Praksisstudenter våren 2019

Her kan du lese om praksisstudentenes faglige bakgrunn, arbeidsoppgaver og ansvarsområder, og erfaringer om hva de har gjort og lært i praksis.

 

Praksisstudentene i MEVIT3811 - Mediestudenter i arbeidslivet våren 2019 var utplasserte hos Schibsted SMB/Mittanbud, NRK Analyse, NRK TV, Itera, Stiftelsen Festivalkontoret, Direktoratet for e-helse, Accenture, Sykehuspartner, Nucleus AS, Den norske Helsingforskomité, Oslo Jazzfestival, Kulturdepartementet og Norsk institutt for vannforskning (NIVA).


Claudia Caroline Bajek: Schibsted SMB/Mittanbud 

Claudia Caroline Bajek

Studiebakgrunn og faglige interesser: 

Claudia har fra tidligere en bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi, samt bachelor i medievitenskap med psykologigraden integrert.

Om praksisen hos Schibsted SMB/Mittanbud:

Jeg ble tatt veldig godt i mot av Schibsted SMB da jeg troppet opp første praksisdag. Jeg har skrevet nyhetsbrev og artikler, samt vært med på møter, workshops og kick-off med sponsorer til kampanjen Norges Hyggeligste Håndverker. Markedsavdelingen dro på et tidspunkt på strategisamling for kommunikasjonsplan, en tur som ble kombinert med skitur på fjellet, og jeg fikk mulighet til å bli bedre kjent med mine nye kollegaer. En av mine hovedoppgaver under oppholdet har vært å lage et knippe suksesshistorier fra bedrifter som bruker og gjør det bra på Mittanbud. Her har jeg stått for hele prosessen - screening, utvelging, intervjuer og artikkelskriving. Jeg har måttet koordinere med fotograf og intervjuobjekter, og skal være med på fotoshoot de kommende dagene. Ellers har jeg gjort det klart at jeg gjerne vil være med på alt jeg kan, så oppgavene har kommet som perler på en snor.

Jeg har lært masse om markedsføring. På Mittanbud er veien kort fra idé til handling, og det er veldig gøy å oppleve å være en viktig del av denne prosessen. Det har vært veldig godt å utfordre den litt mer kreative delen av hjernen, og bygge setninger og artikler på en annen måte enn jeg har vært vant med fra studiene. Tryggheten i det jeg har lært fra medievitenskap ligger til grunn for alt jeg har gjort. Det er vanskelig å peke på nøyaktig hvilke konkrete ferdigheter jeg bruker. Å vite hva som har fungert (og hva som ikke har det) i medienes historie, for eksempel, er noe av det jeg tror har hjulpet meg mest på vei. Men når alt kommer til alt, hadde jeg ikke klart å gjøre en like god jobb hadde det ikke vært for de grunnleggende ferdighetene medievitenskap har gitt meg.


Marcus Fredheim og Anders Ramberg: NRK Analyse

Marcus Fredheim og Anders Ramberg

Studiebakgrunn og faglige interesser: 

Marcus og Anders har støtteemner i tverrfaglig organisasjon, ledelse og arbeid. I tillegg har begge tatt ARB1401 og ARB1402 som på en særegen måte retter seg mer direkte mot arbeidslivet, gjennom temaer som innovasjon og forretningsmodeller. Begge deler en felles interesse for film og filmhistorie. Anders er faglig mest interessert i semiotikk og retorikk mens Marcus er mer interessert i psykologi og aritmologi.

Om praksisen hos NRK Analyse:

Hos NRK har vi blitt tatt godt imot, og fra et kontor i fjerde etasje har vi mange forskjellige oppgaver. Vi sitter på tall om hele Norges mediekonsum, hva gjelder TV-tall, radio, sosiale medier med mer. Daglige arbeidsoppgaver er typisk å hente ut seertall for NRK-sendte programmer. Excel og Powerpoint blir flittig brukt i arbeidsprosessen, og vi har lært mange nyttige triks i disse programmene. I tillegg til de daglige arbeidsoppgavene har vi fått ansvar for et stort prosjekt. Dette innebærer også et sluttprodukt som skal ende med en presentasjon om et av NRKS publikumssegmenter, som i vårt tilfelle er voksne med lav utdanning.

