Knut Lundby

Professor emeritus
Bilde av Knut Lundby
English version of this page
Mobiltelefon (+47) 900 83 803 900 83 803
Rom Gjesteforskerkontor
Treffetider Onsdager, etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsparken hus C 2 etasje Gaustadallén 21
Postadresse Institutt for medier og kommunikasjon Universitetet i Oslo Pb. 1093 Blindern NO-0317 Oslo

Arbeidsoppgaver og faglige interesser

 • Professor emeritus i medievitenskap med bakgrunn i sosiologi og spesialisering i religionssosiologi.
 • Arbeider særlig med medialisering og forholdet mellom medier, religion og konflikt.

Pensjonering og hederspris

 • Pensjonert fra 31. august 2018 etter fylte 70 år, har emeritus-avtale med Institutt for medier og kommunikasjon.
 • Tildelt Norsk medieforskerlags hederspris 2018.

Nylig avsluttet forskning

Som emeritus har jeg arbeidet fram boka Religion i medienes grep. Medialisering i Norge (Universitetsforlaget 2021). Der viser jeg, med en rekke eksempler, hvordan religion i offentligheten, er stadig sterkere vevet inn i den akselererende medialiseringen i Norge gjennom de femti årene fra 1970 til 2020. Boka ble anmeldt i Forskerforum av Tellef S. Raabe. Han grep hva jeg ville med dette arbeidet.

Det skandinaviske forskningsprosjektet om Medier og religion i samfunnskonflikter (CoMRel) ble avsluttet 30. august 2018. Resultatene fra prosjektet er publisert i boka CONTESTING RELIGION.The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia. Den er publisert som paperback fra De Gruyter i Berlin, og også tilgjengelig for gratis nedlasting kapittel for kapittel. Fullstendig liste over publikasjoner og presentasjoner, der også innleggene fra CoMRels avslutningskonferanse i Litteraturhuset i Oslo 31. mai 2018 finnes. Prosjektet har vært finansiert av Norges forskningsråds program om Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL).

Bakgrunn og akademisk løp

Jeg har faglig bakgrunn i sosiologi, dr.philos  med avhandling i religionssosiologi ved Universitetet i Oslo fra 1986. Jeg har vært knyttet til mediefaget ved Universitetet i Oslo i mer enn 30 år, først som forsker og førsteamanuensis ved det tidligere Institutt for presseforskning. Fra 1987 gikk dette inn i det tverrfaglige Institutt for medier og kommunikasjon (IMK). Jeg har vært med i instituttets oppbygging som bestyrer, undervisningsleder og forskningsleder. På 1990-tallet deltok jeg aktivt i instituttets forsknings- og undervisningssamarbeid med University of Zimbabwe. I årene 1998–2004 ledet jeg oppbyggingen av det tverrfaglige forskningssenteret InterMedia ved UiO, som arbeidet med læring og kommunikasjon i digitale omgivelser. Se mer om min bakgrunn på min engelske nettside.

Jeg forsker på medialisering, dvs. kulturelle og sosiale endringer der mediene spiller en rolle. Jeg har forsøkt å forklare dette kort i en artikkel i Store Norske leksikon. En langt mer omfattende diskusjon av medialisering finnes i den store håndboka om Mediatization of Communicationsom jeg har redigert (2014). En noe mindre omfangsrik framstilling finnes i boka Mediatization: Concept, Changes, Consequences (2009).

Min interesse for medialisering begynte med et internasjonalt prosjekt om digitale fortellinger: ”Mediatized Stories. Mediation perspectives on digital storytelling among youth” (2006–2011). Denne forskningen er blant annet nedfelt i boka Digital Storytelling, Mediatized Stories. Self-representations in New Media (2008) og sammenfattet i et kapittel i boka Mediatized Worlds (redigert av Andreas Hepp og Friedrich Krotz 2014).

Helt fra studietiden har jeg vært opptatt av det tverrfaglige møtet mellom medier og religion. Jeg redigerte i 1997 boka Rethinking Media, Religion, and Culture sammen med Stewart M. Hoover og har i tre årtier fulgt den internasjonale utviklingen av dette feltet. Jeg har i senere år forsket noe på "digital religion". Antologien Religion Across Media. From Early Antiquity to Late Modernity (2013) kom ut av en workshop i UiOs tverrfaglige program om ”Religion i pluralistiske samfunn” (PluRel). Jeg deltok fra 2009 til 2015 i det nordiske, komparative forskningsprosjektet om The role of religion in the public sphere (NOREL), der jeg ledet forskergruppen om religion og medier. Min interesse retter seg særlig mot medialisering av religion. Fra oktober 2014 har jeg ledet forskningsprosjektet ”Engaging with Conflicts in Mediatized Religious Environments. A Comparative Scandinavian Study”, med den norske tittel "Medier og religion i samfunnskonflikter." Dette inngår i Forskningsrådets program om Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL).

