Aktuelle forskningssaker fra 2013

Publisert 1. aug. 2013 13:59

Twitter og Facebook har gitt politikerne og deres rådgivere større makt i valgkampen.