Marika Lüders

Professor
Bilde av Marika  Lüders
English version of this page
Telefon +47 22850415
Mobiltelefon +47 99525206
Rom 472
Treffetider Fredager 10 - 11
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 Oslo

Marika Lüders er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO. Hennes forskning er knyttet til teknologiutvikling, nett-tjenester og medieinnovasjon med særlig vekt på brukeropplevelser samt sosiale og samfunnsmessige konsekvenser av nettverkssamfunnet. 

Fra 2008 til 2016 var Lüders forsker og seniorforsker ved SINTEF IKT. Her var hun involvert i og ledet flere store innovasjons- og forskningsprosjekter. Hun har også omfattende erfaring med prosjekterer innenfor EUs rammeprogrammer FP6, FP7 og H2020, og hun ledet H2020-prosjektet HUMANE: a typology, method and roadmap for HUman-MAchine NEtworks inntil hun begynte på IMK. 

Akademisk bakgrunn

  • 2020 - dd: Professor ved IMK
  • 2016 - 2020: Førsteamanuensis ved IMK fra mai 2016. 
  • 2013 - 2016: Seniorforsker ved SINTEF IKT i Oslo.
  • 2008 - 2013: Forsker ved SINTEF IKT i Oslo.
  • 2007: PhD, Universitetet i Oslo. PhD-avhandling Being in mediated spaces. An enquiry into personal media practices.
  • 2004 - 2007: PhD-stipendiat ved IMK, UiO
  • 2002 - 2004: Universitetslektor ved IMK, UiO
  • Utdanning: Cand. polit. i medievitenskap (2001)

Faglige interesser

Menneske-maskin interaksjon, brukeropplevelser, sosiale og samfunnsmessige konsekvenser av nettverkssamfunnet, teknologiutvikling. 

Undervisning

Emneord: Medier og kommunikasjon, Brukeropplevelser, HCI, Sosiale medier, Medieinnovasjon, Innovasjon, Teknologiutvikling
Publisert 13. mai 2016 14:05 - Sist endret 24. jan. 2020 14:12