Emneord: Medier og kommunikasjon, Medier og religion, Ytringsfrihet og demokrati

Publikasjoner

 • Lundby, Knut (2021). Religion i medienes grep. Medialisering i NorgeOslo: Universitetsforlaget.
 • Lundby, Knut (ed.) (2018). Contesting Religion.The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia. Berlin & Boston: De Gruyter (paperback & Open Access). Jeg er forfatter eller medforfatter av flere kapitler i boka.
 • Lundby, Knut; Christensen, Henrik Reintoft; Gresaker, Ann Kristin; Lövheim, Mia; Niemelä, Kati; Sjö, Sofia; Moberg, Marcus & Daníelsson, Árni Svanur (2018). Religion and the Media: Continuity, Complexity, and Mediatization, In Inger Furseth (ed.), Religious Complexity in the Public Sphere. Comparing Nordic Countries.  Springer.  ISBN 9783319556772.  Chapter 5.  s 193 - 249
 • Lundby, Knut (2017). Mediebruk og konflikter om religion i Norge. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  24(4), s 1- 19 . doi:10.18261/issn.0508-9535-2017-04-02 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lundby, Knut (2017). Public Religion in Mediatized Transformations, In Fredrik Engelstad; Håkon Larsen; Jon Rogstad & Kari Steen-Johnsen (ed.),  Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-054633-0.  Chapter 12.  s 241 - 263 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lundby, Knut (2017). Voices for a New Vernacular: A Forum on Digital Storytelling. Interview with Knut Lundby.  International Journal of Communication.  ISSN 1932-8036.  11, s 1074- 1077 . doi: http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/6775/1955
 • Lundby, Knut; Hjarvard, Stig; Lövheim, Mia & Jernsletten, Haakon Haugevik (2017). Religion Between Politics and Media: Conflicting Attitudes Towards Islam in Scandinavia.  Journal of Religion in Europe.  ISSN 1874-8910.  10(4), s 437- 456 . doi:10.1163/18748929-01004005 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lundby, Knut (2016). Mediatization and secularization: transformations of public service institutions – the case of Norway.  Media Culture and Society.  ISSN 0163-4437.  38(1), s 28- 36 . doi:10.1177/0163443715615414
 • Hepp, Andreas; Hjarvard, Stig & Lundby, Knut (2015). Mediatization: theorizing the interplay between media, culture and society.  Media Culture and Society.  ISSN 0163-4437.  37(2), s 314- 324. doi:10.1177/0163443715573835
 • Lundby, Knut & Gresaker, Ann Kristin (2015). Religion i mediene – omstridt og oversett?, I: Inger Furseth (red.),  Religionens tilbakekomst i offentligheten? Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215024431, s. 69 - 104
 • Lundby, Knut (Ed.) (2014) Mediatization of CommunicationHandbooks of Communication Science, vol. 21. Berlin: De Gruyter Mouton
 • Lundby, Knut (2014) 'Mediatized Stories in Mediatized Worlds', in Andreas Hepp og Friedrich Krotz (Eds.) Mediatized Worlds. Culture and Society in a Media Age. Basingtoke: Palgrave.
 • Lundby, Knut (Ed.) (2013) Religion Across Media. From Early Antiquity to Late Modernity. New York: Peter Lang
 • Lundby, Knut. 'Religion og medier – fortellinger og fortegninger', Kirke og kultur 2011:  116(1): 5-17.
 • Hepp, Andreas; Hjarvard, Stig and Lundby, Knut. 'Mediatization – Empirical perspectives: An introduction to a special issue', Communications: the European Journal of Communication Research 2010:  35(3): 223-228.
 • Lundby, Knut. 'Medier som ressurs for religion', i Botvar, Pål Ketil og Schmidt, Ulla (red) Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering. Oslo: Universitetsforlaget 2010.
 • Lundby, Knut (ed.) Mediatization: Concept, Changes, Consequences. New York: Peter Lang 2009
 • Lundby, Knut. 'The Matrices of Digital Storytelling: Examples from Scandinavia', in Hartley, John and Kelly McWilliam (eds) Story Circle. Digital Storytelling Around the World. Oxford: Wiley-Blackwell 2009.
 • Lundby, Knut (ed.) Digital Storytelling, Mediatized Stories: Self-representations in New Media. New York: Peter Lang 2008.
 • Lundby, Knut. and Daniel Dayan. ‘Mediascape missionaries? Notes on religion as identity in a local African setting’, International Journal of Cultural Studies 1999; 2(3): 398-417.
 • Longing and Belonging. Media and the Identity of Anglicans in a Zimbabqwean Growth Point. Report no. 34, Department of Media and Communication, University of Oslo.1998.
 • Hoover, Stewart M. and Knut Lundby (eds.) Rethinking Media, Religion, and Culture. Thousand Oaks: Sage 1997 (with chapter on ‘The Web of Collective Representations’).
 • Lundby, Knut. ‘Media, religion and democratic participation: community communication in Zimbabwe and Norway’, Media, Culture & Society 1997; 19(1): 29–45.
 • Lundby, Knut and Knut-Arne Futsæter. Flerkanalsamfunnet. Fra monopol til mangfold. Oslo: Universitetsforlaget
 • Lundby, Knut. Mediekultur. Oslo: Universitetsforlaget 1993.
