Språkforskere ved UiO og Høgskolen i Innlandet: Kutt hos Statped – en varsla katastrofe

Omorganiseringen av Statped har store konsekvenser for det tegnspråklige språkmiljøet.

Bildet kan inneholde: samtale, sitter, interiørdesign, gest, hånd.

Pressemelding

Etter et vedtak i Stortinget i vår er Statped nå pålagt å krympe egen virksomhet og spare store beløp. Nå er språkforskere ved MultiLing – Senter for flerspråklighet og Høgskolen i Innlandet bekymret for at kuttene vil gå ut over en utsatt gruppe, nemlig døve og hørselshemmede barn. Norsk tegnspråk er et minoritetsspråk og de statlige døveskolene har tradisjonelt vært en viktig språklig arena for døve og hørselshemmede barn. Når døveskolene bygges ned og de tegnspråklige arenaene forsvinner, forsvinner viktige språkmiljøer med dem.

- Barns språkutvikling er prisgitt tilgang til språkmiljøer. Elever som har rett til opplæring i og på tegnspråk, får reise til Oslo, Bergen og Trondheim i noen uker som en del av tilbudet om tegnspråklig opplæring. Nå ser det ut til at internattilbudet kan forsvinne fra nyttår og erstattes med hotell. I så fall forsvinner enda et viktig språkmiljø for barn og unge tegnspråklige, forklarer Jessica P. Belisle Hansen, stipendiat ved MultiLing – Senter for flerspråklighet.      

Statped har også et særskilt ansvar for tilbudet til personer med døvblindhet, ervervet hjerneskade, sammensatte lærevansker, språk- og talevansker og synsnedsettelser. De har dessuten vært en viktig del av den internasjonale forskningsfronten innenfor felt som klinisk lingvistikk, og en bro mellom forskere og spesialpedagogisk praksis.

Portrett av Pernille Hansen, en ung, hvit kvinne som smiler med mørkt, bølgete hår og blå genser over rød topp.
Pernille Hansen (foto: Nadia Frantsen/UiO)

- Vi håper ledelsen i Statped finner midler til å redde internattilbudet for døve og hørselshemmede barn, samtidig som vi er bekymret for hva de da vil kutte. Problemet er at Statped strupes og tvinges til å sette utsatte grupper opp mot hverandre. Dette sa vi og mange interessegrupper fra om før stortingsvedtaket. Det er en varsla katastrofe, avslutter Pernille Hansen, førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet.

Kontakt

Jessica P. B. Hansen, tlf. 97 96 55 97
Pernille Hansen, tlf. 99 77 43 37

Av Jessica P. B. Hansen, Pernille Hansen
Publisert 9. nov. 2020 13:34 - Sist endret 2. juni 2022 14:26