English version of this page

2018

Illustrasjonsfoto: Anders Lien/UiO
Publisert 15. aug. 2018 13:49

Senter for fleirspråklegheit (MultiLing) lyser i år ut tre MA-stipend à kr 15 000 til tre studentar som skriv om eit emne som fell innanfor eitt av temaområda for MultiLing: fleirspråkleg kompetanse, fleirspråkleg praksis og fleirspråkleg forvalting. Det er eitt stipend knytt til kvart temaområde.

Publisert 3. juli 2018 11:19

– Lær språk, bruk språk, se språk! Dette var prisvinnerens oppfordring i takketalen som forskningsleder og kollega Sissel Furuseth framførte i Rådhusets Munch-rom torsdag 28. juni.

Barn tar språktest på en iPad
Publisert 17. apr. 2018 16:42
Demonstrasjon av blikksporeren
Publisert 17. apr. 2018 16:14

MultiLings sosiokognitive laboratorium ble offisielt åpnet 22. mars. For å markere anledningen organiserte senteret en omvisning av laben og demonstrasjon av utstyret.

Barn gjennomfører en test med blikksporer
Publisert 16. apr. 2018 12:34

Vil du delta i et forskningsprosjekt på MultiLing ved Universitetet i Oslo? Har du barn som har vokst opp tospråklig med norsk og engelsk fra fødselen av?

Publisert 13. mars 2018 11:19

Sjelden har en «th»-lyd skapt så mye debatt.

Publisert 16. jan. 2018 15:26

Lehtonen kommer til MultiLing fra Åbo Akademi ved Universitetet i Turku i Finland. Hun skal blant annet forske på flerspråklighet fra et psykolingvistisk perspektiv, og ser fram til å oppleve Oslo.