 • Lundby, Knut & Evolvi, Giulia (2022). Theoretical frameworks for approaching religion and new media. I Campbell, Heidi A. & Tsuria, Ruth (Red.), Digital Religion. Understanding Religious Practice in Digital Media. Routledge. ISSN 978-0-367-27236-4. s. 233–249. doi: 10.4324/9780429295683-23. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lundby, Knut (2019). Conflictual Diversity and Contested Cultural Heritage: Newspaper Coverage of Religion in Norway 1938–2018. Temenos. ISSN 0497-1817. 55(2), s. 249–270. doi: 10.33356/temenos.87828. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lundby, Knut (2019). Media Formatting Religion and Conflict. I Mjaaland, Marius Timmann (Red.), Formatting Religion: Across Politics, Education, Media, and Law. Routledge. ISSN 9781138599987. s. 107–126. doi: 10.4324/9780429030567.
 • Furseth, Inger; Kühle, Lene; Lundby, Knut & Lövheim, Mia (2019). Religious Complexity in Nordic Public Spheres. Nordic Journal of Religion and Society. ISSN 0809-7291. 32(1), s. 71–90. doi: 10.18261/issn.1890-7008-2019-01-05.
 • Hjarvard, Stig & Lundby, Knut (2018). Understanding Media Dynamics. I Lundby, Knut (Red.), Contesting Religion. The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-050171-1. s. 51–64. doi: 10.1515/9783110502060-008. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lundby, Knut (2018). Interaction Dynamics in the Mediatization of Religion Thesis. I Lundby, Knut (Red.), Contesting Religion. The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-050171-1. s. 299–313. doi: 10.1515/9783110502060-022. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lundby, Knut; Hjarvard, Stig; Lövheim, Mia & Abdel-Fadil, Mona (2018). Perspectives: Cross-Pressures on Public Service Media. I Lundby, Knut (Red.), Contesting Religion. The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-050171-1. s. 83–96. doi: 10.1515/9783110502060-010. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lövheim, Mia; Jernsletten, Haakon Haugevik; Herbert, David Eric John; Lundby, Knut & Hjarvard, Stig (2018). Attitudes: Tendencies and Variations. I Lundby, Knut (Red.), Contesting Religion. The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-050171-1. s. 33–49. doi: 10.1515/9783110502060-007. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lundby, Knut & Repstad, Pål Steinar (2018). Scandinavia: Traits, Trends and Tensions. I Lundby, Knut (Red.), Contesting Religion. The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-050171-1. s. 13–31. doi: 10.1515/9783110502060-006. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lundby, Knut; Christensen, Henrik Reintoft; Gresaker, Ann Kristin; Lövheim, Mia; Niemelä, Kati & Sjö, Sofia [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Religion and the Media: Continuity, Complexity, and Mediatization. I Furseth, Inger (Red.), Religious Complexity in the Public Sphere. Comparing Nordic Countries. Palgrave Macmillan. ISSN 9783319556772. s. 193–249. doi: 10.1007/978-3-319-55678-9_5.
 • Lundby, Knut; Hjarvard, Stig; Lövheim, Mia & Jernsletten, Haakon Haugevik (2017). Religion Between Politics and Media: Conflicting Attitudes Towards Islam in Scandinavia. Journal of Religion in Europe. ISSN 1874-8910. 10(4), s. 437–456. doi: 10.1163/18748929-01004005. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lundby, Knut (2017). Mediebruk og konflikter om religion i Norge. Norsk Medietidsskrift. ISSN 0804-8452. 24(4), s. 1–19. doi: 10.18261/issn.0508-9535-2017-04-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lundby, Knut (2017). Public Religion in Mediatized Transformations. I Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon & Steen-Johnsen, Kari (Red.), Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. De Gruyter Open. ISSN 978-3-11-054633-0. s. 241–263. doi: 10.1515/9783110546330-013. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lundby, Knut (2017). Voices for a New Vernacular: A Forum on Digital Storytelling. Interview with Knut Lundby. International Journal of Communication. ISSN 1932-8036. 11, s. 1074–1077. doi: 10.1177/1461444808089413.
 • Lundby, Knut & Staksrud, Elisabeth (2016). Medier og kommunikasjon. I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn, bind 3. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205496927. s. 226–249.
 • Lundby, Knut (2016). Religion og medier i Norge. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN 0802-8214. 28(1), s. 15–22.
 • Lundby, Knut (2016). Mediatization and secularization: transformations of public service institutions – the case of Norway. Media, Culture and Society. ISSN 0163-4437. 38(1), s. 28–36. doi: 10.1177/0163443715615414.