I arbeid med tall og statistikk har vi lært at system og organisering er viktig! Det å kunne holde tunga rett i munnen, men også å kunne ta et steg tilbake for å analysere. Mer konkret måtte vi lære flere analyseprogrammer som for eksempel Google Bigquery, Instar eller Kantar Online (tidligere TNS Gallup). Dette er store databaser hvor man kan lete frem interessant informasjon om nordmenns medievaner. Blant annet kan man finne seertall for forskjellige TV-programmer eller for noe helt annet som lojalitet og kjennskap til forbruksvarer.

Fra medievitenskap har vi fått bruk for mye av det vi har lært de tre siste årene. De mest relevante og tydelige ferdighetene vi har med oss er å kunne tenke analytisk og fortolkende. Vi har også lært verdifull metodekunnskap for både kvalitativ og kvantitativ forskning, hvilket vi kan takke MEVIT2800 for.


Tone Hafsås og Sofie Elise Oksavik: NRK TV

Tone Hafsås og Sofie Elise Oksavik. Foto: Ole Kaland.

Studiebakgrunn og faglige interesser:

Tone har fordypning i statsvitenskap, sosiologi og kjønnsstudier, mens Sofie har fordypning i pedagogikk og kjønnsstudier.

Om praksisen hos NRK TV:

NRK TV er NRKs TV-plattform på nett. Her legges svært mye innhold ut, og redaksjonen vår i On demand-desken jobber med å gjøre streamingtjenesten så god som mulig. Redaksjonen består av seks andre medlemmer som har ulike ansvarsområder, og vi hjelper til litt her og der. Arbeidsoppgavene varierer en del. Noen dager jobber vi for eksempel med å legge episodebilder på serier, og andre dager kan vi se på brukervaner i NRK TV-appen.

Hver dag har vi et tallmøte hvor vi får en oversikt over gårsdagens bruk av NRK TV totalt, hvor vi ser hva som er populært og ikke. Der diskuteres det hvordan man skal deske siden, altså hvor programmene plasseres og hvordan de kategoriseres. Vi deltar også tidvis i møter med andre redaksjoner, for eksempel tittelmøter hvor man lager norske titler på utenlandske serier, og møter med utviklerne hvor man diskuterer nye tekniske funksjoner til programspilleren.

En oppgave vi har jobbet litt med er programsetting av NRK3 lineært, altså å bestemme hva som skal gå på «vanlig» TV. Et prosjekt vi har brukt ganske mye tid på er en slags analyse av bruken av NRK TV på Apple TV. Her ser vi hvordan folk navigerer i appen, og ser etter mønstre i hva folk ser på.

Vi har blitt opptatt av å tenke kritisk i alt arbeidet vi gjør, og i arbeidet med analysen har vi fått frisket opp metodekunnskapene våre. Selv om vi ikke nødvendigvis er bevisste på at vi tenker medievitenskap i alt vi gjør, har vi fått høre at det merkes at vi kommer fra IMK.


Erik Larsen: Itera

Erik Larsen

Studiebakgrunn og faglige interesser: 

Erik har fordypning i informatikk (interaksjonsdesign), og er interessert i digitalisering, nye medier og utvikling av nye medier.

Om praksisen hos Itera:

Jeg har praksis i kommunikasjonsavdelingen i Itera. Hovedoppgaven har vært å planlegge, administrere og analysere sosiale medier. I tillegg har jeg jobbet mye med søkemotoroptimalisering (SEO) i samarbeid med en ekstern leverandør. Jeg har også tatt bilder og video på arrangementer samt arbeidet med struktur og innhold på nye nettsider. Det har også blitt brukt mye tid til å bygge og vedlikeholde sider på intranettet og andre kommunikasjonsrettete småoppgaver.

Jeg har lært mye om søkemotoroptimalisering og hvordan produsere innhold og bruke verktøy for å analysere dette. I tillegg har jeg lært mye om hvordan strategisk kommunikasjon settes ut i praksis og bruk av de verktøyene og metodene som Itera bruker for publisering og analyse. Jeg har fått bruk for mye av den kunnskapen jeg har fått med meg i studiene. Primært handler dette om tekstproduksjon og hvordan skrive korte og konsise tekster med budskap som oppfattes riktig av brukerne. Samtidig har jeg også fått god bruk for erfaringen med å arbeide med både kvalitative og kvantitative data og benytte digitale verktøy og metoder.


