Aktuelle forskningssaker fra 2013

Publisert 4. nov. 2013 10:29

Massiv mediedekning fører til politiske ad hoc-løsninger i innvandringssaker.

Publisert 1. aug. 2013 13:59

Twitter og Facebook har gitt politikerne og deres rådgivere større makt i valgkampen.