Disputaser

Oversikt over kommende og avlagte doktordisputaser ved instituttet. Oversikten oppdateres løpende.

Kommende disputaser

Doktorgradskandidat Jørgen Alnæs
Tid og sted: 5. nov. 2021 13:00, Sophus Bugges hus, auditorium 2

Cand.philol. Jørgen Alnæs ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling Tekst og territorium. Det norske Antarktis i norske nyhetstekster, 2005 – 2019 for graden philosophiae doctor (ph.d).