 • Lundby, Knut & Gresaker, Ann Kristin (2015). Religion i mediene – omstridt og oversett? I Furseth, Inger (Red.), Religionens tilbakekomst i offentligheten? Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet. Universitetsforlaget. ISSN 9788215024431. s. 69–104.
 • Hepp, Andreas; Hjarvard, Stig & Lundby, Knut (2015). Mediatization: theorizing the interplay between media, culture and society. Media, Culture and Society. ISSN 0163-4437. 37(2), s. 314–324. doi: 10.1177/0163443715573835.
 • Lundby, Knut (2014). Notes on Interaction and Mediatization. I Kramp, Leif; Carpentier, Nico; Hepp, Andreas; Trivundza, Ilja Tomanic; Nieminen, Hannu; Kunelius, Risto; Olsson, Tobias; Sundin, Ebba & Kilborn, Richard (Red.), Media Practice and Everyday Agency in Europe. edition lumière. ISSN 9 783943 245288. s. 41–53.
 • Lundby, Knut (2014). Mediatized Stories in Mediatized Worlds. I Hepp, Andreas & Krotz, Friedrich (Red.), Mediatized Worlds. Culture and Society in a Media Age. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-30034-8. s. 19–37. doi: 10.1057/9781137300355.0006.
 • Lundby, Knut (2013). Theoretical frameworks for approaching religion and new media. I Campbell, Heidi (Red.), Digital Religion. Understanding Religious Practice in New Media Worlds. Routledge. ISSN 9780415676113. s. 225–237.
 • Lundby, Knut (2013). Media and Transformations of Religion. I Lundby, Knut (Red.), Religion across media : from early antiquity to late modernity. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-1-4331-2077-0. s. 185–202.
 • Lundby, Knut (2013). Introduction: Religion Across Media. I Lundby, Knut (Red.), Religion across media : from early antiquity to late modernity. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-1-4331-2077-0. s. xi–xxiii.
 • Lövheim, Mia & Lundby, Knut (2013). Mediated religion across time and space. A case study of Norwegian newspapers. Nordic Journal of Religion and Society. ISSN 0809-7291. 26(1), s. 25–44.
 • Lundby, Knut (2012). Participatory or Vicarious? When Networked Belonging Challenges Networks of Belonging. Observatorio (OBS*). ISSN 1646-5954. s. 101–125.
 • Lundby, Knut (2012). Terrorens medialisering. I Østerud, Svein (Red.), 22. juli: Forstå, forklare, forebygge. Abstrakt forlag. ISSN 9788279353362. s. 225–245.
 • Lundby, Knut & Thorbjørnsrud, Kjersti (2012). Mediatization of Controversy. When the Security Police Went on Facebook. I Hjarvard, Stig & Lövheim, Mia (Red.), Mediatization and Religion. Nordic Perspectives. Nordicom. ISSN 978-91-86523-44-2. s. 95–108.
 • Lundby, Knut (2012). Selvrepresentasjon i digitale fortellinger. I Haug, Kristin Holte; Jamissen, Grete & Ohlmann, Carsten (Red.), Digitalt fortalte historier: refleksjon for læring. Cappelen Damm AS. ISSN 9788202364366. s. 31–44.
 • Lundby, Knut (2012). Dreams of Church in Cyberspace. I Cheong, Pauline, Hope; Fischer-Nielsen, Peter; Gelfgren, Stefan & Ess, Charles (Red.), Digital Religion, Social Media and Culture. Perspectives, Practices and Futures. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-1-4331-1474-8. s. 25–41.
 • Kaare, Birgit Hertzberg & Lundby, Knut (2011). Digitale trosfortellinger. Et forskerblikk. I Simonnes, Asbjørn (Red.), Digital trusopplæring. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2796-3. s. 89–105.
 • Lundby, Knut (2011). Patterns of Belonging in Online/Offline Interfaces of Religion. Information, Communication & Society. ISSN 1369-118X. 14(8), s. 1219–1235. doi: 10.1080/1369118X.2011.594077.
 • Lundby, Knut (2011). Religion og medier – fortellinger og fortegninger. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 116(1), s. 5–17.
 • Lundby, Knut (2011). Mediatizing Faith: Digital Storytelling on the Unspoken. I Bailey, Michael & Redden, Guy (Red.), Mediating Faiths. Religion and Socio-Cultural Change in the Twenty-First Century. Ashgate. ISSN 9780754667865. s. 49–62.
 • Lundby, Knut (2010). Nordisk forskning om medier og religion. En analyse basert på Nordicoms publikasjonsdatabase. I Broddason, Þorbjörn; Kivikuru, Ullamaija; Tufte, Birgitte; Weibull, Lennart & Østbye, Helge (Red.), Norden och världen. En bok tillägnad Ulla Carlsson. The Nordic Countries and the World. A Book for Ulla Carlsson. Göteborgs Universitet. ISSN 978-91-88212-84-9. s. 115–124.
 • Lundby, Knut (2010). Medier som ressurs for religion. I Botvar, Pål Ketil & Schmidt, Ulla (Red.), Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01750-1. s. 111–131.
 • Lundby, Knut (2010). Medier overalt. I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39086-7. s. 349–370.
 • Hepp, Andreas; Hjarvard, Stig & Lundby, Knut (2010). Mediatization - Empirical perspectives: An introduction to a special issue. Communications. ISSN 0341-2059. 35(3), s. 223–228. doi: 10.1515/COMM.2010.012.
 • Lundby, Knut (2009). The Matrices of Digital Storytelling: Examples from Scandinavia. I Hartley, John & McWilliam, Kelly (Red.), Story Circle. Digital Storytelling Around the World. Blackwell Publishing. ISSN 978-1-4051-8058-0. s. 176–187.
