English version of this page

Verneombud ved IMK

Instituttleder har det overordnede ansvar for alle aspekter av helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det betyr at instituttleder har ansvar for at virksomheten ved instituttet drives forsvarlig og at lover og forskrifter blir fulgt.

I tillegg har verneombudet ansvar for at kravene i arbeidsmiljøloven oppfylles. Førsteamanuensis Arnt Maasø er verneombud ved IMK. Verneombudet skal ivareta de ansattes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, og se til at arbeidsmiljøloven følges.

Kontakt:

Verneombud Arnt Maasø

Vara: Katerina Houben

 

 

 

Verneombudets oppgaver

Publisert 7. sep. 2015 11:58 - Sist endret 8. apr. 2019 11:46