Inventio (avsluttet)

Teori og praksis for utforming av digitale sjangre for læring og fritid.

Om prosjektet

INVENTIO er et prosjekt med fokus på digitalt sjangerutvikling, design og mobile medier. Prosjektet utforsker digitale medier på tre nivåer; hardware, software og den digitale sjangeren i meningsskapning. Forskergruppen vektlegger hvordan sjangeren skaper mening via digitale medier ut fra en humanistisk forskningtradisjon.  Prosjektet startet i 2007 og holder på frem til 2011.

Delprosjekter

Mål

INVENTIO står for utviklingen av nye digitiale uttrykksmåter som baserer seg på posisjonering og GPS-teknologi, bredbånd og moderne mobiltelefoner i relasjon til litteratur, lærmidler og museer. Prosjektet handler blant annet om såkalt posisjonert eller stedbunden simulering. Dersom en befinner seg på ett sted, kan en få mobiltelefonen til å vise informasjon om stedet som ikke finnes der, enten det dreier seg om fortid, skjulte ting eller fremtid. En kan feks «se» Osebergskipet på telefonen slik en tror det må ha sett ut umiddelbart før haugen ble oppført for 1.200 år siden.

Resultat

Se demonstrasjon av prototypen av Osebergskipet her.

Demonstrasjon av applikasjon på YouTube

Arrangement

INVENTIO seminar ved Stanford, 20-21. april 2009. Tema for seminaret var:  “DIGITAL DESIGN AND/IN THE ARTS & HUMANITIES”

Finansiering

Prosjektet er finansiert av VERDIKT-programmet i Norges forskningsråd (NFR).

Samarbeid

Forskerne har et tett samarbeid med Intermedia Lab på Universitetet i Oslo om en rekke delprosjekter, hvor mobilitet og lokaliseringsteknologi blir utprøvd. Kulturhistorisk museum er partner i INVENTIO-prosjektet og bidrar med materiale i utviklingen av prototyper.

Utstyr

Intermedia Lab, GPS-teknologi

 

 

Publisert 30. apr. 2010 13:30 - Sist endret 24. apr. 2018 15:37