 • Lundby, Knut (2009). Introduction: 'Mediatization' as Key. I Lundby, Knut (Red.), Mediatization: Concept, Changes, Consequences. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-1-4331-0562-3. s. 1–18.
 • Lundby, Knut (2009). Media Logic: Looking for Social Interaction. I Lundby, Knut (Red.), Mediatization: Concept, Changes, Consequences. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-1-4331-0562-3. s. 101–119.
 • Lundby, Knut (2009). Conclusion: Consensus and Conflict. I Lundby, Knut (Red.), Mediatization: Concept, Changes, Consequences. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-1-4331-0562-3. s. 293–303.
 • Lundby, Knut (2009). Kristus i dalen. Hans Fredrik Dahls offentlige forhold til religion. I Bastiansen, Henrik G.; Hagtvet, Bernt; Hjeltnes, Guri; Lundby, Knut & Rønning, Helge (Red.), Det Elegante uromoment : Hans Fredrik Dahl og offentligheten : festskrift på 70-årsdagen. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3261-0. s. 317–330.
 • Kaare, Birgit Hertzberg & Lundby, Knut (2009). Digitale trosfortellinger som metode i trosopplæringen. Prismet. ISSN 0032-8847. 60(2), s. 91–99.
 • Lundby, Knut & Hovi-Wasastjerna, Päivi (2008). 'Virtual' and 'Flexible' University Learning: Comparative Convergent Strategies for Communication Practices. I Ludes, Peter (Red.), Convergence and Fragmentation. Media Technology and the Information Society. Intellect Ltd.. ISSN 9781841501826. s. 151–174.
 • Lundby, Knut (2008). Introduction: Digital storytelling, mediatized stories. I Lundby, Knut (Red.), Digital Storytelling, Mediatized Stories: Self-representations in New Media. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-1-4331-0273-8. s. 1–17.
 • Kaare, Birgit Hertzberg & Lundby, Knut (2008). Mediatized lives: Autobiography and assumed authenticity in digital storytelling. I Lundby, Knut (Red.), Digital Storytelling, Mediatized Stories: Self-representations in New Media. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-1-4331-0273-8. s. 105–122.
 • Kaare, Birgit Hertzberg & Lundby, Knut (2008). The "Power of Configuration" in Digital StorytellingThe "Power of Configuration" in Digital Storytelling. I Gächter, Yvonne; Ortner, Heike; Schwartz, Claudia & Wiesinger, Andreas (Red.), Storytelling - Reflections in the Age of Digitalization. innsbruck university press. ISSN 978-3-902571-81-6. s. 99–112.
 • Lundby, Knut & Kaare, Birgit Hertzberg (2007). The sacred as meaning and belonging in Digital Storytelling. I Furseth, Inger & Leer-Salvesen, Paul (Red.), Religion in Late Modernity. Essays in Honor of Pål Repstad. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2211-1. s. 69–86.
 • Lundby, Knut (2007). Mediation Between Competence and Convergence. I Storsul, Tanja & Stuedahl, Dagny (Red.), Ambivalence Towards Convergence. Digitalization and Media Change. Nordicom. ISSN 9789189471504.
 • Lundby, Knut (2007). Interdisciplinarity and infrastructure mediation and knotworking in communication research. Nordicom Review. ISSN 1403-1108. 28(jubilee ), s. 195–209.
 • Lundby, Knut (2006). Contested Communication. Mediating the Sacred. I Sumiala-Seppänen, Johanna; Lundby, Knut & Salokangas, Raimo (Red.), Implications of the Sacred in (Post)Modern Media. Nordicom. ISSN 91-89471-34-2. s. 43–62.
 • Lundby, Knut (2006). The global mover. I Fjuk, Annita; Karahasanovic, Amela & Kaasbøll, Jens Johan (Red.), Comprehensive Object-Oriented Learning: The Learner's Perspective. Informing Science Press. ISSN 83-922337-4-3. s. 1–10.
 • Lundby, Knut (2006). Tro i det offentlige rom. I Henriksen, Jan-Olav (Red.), Tro. 13 essays om tro. Kom forlag. ISSN 82-92496-39-4. s. 77–93.
 • Lundby, Knut (2006). I pavens vold? Norsk Medietidsskrift. ISSN 0804-8452. 13(1), s. 53–57.
 • Lundby, Knut (2006). Transforming Faith-based Education in the Church of Norway: Mediation of Religious Tradition and Practices in Digital Environments. Studies in World Christianity. ISSN 1354-9901. 12(1), s. 5–22.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lundby, Knut (2021). Religion i medienes grep. Medialisering i Norge. Universitetsforlaget. ISBN 9788215047607. 272 s.
 • Lundby, Knut (2018). Contesting Religion. The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISBN 978-3-11-050171-1. 350 s.
 • Lundby, Knut (2014). Mediatization of communication. De Gruyter Mouton. ISBN 978-3-11-027193-5. 738 s.
 • Lundby, Knut (2013). Religion across media : from early antiquity to late modernity. Peter Lang Publishing Group. ISBN 978-1-4331-2077-0. 215 s.
 • Bastiansen, Henrik G.; Hagtvet, Bernt; Hjeltnes, Guri; Lundby, Knut & Rønning, Helge (2009). Det Elegante uromoment : Hans Fredrik Dahl og offentligheten : festskrift på 70-årsdagen. Pax Forlag. ISBN 978-82-530-3261-0. 410 s.