Madelen Rojas Kvadsheim: Stiftelsen Festivalkontoret

Madelen Rojas Kvadsheim

Studiebakgrunn og faglige interesser:

Madelen har fordypning i sosiologi og et årsstudium i freds- og konfliktsstudier.

Om praksisen hos Stiftelsen Festivalkontoret:

Stiftelsen Festivalkontoret er et fellesskap av filmfestivaler bestående av Arabiske filmdager, Oslo Pix og Film Fra Sør. Jeg har jobbet med Arabiske filmdager og skal nå jobbe videre med Oslo Pix. Jeg har fått vært med i innspurtsfasen, på festivalarbeidet, på etterarbeidet og nå forarbeidet til to ulike festivaler. I markeds- og kommunikasjonsavdelingen har jeg fått prøve meg på mange ulike arbeidsoppgaver i en mer prosjektbasert arbeidsform. På kontoret er ingen dager like, arbeidsoppgavene er varierte, arbeidsprosesser er drevet av feedback og det er utrolig kreativt og sosialt.

Jeg jobber med tekst, digitale medier og marked. Tekst og skriving er viktig i alle deler av arbeidet mitt. I markedsavdelingen skrives det nettsaker, nyhetsbrev, pressemeldinger, tekster til sosiale medier, og det er mye e-postkorrespondanse. Det er viktig å skrive godt og tilpasse innhold til ulikt format. Under arbeidet med tekst jobber man med å skrive tekstforslag, korrektur, oversettelsesarbeid og innspill på andres tekster. Mye av arbeidet er digitalt og jeg har fått jobbe mye med sosiale medier som Facebook, innhold til Instagram, samt arbeide på nettsidene. En annen sentral del av markedsarbeidet er å innhente kontaktinformasjon, sende ut e-poster for å opprettholde kontakt og selge annonseflater. Jeg har også fått jobbet med og kommet med innspill på andre deler av festivalarbeidet. Og jeg har selvfølgelig fått se masse film!

Praksisperioden har vært utrolig lærerik. Gjennom å bli utplassert i markeds- og kommunikasjonsavdelingen har jeg fått lære nye ting som sponsing, markedsføring og annonsesalg. Jeg har fått god nytte av det å kunne skrive godt, kunnskap om ulike digitale medier, tekstanalyse og hvordan man kan tilpasse innhold til ulike kanaler. Men det viktigste jeg vil trekke frem er at praksisoppholdet har gjort meg trygg på en arbeidssituasjon og trygg på at jeg har opparbeidet meg viktig faglig kompetanse fra studietiden min på IMK.


Laila Halvorsen: Direktoratet for e-helse

Laila Halvorsen

Studiebakgrunn og faglige interesser:

Laila har en fordypning i pedagogikk.

Om praksisen hos Direktoratet for e-helse:

Jeg har vært utplassert i webredaksjonen til helsenorge.no. I praksis har jeg jobbet mye med å strukturere og å kontrollere språket i tekster fra de ulike innholdsleverandørene før publisering. Jeg har også oppdatert og vurdert allerede publiserte tekster på helsenorge.no. Hele tiden har jeg jobbet aktivt med hvordan de ulike tekstene kan bli brukervennlige og komme bedre opp i søk i Google. Jeg har lært å bruke publiseringsverktøyet Sharepoint og fått en god innføring i hvordan de opprettholder en god kvalitetsstandard i redaksjonen. Jeg har fått delta i de ulike stegene i prosessen fra teksten kommer inn, blir vurdert, korrigert og deretter publisert.

Fra studiene har jeg tatt med meg et analytisk blikk, gode språklige ferdigheter og å stille meg kritisk til ulike formuleringer. Studiene har også gitt meg en bedre bakgrunn for å enklere kunne sette meg inn i nye oppgaver.


