English version of this page

2015

Inger Moen (foto: Ram Gupta)
Publisert 9. des. 2015 14:16

Inger Moen, professor i anvendt lingvistikk ved Universitetet i Oslo, døde 28. november, 75 år gammel, etter en tids sykdom.

Publisert 19. nov. 2015 11:04

Flerspråklighet neglisjeres i skolen. Dette viser den nye landsdekkende undersøkelsen som Språkrådet og MultiLing har fått utført blant elever og lærere i grunnskolen. Elevenes flerspråklighet blir i liten grad gjort nytte av i timene, til tross for at utdanningspolitiske styringsdokumenter fremhever at flerspråklighet er en ressurs.

Illustrasjonsfoto: Anders Lien/UiO
Publisert 30. mars 2015 15:04

MultiLing Senter for fleirspråklegheit, lyser også i år ut to MA-stipend à kr 15 000 til to studentar som skriv om eit emne som fell innanfor eitt eller fleire av temaområda for MultiLing: fleirspråkleg kompetanse, fleirspråkleg praksis og fleirspråkleg forvalting.