Praksisstudenter våren 2020

Her kan du lese om praksisstudentenes faglige bakgrunn, arbeidsoppgaver og ansvarsområder, og erfaringer om hva de har gjort og lært i praksis.

Praksisstudentene i MEVIT3811 - Mediestudenter i arbeidslivet våren 2020 var utplasserte hos Norsk Hydro, Politiets nettpatrulje, forskning.no, Folkehelseinstituttet, Kulturdepartementet, NRK Analyse, Itera, Skintific, Norsk Helsenett, Oslo Jazzfestival, Accenture, Juridika Innsikt, Den norske Helsingforskomité, Stiftelsen Festivalkontoret og Schibsted SMB/Mittanbud.


Thomas Mordal: Norsk Hydro

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hake, smil, hvitkrage-arbeider.
Thomas Mordal.

Studiebakgrunn og faglige interesser:

Thomas har en fordypning i retorikk og språklig kommunikasjon, og er interessert i politikk, fotografi og kommunikasjonsarbeid.

Om praksisen hos Norsk Hydro:

Hydro er en global leverandør av aluminium, med 35000 ansatte. I praksisen min jobbet jeg i avdelingen kommunikasjon og samfunnskontakt, i tillegg til å jobbe med forretningsområdet Energi. Dette betyr at jeg jobbet både med innholdsproduksjon for Hydro generelt og hadde oppgaver som kun omhandlet Energis virksomhet, eksternt og internt. Innholdsproduksjonen på vegne av kommunikasjonsavdelingen var først og fremst knyttet til sosiale medier, hvor hovedkanalene var Facebook, Instagram LinkedIn og YouTube. Oppgavene jeg gjorde for Energi var blant annet å oppdatere Energis deler av hydro.com, og å delta i og tidvis representere Energi i det ukentlige globale redaksjonsmøtet med andre representanter fra Hydro i Norge og andre steder i verden.

Jeg jobbet også med flere langtidsprosjekter, blant annet med kvalitativ og kvantitativ analyse av YouTube-kanalen for å øke avdelingens måloppnåelse. MEVIT2800 har derfor vært et emne jeg har fått mer bruk for enn jeg først trodde, og i likhet med resten av emnene jeg har vært gjennom, var det spennende å få brukt kunnskapen i praksis. Medievitenskapen har gitt meg et kritisk blikk, som kommer tydeligere frem da jeg først var i arbeidslivet. Fordi evnen til å tenke kritisk og kunnskapen om hvordan samtidens medier fungerer er så generelt og gjennomgående i hele bachelorgraden var det både overraskende og naturlig at dette skulle bli så essensiell kunnskap for meg. På den andre siden kan retorikken og emnene om kommunikasjon i praksis veldig konkret pekes ut som nyttige, fordi vi gjennomgående jobbet med “tone of voice”, altså hvordan man skal ordlegge seg og kommunisere både eksternt og internt. Å være klar over hvordan både vi nordmenn og mennesker i andre nasjoner kommuniserer i praksis gjorde at dette kom lettere for meg enn om jeg ikke hadde vært gjennom det fra før.


Frida Flatum Fallingen: Politiets nettpatrulje

Bildet kan inneholde: skjerf, hår, fotografi, ansikt, blond.
Frida Flatum Fallingen.

Studiebakgrunn og faglige interesser:

Frida har en fordypning i sosiologi, og har en voksende interesse for markedsføring i sosiale medier.

Om praksisen hos Politiets nettpatrulje:

Jeg har hatt gleden av å være utplassert hos Politiets nettpatrulje i Oslo. Politiets nettpatrulje jobber med kriminalitetsforebygging og tilstedeværelse på internett. Under praksisperioden hos nettpatruljen har jeg jobbet med å produsere innhold til deres sosiale kanaler. Jeg har oppdatert Facebook, Instagram og Snapchat med forebyggende budskap i form av tekst og grafikk. I tillegg har jeg dokumentert deler av nettpatruljens arbeid til de ulike sosiale kanalene. Arbeidet hos nettpatruljen har vært variert med behandling av bilder, tekst og grafikk. Tekstproduksjon har vært viktig i alle deler av arbeidet. Det har vært viktig å skrive godt, og å tilpasse innholdet til deres ulike målgrupper.