Hans Jakob Heimvoll og Catalina Ioana-Paduraru: Accenture

Hans Jakob Heimvoll og Catalina Ioana-Paduraru

Studiebakgrunn og faglige interesser: 

Hans Jakob er ferdig med bachelor i medievitenskap sommeren 2019 og har fordypning i informatikk og programmering. Han er interessert i forbrukerteknologi og teknologiens rolle i samfunnet, i tillegg til en særlig interesse for fotografering og musikk. Catalina har fordypning i spansk og er spesielt interessert i sosiale medier, kommunikasjonsarbeid og PR, samt markedsføring og reklame.

Om praksisen hos Accenture:

Vi er utplassert hos Accenture, en av de større konsulentbedriftene i verden. Accenture spesialiserer seg på å levere ende-til-ende-løsninger med særlig vekt på IT-løsninger, men med en stor faglig bredde for å kunne levere et komplett resultat. Vi sitter i avdelingen Marketing & Communications, en avdeling som jobber med å gjøre bedriften synlig utad samt skape samhold innad gjennom interne kanaler.

Vi har hatt et stort spenn i arbeidsoppgavene våre. Vi har jobbet med alt fra internkommunikasjon, utarbeiding av kommunikasjonsstrategier, artikkelskriving, revidering av internsider, sosiale medier og innhold til dette, oversetting av artikler og mye mer. Hans Jakob har mye erfaring med fotografi, og har derfor gjort mye fotografering og filming. Catalina har med sin erfaring med sosiale medier tatt et større ansvar for dette i bedriften. Vi har også vært med på mange forskjellige events. Blant annet 360 Live – Accentures største kundeevent – og Oslo Business Forum for å nevne et par. Ingen dag er helt lik.

I praksis har vi lært hvordan vi kan få bruk for det vi lærer på universitetet i praksis. Det å være reflektert og det å tenke kritisk er noe av det viktigste vi har tatt med oss fra studiene. Veldig mye av kunnskapene rundt journalistikk og dets forhold til samfunnet har også vært nyttig å ha i bakhodet, sammen med semiotikk og mye annet. Vi har også lært hvordan det er å jobbe i en kommunikasjonsavdeling i et stort firma.


Stian Ødegaard: Sykehuspartner

Stian Ødegaard holder presentasjon om retorikk, som han har studert ved UiO.

Studiebakgrunn og faglige interesser:

Stian har fordypning i moderne retorikk og språklig kommunikasjon.

Om praksisen hos Sykehuspartner:

Sykehuspartner er et helseforetak som ligger under Helse Sør-Øst, og leverer mye innen HR og IT til sykehusene. Sykehuspartner leverer mange ulike løsninger som krever at folk må endre måten de jobber på, og det er innenfor dette området som heter endringsledelse jeg jobber. Endringsledelse er tett knyttet til kommunikasjon, og for å få en vellykket endring er god kommunikasjon nøkkelen. I praksis har jeg blant annet jobbet med typiske kommunikasjonsoppgaver som å skrive artikler, ta bilder og lage infosider på intranettet, men det jeg har jobbet mest med er å planlegge ulike tiltak som skal bidra med en kulturendring innen personvern.

Det som har overrasket meg mest er hvor mye jeg som relativt fersk kan bidra med. Når man har studert så tror man kanskje at man ikke kan så mye, men etterhvert som man får prøvd seg på ulike ting så går det som regel greit. Det har også vært veldig lærerikt å få være med på endringsledelse og se hvor mye kommunikasjon betyr. Bedrifter og organisasjoner endrer seg hele tiden, og kanskje bare raskere og raskere, så jeg forventer at dette er noe jeg kan få bruk for videre i karrieren. Jeg har også opplevd at Sykehuspartner er interessert i og nysgjerrig på hva jeg kan lære dem, og ikke bare hva de kan lære meg.


Elin Su Lyshaug: Nucleus AS

Elin Su Lyshaug

Studiebakgrunn og faglige interesser:

Elin Su har fordypning i moderne retorikk og språklig kommunikasjon, og er interessert i filmteori.

Om praksisen hos Nucleus:

I praksisen hos kommunikasjonsbyrået Nucleus har jeg fått observere og delta i arbeidet med mange av de forskjellige kundene de har. Det har vært kjempespennende å se hvor mye ulikt arbeid de gjør basert på hva kundene trenger. I løpet av praksisen har jeg fått være med på mange forskjellige prosjekter som kreative workshops, fotooppdrag, eventer, kundemøter, research og strategimøter. I de forskjellige prosjektene har jeg både fått bidra med ideer og tanker og har fotografert en del. I tillegg lærer man masse av å være med i ulike møter, og man får en større forståelse for hvor mangfoldig kommunikasjonsarbeid er.

