Norden er en egen medieregion

Boken «The Media Welfare State: Nordic Media in the Digital Era» utforsker hvordan de nordiske landenes medieindustri skiller seg fra resten av verden.

Bokforside, The Media Welfare State: Nordic Media in the Digital Era

Boken er skrevet av Gunn Enli og Trine Syvertsen ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO, og Hallvard Moe og Ole J. Mjøs ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

– Hva handler boken om, Gunn Enli?

– Om mediene i Norden og hvordan disse relaterer til velferdsstaten, i sosial og politisk forstand. Hvordan inngår medier og kommunikasjon som en del av infrastrukturen i velferdsstaten? Er det mulig å tenke seg en velferdsstat uten universell tilgang til sentrale medier? Hvordan har telefon, aviser, radio, TV, og i senere tid Internett vært med på å bygge velferdsstaten?

I vår studie av mediebruk, avisstruktur, kringkasting og medieselskap i Norden fant vi at Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island utgjør en medieregion som utmerker seg på en rekke punkter sammenlignet med internasjonale tendenser. Vi lanserer begrepet «the media welfare state», eller medievelferdsstaten. Vi diskuterer om særtrekkene ved nordiske medier er i ferd med å utviskes som følge av digitalisering, globalisering og kommersialisering.

– Hvorfor valgte dere å skrive om dette?

Gunn Enli, Institutt for medier og kommunikasjon, UiOFørsteamanuensis Gunn Enli. (Foto: UiO)

– Av to grunner. For det første fordi interessen for Norden er sterk og økende internasjonalt. Suksesshistoriene til de nordiske selskapene Nokia, Schibsted og Telenor, som alle har ekspandert i globale markeder, har vakt oppsikt internasjonalt. Vi ble oppfordret av et amerikansk forlag om å skrive en bok om nordiske medier.

For det andre trodde vi det ville være en relativt enkel jobb fordi vi har forsket mye på nordiske medier tidligere. Det viste seg at vi totalt undervurderte hvor krevende det er å samle inn og analysere data fra de fem nordiske landene, og samtidig analysere Norden i forhold til resten av verden.

– Hvilke lesere håper dere på å nå?

– Vi har skrevet boken for nordiske og internasjonale studenter, og har allerede kommet på pensum flere steder. Vi håper også at boken blir diskutert av forskere som er opptatt av mediene i Norden og av velferdsstaten som politisk modell. Vi mener at mediene hittil har vært oversett i tidligere analyser av velferdsstaten.

Av Camilla Chausse
Publisert 19. feb. 2015 15:16 - Sist endret 3. jan. 2019 09:59