Anja Vranic

Bilde av Anja Vranic
English version of this page
Mobiltelefon 41499192
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student)

Faglige interesser

I PhD-prosjektet mitt undersøker jeg presentasjonen av kvinnelige ledere i mediene, fremstillingen av kjønn og ulike femininiteter, og hvordan disse kan forstås i forhold til troverdighet, makt og autoritet. Prosjektet mitt er tilknyttet Retorikk om pandemi.

Jeg har vært forsker på det RAM-finansierte prosjektet, «De tause stemmene – mediedekningen av Sannhets- og forsoningskommisjonen», ledet av professor Eli Skogerbø. Prosjektet undersøker mediedekningen av debattene som omhandler Sannhets- og forsoningskommisjonen, og om de marginaliserte stemmene kommer frem og blir lyttet til av den norske offentligheten.

Bagrunn

I mitt akademiske arbeid har jeg i stor grad utforsket kjønnstematikk. I masteroppgaven min undersøker jeg sammenhengen mellom kjønnsidentitet og ideologisk kjønnet språkbruk blant unge japanske kvinner.

Jeg har tidligere jobbet som vitenskapelig assistent for POLKOM i to år hvor jeg har vært involvert i flere prosjekter innen politisk kommunikasjon.

Verv

2022-d.d.: Medlem av instituttstyret ved IMK (representant for midlertidig ansatte)

Emneord: Kjønn, Kjønnsroller, Identitet, Iscenesettelse, Feministiske teorier, Postfeministiske teorier, Politisk kommunikasjon, Retorikk, Medier og kommunikasjon, Minoriteter, Demokrati, Makt, Troverdighet, Tillit

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 8. sep. 2021 15:51 - Sist endret 31. aug. 2022 11:05