Noe av det viktigste jeg har lært gjennom tiden i Nucleus er hvor uforutsigbart det er å jobbe i et byrå. Hva slags arbeid man driver med avhenger helt av hva slags kunde man jobber for. Det er veldig mye spennende arbeid. For meg som ikke har noe kommunikasjonsrelevant arbeidserfaring var det veldig lærerikt å se hvordan et kommunikasjonsbyrå arbeider både eksternt og internt. Jeg har også fått brukt mye av kunnskapen jeg har fra universitetet i arbeidet på praksisplassen. Siden mye av arbeidet i bunn og grunn handler om å oppnå noe med kommunikasjon så har grunnlaget i retorikken vært fint å ha i bakhodet. Fag som journalistikk, makt og mediebruk har også vært nyttig å ta utgangspunkt i.


Kristine Ingebretsen: Den norske Helsingforskomité

Kristine Ingebretsen

Studiebakgrunn og faglige interesser:

Kristine har fordypning i klassisk retorikk og innvandring og integreringspolitikk, og har fra tidligere et årsstudium i interkulturell kommunikasjon.

Om praksisen hos Den norske Helsingforskomité:

Jeg er for tiden praksisstudent i kommunikasjonsavdelingen hos Den norske Helsingforskomité, en organisasjon som arbeider med menneskerettigheter i Øst-Europa og tidligere Sovjetstater. Her jobber jeg mye med nettsiden hvor jeg legger ut saker som både jeg selv og andre har skrevet. Jeg oppdaterer også sosiale medier, særlig Facebook og Twitter. I tillegg har jeg laget en film, deltatt på et foredrag og en debatt, tatt bilder, arbeidet med rapportering, oversettelse og nyhetsbrev.

Jeg har generelt lært mye om hvordan kommunikasjonen fungerer i en bedrift, både eksternt og internt. Jeg har tilegnet meg mer kunnskap om det å skrive gode nettsaker og formidle budskap for en bedrift på sosiale medier. I tillegg har jeg lært utrolig mye av å jobbe tett på en kommunikasjonsrådgiver og observert hennes rolle i bedriften, både med tanke på ulike ansvarsområder og arbeidsprosesser. Jeg tror det å være kritisk og ha et analytisk blikk er noe som kommer godt med fra medievitenskap, i tillegg til god erfaring med tekstproduksjon. Det å være i praksis er utrolig lærerikt og det er absolutt en veldig god erfaring å ha med seg videre!


Miriam Sørlie Larsen: Oslo Jazzfestival

Miriam Sørlie Larsen

Studiebakgrunn og faglige interesser:

Miriam har en fordypning i tverrfaglige kjønnsstudier, og er interessert i fotografi, mediebruk og mediepåvirkning.

Om praksisen hos Oslo Jazzfestival:

Jeg har vært i praksis hos Oslo Jazzfestival, som arrangerer en ukelang festival i uke 33 hvert år. Det arrangeres 70-90 konserter på 15-18 spillesteder. Festivalen har omtrent 250 frivillige hvert år. Mine arbeidsoppgaver har blant annet vært å oppdatere informasjon på nettsiden, sende mail med informasjon til frivillige og lage Facebook-annonser i forbindelse med rekruttering av frivillige til festivalen. Jeg har også tatt bilder til en pressemelding og har hatt ansvar for å lage publiseringsplan og poste bilder på Instagram.  

Ved å være i praksis har jeg fått muligheten til å lære om kommunikasjon innenfor musikk- og kulturbransjen. Jeg har lært mer om hvordan man treffer en målgruppe og formidler et budskap. Jeg har også lært mer om prosjektarbeid og prosjektverktøy. Jeg har fått tatt i bruk mye av det jeg har lært om tekstanalyse, journalistikk og digitale medier. Som HF-student merker jeg at evnen til å formidle informasjon er en viktig ferdighet som det er behov for i arbeidslivet. Som student tilegner man seg også ferdigheter som man kanskje ikke tenker så mye over, som for eksempel evnen til å samarbeide med andre, gjøre research og skrive gode tekster. Når man kommer ut i arbeidslivet, merker man hvor viktige disse ferdighetene er og at du faktisk kan mer enn du tror.


