Disputaser

Oversikt over kommende og avlagte doktordisputaser ved instituttet. Oversikten oppdateres løpende.

Se også disputaser ved HF fra 2020 og tidligere.

Tidligere

Doctoral candidate Jon Inge Faldalen
Tid og sted: 21. jan. 2022 12:15, Zoom

Master Jon Inge Faldalen at the Department of Media and Communication will defend his dissertation Stillmoving for the degree of philosophiae doctor (PhD).

Doktorgradskandidat Jørgen Alnæs
Tid og sted: 5. nov. 2021 13:00, Sophus Bugges hus, auditorium 2

Cand.philol. Jørgen Alnæs ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling Tekst og territorium. Det norske Antarktis i norske nyhetstekster, 2005 – 2019 for graden philosophiae doctor (ph.d).

Doktorgradskandidat Nanna Alida Grit Fredheim
Tid og sted: 20. aug. 2021 13:00, Zoom

Master Nanna Alida Grit Fredheim ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling Hybrid mediatization and network dependencies: Health interest group strategies in a hybrid media landscape for graden philosophiae doctor (ph.d).

Doctoral candidate Elisabeth Brun
Tid og sted: 16. okt. 2020 14:00, Digital defence in Zoom

Master Elisabeth Brun at Department of Media and Communication will be defending the thesis: the ESSAY FILM as TOPOGRAPHY - explorations of place through moving image thinking for the degree of PhD (Philosophiae Doctor)