 • Lundby, Knut (2009). Mediatization: Concept, Changes, Consequences. Peter Lang Publishing Group. ISBN 978-1-4331-0562-3. 316 s.
 • Lundby, Knut (2008). Digital Storytelling, Mediatized Stories: Self-representations in New Media. Peter Lang Publishing Group. ISBN 978-1-4331-0273-8. 52(52). 313 s.
 • Sumiala-Seppänen, Johanna; Lundby, Knut & Salokangas, Raimo (2006). Implications of the Sacred in (Post)Modern Media. Nordicom. ISBN 91-89471-34-2. 274 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lundby, Knut (2022). Livssynsdekningen i NRK.
 • Lundby, Knut & Staksrud, Elisabeth (2022). Medier og kommunikasjon. I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn : bind 2. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205572300. s. 296–316.
 • Lundby, Knut (2022). Religion i medienes grep. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. s. 15–21.
 • Lundby, Knut (2022). Mediering. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Lundby, Knut & Hovde, Kjell-Olav (2022). Mediering (medievitenskap). Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Syvertsen, Trine & Lundby, Knut (2022). Medievridning. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Lundby, Knut (2021). Religion i medienes grep?
 • Lundby, Knut (2021). Religion i medienes grep. Medialisering i Norge.
 • Lundby, Knut (2021). Religion i medienes grep.
 • Lundby, Knut (2021). Religion in the grip of the media. Mediatization in Norway compared to the Global East and South.
 • Lundby, Knut (2021). Religion i medienes grep. Fra monopol og kontroll til dialog og konflikt.
 • Lundby, Knut (2021). Religion i medienes grep.
 • Lundby, Knut (2021). Religion i medienes grep. Medialisering i Norge.
 • Lundby, Knut (2021). Religion in the grip of the media: Mediatization in Norway.
 • Lundby, Knut (2021). Medialisering. I Agger, Gunhild; Kristensen, Nete Nørgaard; Jauert, Per & Schrøder, Kim (Red.), Medie- og kommunikationsleksikon. Samfundslitteratur. ISSN 978-87-593-1865-2.
 • Lundby, Knut (2020). Femti års akselererende medialisering i Norge. Medialisert religion som inntak til dimensjoner ved medialiseringsprosessen.
 • Lundby, Knut (2019). Motkultur og motsetninger. Anmeldelse av Dag Kullerud: "Dagen 1919–2019. Kulturell motstemme i hundre år". Mediehistorisk tidsskrift. ISSN 2464-4277. 16(2), s. 144–149.
 • Lundby, Knut (2019). "Arbeiderkollektivet" står seg. sosiologen.no.
 • Lundby, Knut (2019). Coverage of Religion Under Structural Changes in the Newspaper Industry. Norway 1938–2018.
 • Lundby, Knut & Waldahl, Ragnar (2019). Anita Werner. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Lundby, Knut (2019). Radioandakter allerede fra 1926. Avisa Vårt land. s. 17–17.
 • Lundby, Knut (2019). Transforming religion and politics. Media Development. ISSN 0143-5558. LXV(1), s. 19–21.
 • Lundby, Knut (2018). Omstridt kirkeforskning. Avisa Vårt land.
 • Lundby, Knut (2018). KIFOs 25-årige historie i en religionspolitisk og samfunnsmessig kontekst.
 • Lundby, Knut (2018). Engaging with Conflicts in Mediatized Religious Environments. In panel on Attempts to Overcome 'Bad religion': The Media Dynamics on Contested Islam in Scandinavia.
 • Lundby, Knut (2018). Contested religion and media dynamics. In panel on Contesting Religion. The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia.
 • Lundby, Knut (2018). Religion and the Media. Continuity, Complexity, and Mediatization. In panel on Religious Complexity in the Nordic Public Sphere.
 • Lundby, Knut (2018). Introduction: Religion and Media in Cultural Conflicts. I Lundby, Knut (Red.), Contesting Religion. The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-050171-1. s. 3–9. doi: 10.1515/9783110502060-005.
 • Lundby, Knut (2018). Medieskapt religion?
 • Lundby, Knut (2018). Mediedynamikk om religion.
 • Lundby, Knut & Hjarvard, Stig (2018). Media Dynamics in Cases of Contested Religion in Scandinavia.
 • Lundby, Knut (2018). Knut Lundby om medier, religion og konflikt. [Internett]. Krumsvik & Co (podkast).
 • Lundby, Knut (2017). Contesting Religion. The Social Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia.
 • Lundby, Knut (2017). Developments in mediatization research.
 • Lundby, Knut; Hjarvard, Stig & Lövheim, Mia (2017). Religion Between Politics and Media: Conflicting Attitudes to Islam in Scandinavia.
 • Lundby, Knut (2017). Media Formatting Religious Diversity.
 • Lundby, Knut (2017). Hvordan behandles spørsmålene om religion i mediene og i samfunnsdebatten? Forskjellsbehandles religioner?
 • Lundby, Knut (2017). NRK: På alle plattformer for å sikre åpen og opplyst samtale. Dag og Tid. ISSN 0803-334X. s. 34–34.
 • Lundby, Knut (2017). Religion i norske medier.
 • Lundby, Knut (2016). The Islamization of Religion in Norway? Religion: Going Public Blog.
