Demensomsorg for innvandrere

Forskere på MultiLing har bidratt til Demensomsorg for innvandrere, en ny håndbok for helsepersonell med fokus på hvordan man kan gi personsentrert omsorg for innvandrere med demens.

omslaget til Demensomsorg for innvandrere
Demensomsorg for innvandrere er tilgjengelig på norsk, svensk, dansk og finsk.

Håndboka er tilgjengelig på Nordens velferdssenters hjemmesider. Det er en lettfattelig og oppdatert håndbok som er tilpasset det nordiske samfunnet. Målgruppen er de som jobber i demensomsorgen i de nordiske landene, og daglig møter personer med innvandrerbakgrunn: "Nordens velferdssenters oppdrag er å bidra til utveksling av nordiske erfaringer og kunnskap om pleie, omsorg og livskvalitet for kvinner og menn med demens. Vi håper at denne håndboka skal bedre forutsetningene for personsentrert omsorg for den stadig større gruppen mennesker i Norden som har innvandrerbakgrunn og lever med demens" (fra forordet).

Samarbeid mellom de nordiske landene

Demensomsorg for innvandrere er et resultat av et samarbeid mellom sentrale forskningsmiljøer på demens og etnisitet i de nordiske landene, som er samlet i et nettverk under Nordens velferdssenter. Samarbeidspartnerne inkluderer Aldring og helse, OsloMet, Nationalt videncenter for demens, Migrationsskolan, Linköpings universitet og Stockholms universitet. Les mer om bakgrunnen for håndboka i nyhetssaken til Nordens velferdssenter.

Fra MultiLing er bidragsyterne postdoktorene Anne Marie Landmark og Pernille Hansen og professor Jan Svennevig.

Publisert 21. apr. 2020 08:59 - Sist endret 2. juni 2022 13:24