Sosiale medier åpner dørene til TV og avis

Lokalpolitikere bruker sosiale medier for å få spalteplass i Aftenposten, lokalavisen eller vise seg frem på TV.

Politikere fra Ap og Høyre er mest profesjonalisterte, mens politikerne fra SV og V oppdaterer hyppigst på sosiale medier, viser en studie ved IMK. Illustrasjon: Annica Thomsson.

- Politikerne bruker sosiale medier som en plattform for å fremme sin politikk for å komme inn i de tradisjonelle mediene. Et eksempel på det er å legge ut en melding på Twitter like før deadline i en redaksjon, sier førsteamanuensis Gunn Enli ved Institutt for medier og kommunikasjon. Hun er prosjektleder for en studie som har sett på lokalpolitikere i sosiale medier.

Facebook mest populær

De foreløpige resultatene viser at det er de øverste valglistekandidatene som er mest tilstede i sosiale medier. Men ikke alle listetoppene har profiler på Facebook eller Twitter. Hovedtendensen er likevel at desto lengre nede på listen kandidatene befinner seg, desto mindre aktive er de på sosiale medier. Som befolkningen ellers er politikerne i større grad tilstede på Facebook enn Twitter, ifølge Enli.  

- Mens Twitter foreløpig er et relativt marginalt fenomen som har overvekt av profesjonelle kommunikatører og personer med definisjonsmakt på andre arenaer, er Facebook en "folkeplattform" som brukes av både elitepersoner og folk flest. Resultatet blir at sosiale medier skaper nye arenaer for debatt, som potensielt kan resultere i både økt deltakelse fra et bredere spekter av samfunnsgrupper, men også til en segmentering av makt hos de som allerede besitter dagsordensettende roller i samfunnet.

Førsteamanuensisen er en av tre sentrale forskere på det nyopprettede programmet Nordic Media, hvor sosiale medier og politikerstudien er aktuell.

Profesjonelle Ap og Høyre

Profesjonaliseringen av sosiale medier avhenger av partitilhørighet snarere enn geografisk tilhørighet. Politikerne fra Høyre og Arbeiderpartiet er mest strømlinjeformede.

- Det tyder på at organisasjonene i disse partiene har utformet en strategi for sosiale medier, også for lokalpolitikerne, sier Enli.

Førsteamanuensis Gunn Enli leder et forskningsprosjekt som studerer politikernes aktivitetsnivå på sosiale medier.

Profesjonaliseringen i de to partiene er ikke proposjonal med aktivitetsnivået på sosiale medier. Forskning internasjonalt viser at partier som vektlegger miljøpolitikk og har en grønn profil, lav oppslutning og som i liten grad får gjennomslag i etablerte medier, er mest ivrig på på å oppdatere Facebook-profilen eller legge ut meldinger på Twitter. Samme tendensen ser Enli her hjemme hvor Sosialistisk Venstreparti og Venstre oppdaterer hyppigst.

Sosiale medier- en hybrid 

Enli beskriver sosiale medier som en hybridarena der politikerne balanserer mellom sin private og sin profesjonelle rolle.

- De varierer mellom privat, semi-privat og offentlig deling. Videre varierer profilene mellom profesjonaliserte og standardiserte profiler, og amatørmessige profiler som vitner mer om tilfeldige privatpersoner enn yrkesrelaterte sider.

Lokalpolitikere som har profiler på Facebook og Twitter benytter i liten grad nettstedene til å kommunisere med velgerne. Enli skal følge opp forprosjektet med en studie under årets kommunevalg for å se om lokalpolitikerne i større grad henvender seg til potensielle velgere, eller om hovedfokuset fortsatt er å komme på trykk i lokalavisen eller vise ansiktet på TV.

I tillegg til prosjektleder Enli deltar førsteamanuensis Tanja Storsul, professor Eli Skogerbø, postdoktor Arne H. Krumsvik og masterstudentene Mari Hage og Hilde Dahle.

Av Nina Kraft, frilansjournalist.
Publisert 1. juli 2011 14:13 - Sist endret 5. juli 2019 13:08