 • Lundby, Knut (2016). Where are audiences in mediatization research?
 • Lundby, Knut (2016). Mediebruk, samfunnskonflikter og religion.
 • Lundby, Knut & Selberg, Torunn (2016). Minneord. Birgit Hertzberg Kaare 1948-2016. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 2016(1), s. 131–133.
 • Lundby, Knut (2016). Mediatized fear and the risk of mediatized research.
 • Lundby, Knut (2016). Engaging with Conflicts in Public Service Broadcasting – Overview of Survey Results. In panel on Representation and Interaction. Conflicts on Religion Triggered in Scandinavian Public Service Broadcasting.
 • Lundby, Knut (2016). Vi tør ikke snakke offentlig om religion. Aftenposten Viten. ISSN 2464-3033.
 • Lundby, Knut (2016). Medier og religion i samfunnskonflikter.
 • Lundby, Knut (2016). Transformations through mediated conflicts over religion.
 • Lundby, Knut (2015). From sacralization to profanation in the Scandinavian population's relation to media, religion and political conflict.
 • Lundby, Knut (2015). Religion i mediene – omstridt og oversett.
 • Lundby, Knut (2015). Conflicts in Culture. Mediatized Religious Environments in Scandinavia.
 • Lundby, Knut & Abdel-Fadil, Mona (2015). Medier og religion i samfunnskonflikter.
 • Lundby, Knut; Hjarvard, Stig; Rosenfeldt, Mattias Pape; Lövheim, Mia; Jensdotter, Linnea & Abdel-Fadil, Mona (2015). Contested visibility and interaction on religion in public service media.
 • Hjarvard, Stig & Lundby, Knut (2015). Dynamics of mediatized conflictual social interaction.
 • Lundby, Knut (2015). Innspill fra CoMRel i NFRs innspillsdugnad om forskning på ekstremisme og terrorisme.
 • Lundby, Knut & Hjarvard, Stig (2015). A Typology on Mediatized Conflictual Social Interaction.
 • Lundby, Knut (2014). Et løft for forskningen på innovasjon i lokale aviser. Norsk Medietidsskrift. ISSN 0804-8452. 21(4), s. 354–356.
 • Lundby, Knut (2014). Er det noen der ute (og inne)? NSD og forskerne.
 • Lundby, Knut (2014). A pattern of social theories of change within mediatization research.
 • Lundby, Knut (2014). Engaging with Conflicts in Mediatized Religious Environments.
 • Rødsmoen, Trond & Lundby, Knut (2014). Medier har alltid endret samfunn. [Fagblad]. Levende historie.
 • Lundby, Knut (2014). medialisering. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Lundby, Knut (2014). Norway: Many Newspapers, Religion on the Periphery.
 • Lundby, Knut (2014). Mediatization of Communication. I Lundby, Knut (Red.), Mediatization of communication. De Gruyter Mouton. ISSN 978-3-11-027193-5. s. 3–35.
 • Lundby, Knut (2014). Mediatization: Transformations of religious institutions and traditions in society.
 • Lundby, Knut (2014). Religion og mediemakt. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN 0802-8214. 26(1), s. 17–19.
 • Lundby, Knut (2013). Conductors for Religion Across Media.
 • Lundby, Knut (2013). Power-knowledge-belief in two studies of religion in the Norwegian Press.
 • Lundby, Knut (2013). Sosiale medier – torg og trussel.
 • Lundby, Knut (2013). Utfordring til tverrfaglig forskning om religion og medier. Norsk Medietidsskrift. ISSN 0804-8452. 20(3), s. 275–277.
 • Lundby, Knut (2013). Interaction and Mediatization.
 • Lundby, Knut (2013). 'Reading contract' on religion in Norwegian newspapers.
 • Lundby, Knut (2013). Religion as Practice of Mediation.
 • Lundby, Knut (2013). Transformations in religion across media.
 • Lundby, Knut (2012). Mediesosiologi. Norsk Medietidsskrift. ISSN 0804-8452. 19(3), s. 272–274.
 • Lövheim, Mia & Lundby, Knut (2012). Mediatized religion across newspapers?
 • Lundby, Knut (2012). Communicating across academic disciplines, i panel om "Communicating Research in Media, Religion and Culture Across Contexts".
 • Lundby, Knut (2012). Mediatization of controversy - i panel om "Mediatization and religion: Nordic perspectives".
 • Lundby, Knut (2012). Mediatization of terror. The 7/22 case in Norway.
 • Lundby, Knut (2012). Comment to Birgit Meyer's keynote on "Material Mediation: Religion in the World".
 • Lundby, Knut (2012). Religion, media og religiøst lederskap.
 • Lundby, Knut & Kaare, Birgit Hertzberg (2012). Digital storytelling as a means of faith formation: Pilot projects in the Norwegian context.
 • Lundby, Knut (2012). Participatory or Vicarious: Online vs. Offline Religion.
 • Lundby, Knut (2012). Theoretical Frameworks for Approaching Religion and New Media.
 • Lundby, Knut (2012). Mediatization of Evil and the Role of Religion.
 • Lundby, Knut (2011). Mediatization of religion. Transformations of religion in media-saturated societies.
 • Lundby, Knut (2011). Mediatization of religion: local-global connections – with reference to the terror acts in Norway 22 July 2011.
 • Lundby, Knut (2011). Belonging as a key to religion networks in media spaces.
