Masterstipend ved MultiLing

MultiLing, senter for fleirspråklegheit, utlyser to MA-stipend à 15 000 til to studentar som skriv om eit emne som fell innanfor eitt eller fleire av temaområda for MultiLing: fleirspråkleg kompetanse, fleirspråkleg praksis og fleirspråkleg forvalting.

Photo: John Hughes

Søknaden må innehalde:

  • Ei kort skildring av prosjektet der det blir gjort greie for problemstilling, forskingsspørsmål og metode (maks 3 sider). Det må også gå fram kor langt studenten er komen i arbeidet med MA-oppgåva
  • Karakterutskrift frå BA og frå MA-kurs studenten har tatt
  • Tilråding frå rettleiar

Søknadsfrist er 1. mai 2014. Søknaden skal sendast elektronisk (pdf) til Mari C. R. Otnes og  Elisabeth M. Neuhaus

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte: Elizabeth Lanza eller Bente Ailin Svendsen

Publisert 28. mars 2014 09:50 - Sist endret 2. apr. 2014 14:43