ulike felt og institusjoner samt lykkes med å gjennomføre næranalyser på mikronivå som gir innsikt i den store fortellingen om innvandring til Norge. 

- Det er en eksplorerende og åpen studie, uten ferdigformulerte hypoteser. Men vi ser at dette er et felt med mange spenninger og paradokser, vi venter å finne praksiser og diskurser som på ulike måter gjenspeiler at innvandring berører grunnlegende spørsmål om hvordan et moderne samfunn skal organiseres og hvilke prinsipper det skal bygge på.

Se også sak i Journalisten.

Trenger folk

IMK leder Mediation of Migration. Thorbjørnsrud er glad for å være en del av prosjektet. 

- Vi er en ung forskergruppe som brenner for det vi driver med, sier hun.

Flere kan få muligheten til å delta. Prosjektet skal lyse ut to postdoktor- stillinger og Mediation of Migration trenger flere vitenskapelige assistenter.

Av Randi Kvåle Iversen
Publisert 25. jan. 2011 16:24 - Sist endret 5. juli 2019 13:08