Ida Andersen: Kulturdepartementet

Ida Andersen. Foto: Steffen Tomt.

Studiebakgrunn og faglige interesser:

Ida har fordypning i statsvitenskap og politisk kommunikasjon, og er innenfor medievitenskapen spesielt interessert i politisk kommunikasjon, strategisk kommunikasjon og påvirkning.

Om praksisen hos Kulturdepartementet:

Jeg har alltid vært opptatt av samfunnet rundt meg. Jeg valgte medievitenskap fordi det blant annet ga meg muligheten til å lære om kommunikasjon i mediene. Fordi min interesse for politikk sto minst like sterkt falt det seg naturlig å ta frie emner i statsvitenskap og politisk kommunikasjon.

Etter å ha fått praksisplass i Kulturdepartementet har dagene gått i en fei. Det gjorde de for så vidt før det også, men det jeg mener med det er at emnet MEVIT3811 gikk unna fortere enn emner vanligvis pleier å gjøre ved universitetet. Vi har møttes, snakket om arbeidsplass og arbeidslivet, lært mye og lært enda mer. Alt har kommet til nytte.

Første dag i departementet gikk over all forventning. Det var ikke så skummelt allikevel. Nye mennesker pleier jo som regel å være greie og relativt kule – det var de her også, på sin måte. På sin egen inkluderende og morsomme måte. Vi fikset praktiske ting den første dagen. Jeg ble vist rundt og fikk min egen plass. Denne plassen har jeg kjent på og følt meg velkommen i gjennom hele tiden min ved Kulturdepartementet.

Jeg får være med på mye. For meg virker det som jeg får ta del i alt. Jeg skriver tekster, tar bilder og filmer og publiserer innhold i ulike kanaler. Samtidig har jeg skrevet og publisert pressemeldinger og annet innhold på vegne av departementet og ministeren. En del av arbeidet handler også om å treffe nye mennesker og å jobbe på tvers av ulike avdelinger og departementer. Jeg ser på Kulturdepartementet som et stort samarbeid – der kommunikasjonsenheten blant annet tar seg av kontakt og formidler spørsmål fra pressen til politisk ledelse og fagavdelingene.

Å jobbe i kommunikasjonsavdelingen har gitt meg mestringsfølelse og styrket motivasjonen min enormt når det gjelder å lære mer. Den strategiske, politiske kommunikasjonen er et felt jeg nå er sikker på at jeg vil jobbe mer med.


Eskild Gausemel Berge: Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Studiebakgrunn og faglige interesser:

Eskild har fordypning i statsvitenskap, og er interessert i politikk og offentlig styring.

Om praksisen hos NIVA:

NIVA er en stiftelse som jobber med forskning, overvåkning, utredning og rådgivning i vannrelaterte spørsmål. Som praksisstudent har jeg i hovedsak vært tilknyttet et pågående forskningsprosjekt. Dette arbeidet omfatter innholdsproduksjon til nettsider og sosiale medier, utvikling av informasjonsmateriell, medie- og pressekontakt samt noe dokumentasjonsarbeid. Jeg har også bidratt med noen oppgaver for seksjonen og sentralorganisasjonen, blant annet i gjennomføringen av Verdens Vanndag.

En praksisplass er en lærerik erfaring hvor du får anvendt kunnskap og får et verdifullt innblikk i arbeidslivets dynamikk. Hos NIVA har jeg i tillegg fått et interessant innblikk i vannfaglige problemstillinger. Som praksisstudent får du på mirakuløst vis alltid nytte av det du har lært på studiene. Det er en trygghet å ha en bred faglig bakgrunn om medier og mediebransjen i arbeidet. Om jeg skal fremheve noe spesielt, må det være kunnskap om hvordan man effektivt kommuniserer ulikt budskap. Studiene har gitt meg gode redskaper for å kunne gjennomføre veloverveide valg i slikt arbeid.


 

Emneord: Praksis, Arbeidslivsrelevans, Medier og kommunikasjon
Publisert 24. apr. 2019 09:14 - Sist endret 10. mai 2021 11:49