SONE-konferansen 2016

Nok en vellykket SONE-konferanse er gjennomført. Konferansen ble arrangert på Hotel Bristol i Oslo, og fire foredragsholdere var invitert til å snakke om temaet Språk og Sted. I tillegg fikk vi presentert nye og eldre prosjekter knyttet til temaet fra mange spennende vinkler.

MultiLings Unn Røyneland ønsker velkommen til årets SONE-konferanse

MultiLings Unn Røyneland ønsker velkommen til årets SONE-konferanse (Foto: UiO)

Årets SONE-konferanse gikk av stabelen på Hotel Bristol i Oslo, 21. og 22. april. Vi var så heldige å ha hele fire inviterte foredragsholdere i år: Andreas Stæhr og Pia Quist, begge fra Universitetet i København, Cecelia Cutler fra City University of New York og Brit Mæhlum fra Universitetet i Trondheim. I år foregikk første konferansedag på engelsk.

Språk og Sted

Temaet for årets konferanse var Språk og Sted. Sted forstått i videste forstand fikk vi høre om da Andreas Stæhr fortalte om unges hverdagsspråk i sosiale medier, der man kan undersøke deres språklige og sosiale praksiser. Også Cecelia Cutler snakket om det virtuelle stedet. Hun presenterte og diskuterte YouTube-kommentarer og hvordan flerspråklige unge her bruker geografiske identitetsmarkører for å posisjonere seg selv i forhold til andre. Språk og sted i mer tradisjonell forstand fikk vi høre om da Pia Quist snakket om dialekt og etnolekt i flerspråklige danske forsteder. Brit Mæhlum kastet et faghistorisk lys over noen grunnleggende forhold i alliansen mellom språk og sted.

Sammendrag fra alle innleggene på konferansen kan du lese her.

SONE 2017 i Trondheim

De tre siste årene er det MultiLing som har arrangert SONE-konferansen. Temaene disse årene har vært språkholdninger, sosiolingvistiske metoder og språk og sted. Nå takker MultiLing for seg og gir stafettpinnen videre til NTNU. Vi ser fram til SONE 2017 i Trondheim!

Hva er SONE?

SONE (Sosiolingvistisk nettverk i Norge) ble etablert av fagmiljø ved de nordiske instituttene ved universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Tromsø, og ved høgskolene i Oslo og Sør-Trøndelag. Dette ble gjort i etterkant av TEIN-prosjektet (Talemålsendring i Norge), det første større prosjektet med medarbeidere fra flere forskjellige institusjoner. SONE står også bak det NFR-finansierte prosjektet UPUS (Utviklingsprosesser i Urbane Språkmiljøer) (2005-2010). Med dette ble også det flerspråklige perspektivet og sosiolingvistiske andrespråksforskere en viktig del av nettverket. SONE-konferansen har blitt et årlig arrangement som samler fagmiljøet til høyt verdsatt faglig og sosialt samvær.

 

 

Av Kristin Myklestu
Publisert 29. apr. 2016 15:45 - Sist endret 29. apr. 2016 15:45