Jeg har fått god innføring i Facebook Business Manager, og har brukt dette verktøyet flittig. I tillegg har jeg utviklet min kompetanse innenfor bilderedigeringsprogrammet GIMP. Det har vært lærerikt og nyttig å jobbe kreativt med tekst og bilde på en annen måte enn jeg er vant til i studiene. I arbeidet med innholdsproduksjon har jeg lært å jobbe strukturert mot en målgruppe og om hvordan strategisk kommunikasjon gjøres i praksis. Fra studiene har jeg tatt med meg gode tekstlige ferdigheter og evnen til å kommunisere et budskap til en mottaker. Det har også vært nyttig å reflektere og tenke kritisk, noe jeg også har lært gjennom studiene.


Anders Moen Kaste: forskning.no

Bildet kan inneholde: topp, hår, ansikt, hvit, fotografi.
Anders Moen Kaste.

Studiebakgrunn og faglige interesser:

Anders har en fordypning i psykologi, og har journalistikk og mediepåvirkning blant sine faglige interesser.

Om praksisen hos forskning.no:

Jeg har tilbrakt praksisperioden min hos forskning.no. Kort fortalt er det en nettavis med nyheter fra nasjonal og internasjonal forskning – med mer. Forskning.no har fokus på å gjøre forskning tilgjengelig for alle, og som forskningsjournalist er oppgavene blant annet å lese gjennom tunge forskningsrapporter, trekke ut de viktigste elementene og å gjøre forskningsfunnet så interessant og lettfattelig som mulig for kvinnen i gata. I de fleste sakene mine har jeg kontaktet uavhengige kilder, som oftest professorer og forskere, for å få kommentarer til funnet eller studien. Hvor god er egentlig denne studien, og hva vet man om temaet fra før? Hva har funnet egentlig å si for oss? Det er typiske spørsmål.

Å finne en forsker som kunne kommentere saken var en av tingene som tok tid. Som ny visste jeg ikke alltid hvor jeg skulle finne den forskeren som kunne kommentere akkurat det jeg lurte på. Ofte er temaet ganske smalt. Det løste seg alltid med hjelpsomme veiledere og kollegaer med et stort nettverk. Ellers var redaksjonsmøtene nyttige. Der fikk jeg mange gode innspill til hvordan sakene kunne vinkles, og dessuten fikk jeg mange motiverende tilbakemeldinger. Selv om mye av det som publiseres på forskning.no er forskningsnyheter, er det også rom for å lage problemstillinger selv og stille interessante eller rare spørsmål til forskere. Et par av sakene jeg jobbet med ga meg svar på ting jeg ikke ante at jeg lurte på.

Læringskurven min i forskning.no har vært bratt. Jeg har lært hva forskningsjournalistikk er, og forstått mer om hvorfor denne grenen innen journalistikk er så viktig. Det ble spesielt tydelig under koronakrisen, som virkelig satt fart på forskningen verden over. Fra IMK tok jeg med meg et kritisk blikk og viktig kunnskap om presseetikk; det kom godt med i praksisperioden. Det hjalp definitivt at jeg også hadde vært gjennom en del akademiske tekster fra før.


Sarah Malen Hagerup: Folkehelseinstituttet

Bildet kan inneholde: klær, hår, ansikt, frisyre, øyenbryn.
Sarah Malen Hagerup.

Studiebakgrunn og faglige interesser:

Sarah har en tverrfaglig fordypning i organisasjon og ledelse, samt interesse for visuell kommunikasjon og grafikk.

