Appiness og revolusjon

Apper og sosiale medier, to brennaktuelle temaer. Du kan få mer på fagdagen til X-IMK.

Sett av torsdag 7. april dersom du er interessert i apper og sosiale medier:

Alumniforeningen X-IMK og Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) inviterer til X-IMKs fagdag 2011: "Appiness og revolusjon".

Programmet er todelt og innholdsrikt:

  • Gisle Hannemyr, Institutt for informatikk, Live Roaldset, Filmweb, Johan Høgåsen-Hallesby innleder i første del om apper.
  • Tine Ustad Figenschou, IMK, Mohamed Salah Bahri er sentral i del to om sosiale medier.

Seminaret er åpent for alle, studenter som ansatte!

Av Randi Kvåle Iversen
Publisert 23. mars 2011 10:53