English version of this page

2015

Inger Moen (foto: Ram Gupta)
Publisert 9. des. 2015 14:16

Inger Moen, professor i anvendt lingvistikk ved Universitetet i Oslo, døde 28. november, 75 år gammel, etter en tids sykdom.

Publisert 7. des. 2015 13:07

Avhandlingen til Monica Knoph viser at undervisning på norsk kan ha gunstige effekter for flerspråklige personer som rammes av hjerneslag og afasi.

Publisert 19. nov. 2015 11:04

Flerspråklighet neglisjeres i skolen. Dette viser den nye landsdekkende undersøkelsen som Språkrådet og MultiLing har fått utført blant elever og lærere i grunnskolen. Elevenes flerspråklighet blir i liten grad gjort nytte av i timene, til tross for at utdanningspolitiske styringsdokumenter fremhever at flerspråklighet er en ressurs.

Illustrasjonsbilde: Colourbox
Publisert 14. okt. 2015 11:03

Midlene fra programmet «Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning» (INTPART) skal brukes til å etablere partnerskap med toppuniversiteter i Sør-Afrika.

Publisert 25. sep. 2015 12:34

Forskning på språkbruken til unge mennesker fra byer i Europa, Afrika, Canada og USA viser hvordan de unge i dag uttrykker sin identitet gjennom språk.

Publisert 15. sep. 2015 15:36

Michael Silverstein, professor i antropologi, lingvistikk og psykologi, ser de oppfinnsomme bidragene som Einar Haugen i sin tid ga språkforskningen – med blikket til vår tids sosiolingvist.

Publisert 29. juni 2015 12:58

MultiLings masterstipend 2015 gjekk til dei spennande masterprosjekta til Jessica Pedersen Belisle Hansen og Solveig Berg Johnsen. MultiLing gratulerer!

Illustrasjonsfoto: Anders Lien/UiO
Publisert 30. mars 2015 15:04

MultiLing Senter for fleirspråklegheit, lyser også i år ut to MA-stipend à kr 15 000 til to studentar som skriv om eit emne som fell innanfor eitt eller fleire av temaområda for MultiLing: fleirspråkleg kompetanse, fleirspråkleg praksis og fleirspråkleg forvalting.

Publisert 11. feb. 2015 14:47

Prosjektet er en del av MultiLing, Senter for flerspråklighet, og det vil kunne bidra til en bedre forståelse av hva det betyr å være en moderne borger i et samfunn med økende språklig og kulturelt mangfold.

Publisert 11. feb. 2015 14:46

Baard skal bidra med sin statistikkompetanse til MultiLings prosjekter. I fritiden spiller og synger han folkemusikk.

Publisert 11. feb. 2015 14:46

Jeanette har ansvar for blant annet organisering av konferanser. På fritiden er hun glad i å synge, og veldig opptatt av språk.