Om praksisen hos Folkehelseinstituttet:

Som praksisstudent i kommunikasjonsavdelingen hos FHI ble hverdagen raskt preget av et skifte i arbeidsoppgaver og hjemmekontor grunnet den pågående situasjonen rundt covid-19. Under praksisen hadde jeg både koronavirussituasjonen og MoBa-undersøkelsen som fokusområder. Arbeidsoppgaver knyttet til koronaviruset inkluderte å delta på morgenmøter, utarbeide infografikk av planscenarioer, lage illustrasjoner for sosiale medier og nettsider, samt håndtere førstehåndsinformasjon og observere avdelingens mediehåndtering. Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) er en pågående studie som har som formål å øke kunnskapen om årsaker til sykdom og helseskade. På den fronten bidro jeg med innspill til nyhetsbrev, illustrasjoner, animasjoner og videoproduksjon.

Hos Folkehelseinstituttet fikk jeg et unikt innblikk i håndtering av kommunikasjon i kriseberedskap, delegering og strukturering av informasjonsformidling, i tillegg til prosjektutvikling. Jeg ble tatt svært godt imot og inkludert på et nivå hvor mine bidrag ble anvendt videre av andre i FHI. Det har vært utrolig givende og lærerikt å kunne få bruke både den faglige tyngden jeg har tilegnet meg hos UiO sammen med de kreative egenskapene jeg selv interesserer meg for. Erfaringene jeg har fått gjennom praksisplassen hos Folkehelseinstituttet har vært en svært verdifull opplevelse som jeg kommer til å ta med meg videre inn i arbeidslivet.


Mari Aurora Bratten Olafsen: Kulturdepartementet

Mari Aurora Bratten Olafsen.

Studiebakgrunn og faglige interesser:

Mari har fra tidligere en bachelorgrad i statsvitenskap. Hun interesserer seg for og har spesialisert seg innen politikk, politisk kommunikasjon og meningsdannelse og medie- og kulturpolitikk, og er også interessert i film og TV.

Om praksisen hos Kulturdepartementet:

Våren 2020 var jeg i praksis hos Kommunikasjonsenheten til Kulturdepartementet. Som for alle andre satte smittevernstiltakene som følge av koronapandemien sitt preg på praksisperioden. Dermed var det mye fokus på kommunikasjon i krisetider, der det var om mulig enda viktigere enn vanlig å formidle nyheter og informasjon korrekt, presist og nøytralt. Utover dette gikk arbeidsoppgavene mine ut på både ekstern og intern kommunikasjon. Blant annet mottar Kommunikasjonsenheten daglig mange henvendelser fra presse, som vi håndterte og formidlet videre til departementets fagavdelinger og politisk ledelse. Vi holdt også kontinuerlig oversikt over mediebildet. Videre var jeg med på å utforme og skrive kronikker, taler, pressemeldinger og så videre, både på bokmål og nynorsk!

Jeg har hatt en bratt læringskurve i departementet, men det har også vært utrolig gøy. Jeg har fått lov til å være med på mye, for eksempel flere av statsrådens pressekonferanser og intervjuer, og jeg har vært til stede under muntlig spørretime i Stortinget. Én ting er å studere det norske politiske systemet på Blindern, en annen ting er å faktisk være til stede og observere politisk kommunikasjon og politiske prosesser der det skjer. Jeg er utrolig takknemlig for alt jeg har fått lov til å oppleve, delta på, få innsikt i og lære.

Jeg fikk nytte av mye jeg har lært innen medievitenskap, alt fra kommunikasjonsmetoder og retorikk til det mer tekniske og audiovisuelle. I tillegg fikk jeg naturlig nok bruk for det jeg hadde av kunnskap fra statsvitenskap, som forholdet mellom embetsverket og politisk ledelse, og om viktigheten av et stabilt og faglig tungt departement, uavhengig av hvem som til enhver tid utgjør den politiske ledelsen i departementet.


Amanda Christin Berntsen: NRK Analyse

Bildet kan inneholde: halskjede, hår, blond, frisyre, langt hår.
Amanda Christin Berntsen.

Studiebakgrunn og faglige interesser:

Amanda har en fordypning i kjønnsstudier.

