Arrangementer

Tidligere

Barn som sitter med bok i solnedgangen
Tid og sted: 14. juni 2022 08:0013:30, Berner-kjelleren, Litteraturhuset

Er du interessert i ny forskning på digitalt utenforskap blant barn og ungdom? Barn, unge og medier gruppen ved Institutt for medier og kommunikasjon inviterer til åpent seminar. 

Bildet kan inneholde: person, panne, hår, nese, kinn.
Tid og sted: 9. mai 2022 14:0015:45, Niels Treschows Hus, 12. etasje

9. mai arrangerer vi seminar om nordiske perspektiver på barneoppdragelse. To av Nordens fremste forskere på barndom og barneinstitusjoner, Eva Gulløv og Hilde Danielsen, kommer til Universitetet i Oslo for å presentere sin seneste forskning. 

Image contains children working with robots
Tid og sted: 4. mai 2022 12:006. mai 2022 16:00, Professorboligen, Oslo

Four international projects investigating the impacts of digital transformation for children and young people will meet in Oslo, Norway from Wednesday 4th to Friday 6th May, 2022.

Bilde av barn sammen med en voksen om bruker ulike digitale enheter
Tid og sted: 25. nov. 2021 08:3014:00, SKRAM, Litteraturhuset

Seminar om digital kompetanse i regi av Digiskills og det nasjonale FoU-nettverket for barn og medier. Arrangementet er åpent med påmelding for forskere, praktikere og andre interesserte.

Image of colourful graphs and figures with computer keyboard on left-hand side
Tid og sted: 9. juni 2021 16:0017:30, Zoom

The Children, youth and media group at IMK invites you to a webinar on ethical dilemmas arising in comparative and longitudinal research on Wednesday 9 June.

Bilde av fargerike figurer og grafer
Tid og sted: 9. juni 2021 16:0017:30, Zoom

Er du interessert i etiske dilemmaer som oppstår i forskning med barn og unge? Delta på webinar i forbindelse med de H2020 finansierte prosjektene CO:RE og ySKILLS i regi av Barn, unge og medier-gruppen ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Image og girl at sunset beneath layer of digital research-related images
Tid og sted: 4. mai 2021 10:0011:30, Zoom

The Children, youth and media group at IMK invites you to a webinar on Research Integrity on Tuesday 4 May.

Illustrasjon. Ansiktsprofil av en kvinne. Sol og himmel i bakgrunnen.
Tid og sted: 4. mai 2021 10:0011:30, Zoom

Tirsdag 4 mai arrangerer Barn, unge og medier-gruppen et webinar om forskningsintegritet. 

Far som sitter og ser på nettbrett mens barna leker med lego ved siden av. Alle smiler.
Tid og sted: 9. feb. 2021 09:3011:00, Zoom

Er du interessert i ny forskning om digitalt foreldreskap? Delta på webinar i forbindelse med Safter Internet Day, i regi av Barn, unge og medier-gruppen ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Barn som bruker digitale teknologier i et hus
Tid og sted: 15. des. 2020 19:0020:30, Litteraturhuset, Oslo and Zoom

Living the Nordic Model researchers discuss how the Corona Crisis has influenced Children's Digital Lives

Image may contain: Text, Cartoon, Font, Illustration, Design.
Tid og sted: 12. nov. 2020 10:0011:30, Zoom

On Thursday 12th November we will host a webinar (in Norwegian) where we will present research about harmful media effects for children and young people and discuss policy work in this field.

Bildet kan inneholde: tekst, tegnefilm, skrift, illustrasjon, design.
Tid og sted: 12. nov. 2020 10:0011:30, På Zoom

Webinar om medieskadelighet.

Barn som vinker med ansikter malt på hendene sine
Tid: 23. apr. 2020 09:0024. apr. 2020 16:00

This conference will be organised in collaboration between two UiO:Nordic projects “The Nordic Education Model” and “Living the Nordic Model”.

Tid og sted: 21. mai 2019 08:3015:30, HF-12 i Niels Treschows Hus, UiO

21 mai 2019 inviterer Living the Nordic Model, i samarbeid med Barneombudet, til et møte med tema ‘Barns rettigheter i digitale miljø’.

Barn som ser på nettbrett
Tid og sted: 24. sep. 2018 09:0014:00, Kulturhuset, Boksen

Hva skjer når barn blir møtt med hatefulle ytringer på Internett og hva kan vi gjøre for å ruste barn og unge til å håndtere hatytringer på nett på en god måte – i hjemmet, på skolen og på nett? 

Barn som samler epler.
Tid og sted: 14. juni 2018 10:0013:00, Georg Sverdrups Hus, Seminarrom 2

In June 2018, Living the Nordic Model held its Opening Seminar on the theme of 'Nordic Childhoods Under Pressure'.