Oliwia Szymanska

Bilde av Oliwia Szymanska
English version of this page
Mobiltelefon +47-22856943
Rom HW333
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0316 Oslo

Bakgrunn

Oliwia Szymanska er postdoktor ved MultiLing Senter for flerspråklighet, UiO. Hun har doktorgrad fra Universitetet i Poznan (Polen), og jobbet som førstelektor i norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UIO i perioden 2018-2020. Tidligere hadde hun stilling som førsteamanuensis og leder for seksjonen for norsk filologi ved SWPS University of Social Sciences and Humanities i Warszawa. I flere år har hun også drevet med norskopplæring innenfor spesialisthelsetjenesten, har publisert undervisningsmateriell og utarbeidet språkferdighetstester for det polske utenriksdepartementet.

Faglige interesser

Mine forskningsinteresser omfatter ulike sider av andrespråkstilegnelse og transferstudier, spesielt med tanke på konseptuell transfer. Avhandlingen for dr.philos graden handlet om hvordan polske innlærere uttrykker romlige forhold i norsk. Jeg har lenge forsket på forståelse og bruk av metaforiske uttrykk blant andrespråksbrukere. For tiden retter jeg fokuset mot kommunikasjon i spesialisthelsetjenesten der det finnes mange polske norskinnlærere.

Tense in anamnesis (TEA). Preferences, precision and communicative strategies used by Polish doctors in L2 Norwegian.

TEA-prosjektet undersøker hvordan polske leger bruker grammatisk tid når de tar opp anamnese på norsk. Tidligere studier på tempus har påvist at betydelige strukturelle forskjeller mellom de respektive språkene manifesteres i feilaktig bruk av tid på norsk. Dette kan medføre alvorlige konsekvenser for behandling, behandlingsforløp, eller i verste fall sette pasientenes helse og liv i fare. Med autentiske muntlige data og teori om tverrspråklig påvirkning som utgangspunkt, vil studien identifisere tilbakevendende mønstre som polske leger bruker i sin norsk, kartlegge områder og kontekster som er spesielt utsatt for misforståelser, og analysere de vanligste strategier som polske leger bruker for å oppnå effektiv kommunikasjon. Dataene som brukes i TEA vil være lyd- og videoopptak av autentiske interaksjoner som involverer polske leger i interaksjon med norske pasienter.

Faglige kompetanseområder

 • Andrespråkslæring og - undervisning
 • Andrespråksksteorier
 • Norsk som andrespråk/fremmedspråk
 • Norsk grammatikk i et andrespråksperspektiv
 • Norsk-polsk kontrastiv grammatikk
 • Andrespråkskorpus
 • Transferstudier

Undervisning

NOAS 1100 Innføring i norsk som andrespråk

NOAS 2101  Norsk språkstruktur i et andrespråksperspektiv

NOAS 2102 Andrespråksundervisning og andrespråkslæring

NOAS 2105 Skriftkyndighet i et andrespråksperspektiv: lesing og skriving

NOAS 4101 Andrespråksforskning i faghistorisk lys

NOAS 4103 Grammatiske emner i et andrespråksperspektiv

NOAS 4190  Masteroppgave i norsk som andrespråk 

NOR 3090  Bacheloroppgave i nordisk                      

LING1109   Fleirspråklegheit                           

 

Emneord: Andrespråkslæring, Andrespråksforskning, Norsk som andrespråk, Transfer, Grammatikk, Norsk-polsk kontrastiv grammatikk, Kommunikasjon i spesialisthelsetjensten, Metaforiske uttrykk, Metaforiske uttrykk i L2 norsk

Publikasjoner

 • Golden, Anne & Szymanska, Oliwia (2022). Griper polske studenter poenget på norsk? Forståelse av metaforiske uttrykk blant norskstuderende i Polen. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning. ISSN 0809-9227.
 • Tomson, Annely; Szymanska, Oliwia & Hagen, Kristin (2021). NORINT-korpuset – et elektronisk innlærerkorpus til bruk i andrespråksforskning. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. 37(1–2/2021), s. 235–257. Fulltekst i vitenarkiv
 • Golden, Anne; Jensen, Bård Uri & Szymanska, Oliwia (2021). Multiple choice tests in studies of metaphor comprehension among learners of Norwegian. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. 37(1-2/2021), s. 107–132. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Szymanska, Oliwia (2022). «When a pump ignores a sensor» Metaphorical expressions in physicians consulting their patients in L2.
 • Szymanska, Oliwia & Golden, Anne (2022). Throwing lights on L2-learners and metaphors An extended study on Polish students’ comprehension of frequent metaphorical expressions in Norwegian.
 • Szymanska, Oliwia (2022). How to stimulate metaphoric awareness by deploying public information texts?
 • Szymanska, Oliwia & Golden, Anne (2022). L2-metaforiske uttrykk i flomlyset. Polske studenters håndtering av metaforer i norsk.
 • Szymanska, Oliwia (2022). Covid-19 information texts in teaching L2 metaphorical expressions.
 • Szymanska, Oliwia & Domeradzka, Magdalena (2022). Keep calm and learn Scandinavian: Getting ready for work in Swedish and Norwegian healthcare.
 • Szymanska, Oliwia (2022). How immigrant doctors secure understanding in L2 communication with patients: Insights from the Norwegian healthcare system.
 • Szymanska, Oliwia (2022). Insulinpumpen som ikke ville snakke med sensoren. Bruk av metaforiske uttrykk hos leger med L2 norsk.
 • Szymanska, Oliwia (2022). «Metaforiske uttrykk på 123» Å øke metaforisk bevissthet i L2 ved bruk av samfunnsrelevante tekster.
 • Szymanska, Oliwia (2021). Drepe kameler, brenne broer og båter. Om metaforisk bevissthet i flerkulturelle samfunn.
 • Szymanska, Oliwia (2021). Å se verden med ulike briller: Norsk som andrespråk.
 • Szymanska, Oliwia (2021). An L2-speaking doctor in Norwegian health care: Expectations, Domains and Challenges .
 • Szymanska, Oliwia (2021). Norsk som andrespråk i (lege)praksis.
 • Garbacz, Piotr; Golden, Anne; Opsahl, Toril; Solarek-Gliniewicz, Magdalena; Svennevig, Jan & Szymanska, Oliwia [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Hva hemmer og fremmer kommunikasjon mellom nordmenn og polakker? Utrop - Norges første flerkulturelle avis.
 • Szymanska, Oliwia & Golden, Anne (2020). Do Polish students grasp the point in Norwegian? A study on students’ comprehension of everyday metaphorical expressions from two conceptual metaphors. .
 • Szymanska, Oliwia (2020). Verke, banke, murre, skjære, synkope og prolaps. Dypdykk i symptombeskrivelse - workshop med fokus på helserelatert ordforråd.
 • Szymanska, Oliwia (2020). Et par ord om kompleksiteten av sykehusuniverset. Innføring i helsenorsk og utfordringer for andrespråksbrukere.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. aug. 2018 12:05 - Sist endret 5. sep. 2022 10:32