Om praksisen hos NRK Analyse:

Jeg ble veldig godt tatt imot hos NRK Analyse, og fikk raskt opplæring i de forskjellige verktøyene som trengs i de ulike oppgavene jeg fikk. Typiske oppgaver jeg gjorde var å gjøre programundersøkelser og hente ut seertall for programmer hos NRK. Programmene jeg brukte var Instar, eRam og Kantar Online, samt Excel og PowerPoint. Mye av dette var nytt for meg, men jeg fikk alltid god veiledning og jeg fikk en bredere forståelse av å analysere tall og statistikk. Like etter at praksisperioden startet kom koronaviruset til Norge, som resulterte i hjemmekontor hele praksisperioden. Dette løste seg ved at vi brukte Teams, hvor jeg fikk hjelp når jeg trengte det.

Både praksisen og studiene har lært meg å tenke analytisk og å se sammenhengen i de forskjellige publikumssegmentene knyttet til ulike medier og innhold, samt å bruke Excel og PowerPoint smartere.


Ingeborg Sanna: Itera

Bildet kan inneholde: person, hår, skulder, klær, t skjorte.
Ingeborg Sanna.

Studiebakgrunn og faglige interesser:

Ingeborg har støtteemner i kriminologi. Hun er faglig interessert i tekst, visuelle konsepter, reklame og profilbygging.

Om praksisen hos Itera:

Jeg har de siste to månedene vært praktikant i Iteras vakre kommunikasjonsavdeling. Itera har fra begynnelsen (til og med før dag 1) tatt meg imot med åpne armer og vært veldig hjelpsomme. Hos Itera har jeg fått lov til å prøve meg på en rekke forskjellige oppgaver. Jeg har fått jobbe en del med nettsiden, og har lært meg grunnleggende Episerver-kunnskaper. Der har jeg forsøkt meg litt på SEO (søkemotoroptimalisering) med å legge inn en del internlenker. I tillegg har jeg gjort en forandring på kundehistoriene ved å legge inn bærekraftsmål. Jeg har fått skrevet noen internsaker og har prøvd meg på en kundehistorie selv (med god oppfølging). Jeg har fått vært med på ukentlige møter, møter med kunder og kampanjemøter.

Jeg har lært mye om det å være kommunikasjonsrådgiver, skrive tekster, analysere og produsere innhold, og å passe på å ta hensyn til støy som kan komme i veien for klar kommunikasjon. Jeg har også lært mange forkortelser. Å ta hensyn og se støy var noe som har kommet godt med fra det tidlige løpet i medievitenskap. Metodefaget kom også godt med da jeg de siste ukene startet et prosjekt hvor jeg analyserte konkurrentenes mediebruk.


Ariam Amanuel: Skintific

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, hode, skulder.
Ariam Amanuel.

Studiebakgrunn og faglige interesser:

Ariam har en fordypning i kulturhistorie.

Om praksisen hos Skintific:

Jeg ble utplassert hos Skintific, som er leverandører for hudpleie- og kosmetikkbransjen. Jeg ble tatt godt imot av alle sammen og trivdes veldig godt på arbeidsplassen. Jeg jobbet mest med Dermalogica, en hudpleieserie som er ett av de største merkevarene deres. Jeg fikk jobbet med veldig mange ulike ting, som å lage innlegg til sosiale medier, pressemeldinger, skrive artikler og korrekturlesing. Jeg fikk også mye ny kunnskap om hudpleie. Det har seg ofte sånn at i skjønnhetsbransjen så er det mye fokus på skjønnhet, men Dermalogica har fokus på å utdanne folk om hud. Dette fokuset ble ofte inkludert i postene jeg lagde på Instagram. Jeg lærte hvordan jeg skulle skrive en kort og fengende tekst som er sosiale-medier-vennlig samtidig som den informerte leserne om produktet. Skintific jobber også med ulike influensere, så en annen ting jeg gjorde var å innhente kontaktinformasjon til ulike magasiner og influensere for å sende ut gaveposer med produkter som de kan teste ut.

