English version of this page

Aktuelle saker - Side 4

MultiLing, senter for fleirspråklegheit, utlyser to MA-stipend à 15 000 til to studentar som skriv om eit emne som fell innanfor eitt eller fleire av temaområda for MultiLing: fleirspråkleg kompetanse, fleirspråkleg praksis og fleirspråkleg forvalting.