Disputaser

Oversikt over kommende og avlagte doktordisputaser ved instituttet. Oversikten oppdateres løpende.

Kommende 5 dager

21 jan.
Doctoral candidate Jon Inge Faldalen
Tid og sted: 21. jan. 2022 12:15, Zoom

Master Jon Inge Faldalen at the Department of Media and Communication will defend his dissertation Stillmoving for the degree of philosophiae doctor (PhD).