Jeg fikk tatt i bruk det jeg har lært om journalistikk og kommunikasjon fra tidligere emner.  Jeg lærte mye på den korte tiden jeg var der, og det var veldig spennende å kunne bruke det man har lært på skolebenken ute i praksis. Samtidig er det også mye du lærer av å være på en arbeidsplass som du ikke lærer på studiene. Jeg føler meg også mye tryggere nå for å gå ut i arbeidslivet.


Jane Martinsen og Robertas Vilimas: Norsk Helsenett

Bildet kan inneholde: fotografi, mennesker, ansiktsuttrykk, rød, hud.
Robertas Vilimas og Jane Martinsen.

Studiebakgrunn og faglige interesser:

Jane og Robertas har begge fordypning i kriminologi. Faglige interesser inkluderer tekstproduksjon, tekstanalyse, sosiale medier og markedsføring.

Om praksisen hos Norsk Helsenett (helsenorge.no):

Helsenorge.no er et nettsted som ble etablert av norske helsemyndigheter for å være en sikker portal hvor man kan finne korrekt informasjon om helse og sykdommer. De har en mengde innholdsleverandører, slik som Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Giftinformasjonen. Helsenorge.no tilbyr også innloggede tjenester, slik som din pasientjournal, bytte av fastlege, valg av behandlingssted og dine legemidler.

Vi har vært utplassert i redaksjonen til helsenorge.no. Teamet tok oss godt imot da vi ankom praksisplassen, og vi følte oss som en del av teamet fra dag én. I praksisen har vi jobbet med det nye content management system-prosjektet (CMS). CMS-prosjektet er lett forklart et bytte av publiseringsverktøy for helsenorge.no, og etter det som kalles scraping var det mange mangler og feil i det nye publiseringsverktøyet. Vi har derfor jobbet med en opprydning av en mengde tekster, bildebeskrivelser og konvertering. Med god planlagt opplæring fra alle de forskjellige leddene i teamet følte vi oss klare og godt rustet for å ta utfordringene kastet i vår retning med godt mot og en strak arm. Da covid-19-pandemien rammet Norge, gjorde dette at alle i redaksjonen havnet på koronavakt – dermed fikk vi et større ansvar i prosjektet, og jobbet i større grad med alt av nødvendige formateringer, konverteringer og brukervennlighet. Vi har fått se hvordan samarbeid mellom offentlige helseaktører fungerer i praksis, viktigheten av korrekt informasjon på sosiale medier og hvordan internkommunikasjon er utrolig viktig for en fungerende bedrift.

Vi fikk oppleve å være en del av samfunnskritisk personell, noe som er en helt spesiell og flott arbeidserfaring. Fra studiene har vi tatt med oss analytiske ferdigheter, språklige ferdigheter, selvstendighet og evnen til å stille spørsmål. Vi har lært å ta nye oppgaver på strak arm, og ikke minst, lært å levere kvalitet på kort varsel.


Annika Celin Bogen: Oslo Jazzfestival

Bildet kan inneholde: person, fotografi, ansikt, hvit, svart.
Annika Celin Bogen.

Studiebakgrunn og faglige interesser:

Annika har fordypning i retorikk og har fra tidligere et årsstudium i musikkproduksjon. Hun er interessert i sosiale medier, digital innholdsproduksjon og kultur.

Om praksisen hos Oslo Jazzfestival:

I hele åtte uker har jeg vært i praksis hos Oslo Jazzfestival (der jeg har vært en del av administrasjonen), og i hele seks av dem hadde jeg hjemmekontor. Hvordan funket det? Hva har jeg lært? Og hva har jeg gjort? Dette er min side av historien!