 • Lundby, Knut (2011). Respondent in Virtual Conference on session "Media Logic, Media Technology and Mediatization: Theorizing the Interrelation Between Media, Technological and Cultural Change".
 • Lundby, Knut (2011). Panel "Centering Scholarship on Media, Religion, and Culture" (organizer and respondent).
 • Lundby, Knut (2011). The role of the media in defence of human rights.
 • Lundby, Knut (2011). Vårt medieliv. [Radio]. NRK P2 Kurér (program nr 212).
 • Lundby, Knut (2011). Comment to Mike Sandbothe "Spiritual Media Philosophy".
 • Lundby, Knut (2011). Mediatized Stories in Mediatized Worlds.
 • Lundby, Knut (2011). Online/offline patterns of belonging: learning from religion.
 • Lundby, Knut (2011). Media til hjelp i religiøs livstolkning?
 • Lundby, Knut (2011). Mediatized Stories.
 • Lundby, Knut (2011). Medialisering - lover begrepet mer enn det holder?
 • Lundby, Knut (2010). Religion i mediene: fortellinger og fortegninger.
 • Lundby, Knut (2010). Mediatization. A theoretical background.
 • Lövheim, Mia & Lundby, Knut (2010). Scandinavian Youth Meet Religion in the Media.
 • Lundby, Knut (2010). Patterns of belonging in online/offline interfaces of religion.
 • Lundby, Knut (2010). The Case of Norway: Another Cartoon Story.
 • Lundby, Knut (2010). Medialisering av religion. Konsekvenser for religionsdialog av at mediene former bilder av religionene.
 • Lundby, Knut (2010). Creating Dialogue during Times of Conflict. How Mediated Tensions over Muslim Issues were Calmed Down in Norway.
 • Lundby, Knut (2010). The Church in Cyberspace.
 • Lundby, Knut (2010). Religion, verdier og medier.
 • Lundby, Knut (2008). Editorial: mediatized stories: mediation perspectives on digital storytelling. New Media & Society. ISSN 1461-4448. 10, s. 363–371. doi: 10.1177/1461444808089413.
 • Lundby, Knut (2008). Medialisering i 'kommunikasjonssamfunnet'. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. 16(4), s. 409–416.
 • Lundby, Knut (2008). Re-reading the Media Logic of Mediatization Processes.
 • Lundby, Knut (2008). Questioning the 'media logic' of mediatization processes.
 • Lundby, Knut (2008). Teoretiske og metodiske aspekter ved å analysere religion i media.
 • Lundby, Knut (2008). Mediatizing Faith: Digital storytelling of the unspoken.
 • Lundby, Knut (2008). Religion og media.
 • Lundby, Knut (2007). Digital og sosial. Kommunikasjon med unge.
 • Lundby, Knut (2007). Prest i digtale medieomgivelser. Inter Collegas. ISSN 0802-779X. s. 16–17.
 • Lundby, Knut & Kaare, Birgit Hertzberg (2007). The 'Power of Configuration' in Digital Storytelling.
 • Lundby, Knut (2007). Mediatization with Digital Storytelling.
 • Lundby, Knut (2007). 'Digital Storytelling: Own Lives'. In Visual Stories and Methods Workshop.
 • Lundby, Knut (2007). Sacralized and Mediatized.
 • Lundby, Knut (2007). Pitirim Sorokin and Activity Theory - a Missing Link?
 • Kaare, Birgit Hertzberg & Lundby, Knut (2007). Mediatized Stories: Autobiography and Authenticity in Digital Storytelling.
 • Lundby, Knut (2007). Forkynning i (nye) media.
 • Lundby, Knut (2006). En ny europeisk arena. First European Communication Conference. Nordicom Information. ISSN 0349-5949. 28(1), s. 95–96.
 • Lundby, Knut (2006). Hvis ryggraden brakk. Nordicom Information. ISSN 0349-5949. 28(2), s. 97–97.
 • Lundby, Knut (2006). Gjøkunge i kirkeredet. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Lundby, Knut (2006). Når en biskop snakker. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Lundby, Knut (2006). Mia Lövheim, Intersecting Identities: Young People, Religion and Interaction on the Internet. Young - Nordic Journal of Youth Research. ISSN 1103-3088. 14(3), s. 279–281.
 • Lundby, Knut (2006). Morten T. Højsgaard and Margit Warburg (eds.) 2005. Religion and Cyberspace. London: Routledge. 207 pages. Nordic Journal of Religion and Society. ISSN 0809-7291. 19(2), s. 128–130.
 • Lundby, Knut (2006). Biskop: bære eller briste. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. s. 35–46.
 • Lundby, Knut (2006). Intervju om hva slags avis "Magazinet" er, i anledning konflikten om trykking av karikaturer av profeten Muhammed. [Radio]. Ukeslutt, NRK P1.
 • Lundby, Knut (2006). Intervju om nedgang i andel troende i Norge, etter meningsmåling i A-magasinet 17.02.06. [TV]. Frokost-TV, NRK 1.
 • Lundby, Knut (2006). Mediene omformer religionen. [Avis]. Vårt Land.
 • Kaare, Birgit Hertzberg & Lundby, Knut (2006). Constructing Digital Stories on Faith and Life – An experiment in religious education.
 • Lundby, Knut (2006). Panel contribution on Implications of the Sacred in Nordic Media and Religion Studies.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. sep. 2008 15:11 - Sist endret 15. juni 2021 12:53

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter