Disputaser

Oversikt over kommende og avlagte doktordisputaser ved instituttet. Oversikten oppdateres løpende.

Kommende disputaser

Doktorgradskandidat Linn-Birgit Kampen Kristensen
Tid og sted: 3. nov. 2020 12:00, Digital disputas i Zoom

Master Linn-Birgit Kampen Kristensen ved Institutt for Medier og Kommunikasjon vil forsvare avhandlingen sin for graden philosophiae doctor (ph.d.): Digital or physical, streaming or turning pages? Digitization, diffusion and diversity in the book industry. A Norwegian case.