Oslo Jazzfestival er en festival som dyrker norsk og internasjonal jazz i alle former, og den går av stabelen i uke 33. Hvert eneste år har de rundt 50 konserter der både barn og godt voksne burde finne noe de liker. Altså er det noe for enhver smak. Jeg kan ikke legge skjul på at min praksisperiode var sterkt preget av covid-19, og at man ikke visste hvordan festivalen kom til å bli i august. I starten jobbet jeg mye med å fikse/designe bilder for Instagram og Facebook som skulle brukes for artistslipp. Jeg jobbet også med å skrive og oversette artisttekster. Så måtte vi stoppe alt av artistslipp på grunn av covid-19. Samtidig begynte vi med hjemmekontor. I denne fasen hadde vi Zoom-møter hver dag, og det ble mye synsing og idemyldring over hva man kan gjøre hvis man ikke kan ha en fysisk festival. Jeg må ærlig talt si at jeg har lært mest av å observere denne prosessen og hvordan en slik situasjon har påvirket kulturlivet. En del av mine oppgaver under covid-19 og hjemmekontor ble publisering/redigering av throwback-bilder på Instagram, fortsette å skrive og oversette artisttekster, og jeg jobbet også med å lage en undersøkelse for de frivillige angående Balansekunst-prosjektet. Jeg vil også nevne småoppgaver som å lage spilleliste, lage publiseringsplan, finne relevante artikler og videoer for hver artist for å publisere i arrangementene, lage ulike videovignetter og lage en statistikk av Instagram-kontoen.

Det å ha vært i praksis har vært veldig lærerikt, og jeg har fått et innblikk i kulturlivet og hvordan man driver en festival som er helt unik! Jeg har blitt godt kjent med Adobe-programmene og hvordan man skriver alt fra søknadstekst til bildetekst på Instagram. De kunnskapene og ferdighetene fra min bachelor som jeg fikk god bruk for i løpet av min praksis var det jeg har lært om sosiale medier, målgrupper og kommunikasjon gjennom ulike medier. Det jeg har lært om retorikk og tekstproduksjon har også vært veldig nyttig.


Kenneth Vik Gulbrandsen: Accenture

Bildet kan inneholde: topp, hår, ansikt, panne, hake.
Kenneth Vik Gulbrandsen.

Studiebakgrunn og faglige interesser:

Kenneth har fordypning i moderne retorikk og språklig kommunikasjon, og er interessert i teknologi og nye medier.

Om praksisen hos Accenture:

I løpet av praksisperioden min har jeg vært en del av et av verdens største konsulentfirmaer. Accenture spesialiserer seg på å levere ende-til-ende-løsninger med et fokus på IT-løsninger. Jeg har vært en del av et team på fem i avdelingen Marketing & Communications, som jobber med å gjøre Accenture synlig utad i tillegg til å skape samhold gjennom internkommunikasjon.

Gjennom praksisperioden har jeg fått jobbet med masse forskjellig og fått testet meg på nye ting både i ekstern og intern kommunikasjon. Alt fra å skrive artikler til intranettet, jobbe med idéutvikling og planlegging av vår egen podcast (Dekryptert), til våre sosiale medier-kanaler har vært noen av arbeidsoppgavene jeg har fått jobbe med. I tillegg har jeg vært med på mange ulike workshops og idéutvikling i forbindelse med kommunikasjonsstrategier sammen med resten av teamet.

Det har vært spennende å få erfaring fra et så stort selskap og jeg har lært mye om hvordan det jeg har lært gjennom universitetet kan brukes i praksis. Det å være kritisk og reflektert er ting jeg følte at jeg fikk spesielt nytte av fra det jeg har lært på universitetet, i tillegg til det faglige grunnlaget jeg hadde. Det gjorde at jeg følte meg godt rustet til å sette i gang med de oppgavene jeg fikk, og jeg har også fått lære masse nytt.


Maren Haugen: Juridika Innsikt

Bildet kan inneholde: topp, hår, skulder, nakke, hake.
Maren Haugen.

Studiebakgrunn og faglige interesser:

Maren har en fordypning i sosiologi, og er interessert i mediepåvirkning, digitale medier og kommunikasjon.

Om praksisen hos Juridika Innsikt:

Juridika Innsikt er et fagmagasin som publiseres på Juridika, Universitetsforlagets digitale jussbibliotek. Innsikt skriver nyheter rettet mot jurister om hendelser i jussens verden. Jeg ble tatt veldig godt imot da jeg begynte hos Juridika Innsikt, og fikk prøve meg på flere ulike arbeidsoppgaver. Den mest omfattende oppgaven jeg fikk var å skrive nyhetsartikler om hver episode av Universitetsforlagets nye jusspodkast «Takk og lov». Jeg har også bidratt med å finne diverse informasjon og bilder til nyhetssaker og ekspertkommentarer, og gjort tekstene klare i Juridika Innsikts publiseringsverktøy. I tillegg har jeg vært med på å utforme delingstekster og oppdatere Juridikas sosiale medier.

I praksis har jeg lært mye om journalistikk, markedsføring i sosiale medier og hvordan jeg kan skrive bedre tekster. Det har vært spennende å få lære ett og annet om juss samtidig, og jeg har fått større forståelse for viktigheten av journalistikk på alle samfunnsområder. Å ha praksis midt i en koronapandemi har også styrket min overbevisning om at god kommunikasjon både internt og eksternt er utrolig viktig for bedrifter. Fra medievitenskap er det nok det jeg har lært om digitale medier og journalistikk som jeg har fått mest nytte av i praksis. Mer generelle ferdigheter man får som student, som det å gjøre research, skrive gode tekster og levere innen tidsfrister, er også noe som har vært viktig i mitt arbeid hos Juridika Innsikt. I alt har praksisperioden vært utrolig lærerik og har gitt meg arbeidserfaring som vil være nyttig å ha med seg videre.


Hannah Helene Holm Aune: Den norske Helsingforskomité

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, øyenbryn, leppe.
Hannah Helene Holm Aune.

Studiebakgrunn og faglige interesser:

Hannah har en fordypning i sosiologi med fokus på moderne sosialteori. Hun er interessert i mediepåvirkning, dagsordendiskurser og sosiale medier.

Om praksisen hos Den norske Helsingforskomité:

Hos Helsingforskomiteen har jeg vært en del av kommunikasjonsteamet. Komiteen, som jobber med menneskerettighetsspørsmål i Øst-Europa og tidligere sovjetstater, er aktive på nettet for å fremme historiene til mennesker som bor i undertrykkende situasjoner. Jeg har publisert på SoMe-plattformer, kommet med forslag til innlegg og skrevet nettartikler. Jeg har også hjulpet med redigering og publisering av andre ansattes nettartikler.

Jeg har deltatt på ukentlige kommunikasjonsmøter, stabsmøter og møter hvor vi planla kommunikasjonsstrategier for fremtidige uttalelser og arrangementer. Jeg har også skrevet medierapporter for spesifikke måneder og for hele 2019. Medievitenskap har her hjulpet meg med å forstå relevansen av medierapportering og hvilke statistikker og informasjon som er nyttige for en bedrift å ha i bakhodet. Dette har absolutt vært en god opplevelse som har gitt meg god innsikt i hvordan kommunikasjonsrådgivere arbeider.


Steffen Tomt: Stiftelsen Festivalkontoret

Bildet kan inneholde: person, hår, hake, panne, ansiktshår.
Steffen Tomt. Foto: Aylin Thorjussen.

Studiebakgrunn og faglige interesser:

Steffen har fordypning i estetikk og filmstudier, og er interessert i fotografi, estetikk, kulturteori og alternativ film.

Om praksisen hos Stiftelsen Festivalkontoret:

Stiftelsen Festivalkontoret (SFK) er kanskje noe ukjent for de aller fleste, men det er som navnet tilsier en stiftelse som arbeider med noen av Oslos flotteste filmfestivaler. Arabiske Filmdager, Oslo Pix og anerkjente Film fra Sør slo seg sammen i et fellesskap for å styrke de allerede råsterke filmfestivalene hovedstaden kan by på. SFK har sine kontorer på Vega Scene i hjertet av Oslo, og består av tre ulike festivalteam som i et samarbeid arrangerer filmfestivaler hele året gjennom, fra mars til november.

Som praksisstudent hos Festivalkontoret ble jeg en del av markeds- og kommunikasjonsteamet deres, og fikk fra dag én ufattelige varierte oppgaver å takle. Nytt av i år er at markeds- og kommunikasjonsteamet til SFK har valgt seg ut en ny og spennende måte å jobbe på, kalt segmentering. Dette er en ‘up-and-coming’ kommunikasjonsstrategi som arbeider ut ifra ulike former for segmenter av publikum. Man deler opp publikum etter ulike kriterier og karakteristiske trekk for å kunne nå den publikumskjernen man virkelig ønsker. Hos Festivalkontoret har jeg fått arbeide med alt fra fotografering, tekstarbeid, prosjektarbeid, og strategiarbeid tilknyttet kommunikasjon. Det var en variert arbeidshverdag, med nye spennende oppgaver rundt hvert hjørne.

Som følge av den pågående koronapandemien ble dessverre hovedprosjektet for min praksis, Arabiske Filmdager, avlyst, men jeg var heldig nok til å få jobbe videre på Oslo Pix og en større, helhetlig strategi før kontoret ble stengt og jeg dessverre ble permittert. Festivalkontoret kan virkelig anbefales på det sterkeste – det er en utrolig herlig og sosial gjeng som elsker film og arbeidet de gjør, som for oss som er filminteresserte er en perfekt fit. Jeg har møtt utrolig hyggelige mennesker og lært masse nytt jeg som jeg tar med meg videre (og viktigst av alt, jeg har sett utrolig mye fantastisk film).


Eilén Irene Holt og Hege Bellika Hansen: Schibsted SMB/Mittanbud

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, leppe, hud.
Eilén Irene Holt og Hege Bellika Hansen.

Studiebakgrunn og faglige interesser:

Eilén har fra tidligere et årsstudium i interkulturell kommunikasjon og en fordypning i psykologi og retorikk. Hennes faglige interesser er hvordan psykologiske aspekter fremtrer i medievitenskapelig kontekst, praktisk retorikk og sosialkonstruktivistiske tilnærminger. Hege er underveis i en dobbel bachelorgrad i statsvitenskap og medievitenskap. Hennes faglige interesser er hvordan politiske aktører og samfunnet samhandler for å løse problemer. Dette er noe hun ønsker å bidra gjennom mediene. Bredden den doble bachelorgraden gir Hege mener hun gjør henne godt egnet til å jobbe som vaktbikkje.

Om praksisen hos Schibsted SMB/Mittanbud:

Schibsted SMB tok oss veldig godt imot første praksisdag, og vi har blitt godt ivaretatt under perioden med hjemmekontor og fått veldig god oppfølging. Under praksisperioden har vi sendt ut nyhetsrapporter, SEO-artikler, skrevet PR-saker, inspirasjonsartikler og deltatt på møter. Vi har også samarbeidet om en oppussingsrapport hvor vi har brutt ned statistikk, og laget forslag til grafisk utforming. Med andre ord har vi hatt en fleng med ulike arbeidsoppgaver hvor vi har lært mye nytt!

Først og fremst har vi har fått verdifull skriveerfaring og erfart hvor godt mediekonsernet Schibsted er rustet for et uforutsigbart medielandskap og samfunn. Selv om tre fjerdedeler av praksisperioden var med hjemmekontor var ikke det et hinder for en effektiv og lærerik praksis! Tvert om var det positivt ettersom vi måtte bruke de selvstendige arbeidsmetodene UiO har lært oss. Vi har også hatt stor bruk for kildekritikk under skriving av faktabaserte artikler og for analytiske metoder mens vi har hentet inn og brutt ned data. Hos Schibsted SMB har vi lært mye om markedsføring. Det har vært en bratt læringskurve, og det har vært veldig gøy å kunne være med på så mye forskjellig! Vi har måttet omstille språket, og skrive på en helt annen måte enn det vi har gjort under studiene.


 

Emneord: Praksis, Arbeidslivsrelevans, Medier og kommunikasjon
Publisert 8. mai 2020 09:33 - Sist endret 10. mai 2021 11:52