Oliwia Marta Szymanska

Bilde av Oliwia Marta Szymanska
English version of this page
Telefon +47 92518970
Mobiltelefon +47-22856943
Rom HW333
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0316 Oslo

Bakgrunn

Oliwia Szymanska er postdoktor ved Senter for flerspråklighet, UiO. Hun har doktorgrad fra Universitetet i Poznan (Polen), og jobbet som førstelektor i norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UIO i perioden 2018-2020. Tidligere hadde hun stilling som førsteamanuensis og leder for seksjonen for norsk filologi ved SWPS University of Social Sciences and Humanities i Warszawa. I flere år har hun også drevet med norskopplæring innenfor spesialisthelsetjenesten.

Faglige interesser

Mine forskningsinteresser omfatter ulike sider av andrespråkstilegnelse og transferstudier, spesielt med tanke på konseptuell transfer. Avhandlingen for dr.philos graden handlet om hvordan polske innlærere uttrykker romlige forhold i norsk. For tiden retter jeg fokuset mot forståelse av norske metaforiske uttrykk, og kommunikasjon i spesialisthelsetjenesten der det finnes mange polske norskinnlærere. 

Tense in anamnesis (TEA). Preferences, precision and communicative strategies used by Polish doctors in L2 Norwegian.

TEA-prosjektet undersøker hvordan polske leger bruker grammatisk tid når de tar opp anamnese på norsk. Tidligere studier på tempus har påvist at betydelige strukturelle forskjeller mellom de respektive språkene manifesteres i feilaktig bruk av tid på norsk. Dette kan medføre alvorlige konsekvenser for behandling, behandlingsforløp, eller i verste fall sette pasientenes helse og liv i fare. Med autentiske muntlige data og teori om tverrspråklig påvirkning som utgangspunkt, vil studien identifisere tilbakevendende mønstre som polske leger bruker i sin norsk, kartlegge områder og kontekster som er spesielt utsatt for misforståelser, og analysere de vanligste strategier som polske leger bruker for å oppnå effektiv kommunikasjon. Dataene som brukes i TEA vil være lyd- og videoopptak av autentiske interaksjoner som involverer polske leger i interaksjon med norske pasienter.

Faglige kompetanseområder

 • Andrespråkslæring og - undervisning
 • Andrespråksksteorier
 • Norsk som andrespråk/fremmedspråk
 • Norsk grammatikk i et andrespråksperspektiv
 • Norsk-polsk kontrastiv grammatikk
 • Andrespråkskorpus
 • Transferstudier

Undervisning

NOAS 1100 Innføring i norsk som andrespråk

NOAS 2101  Norsk språkstruktur i et andrespråksperspektiv

NOAS 2102 Andrespråksundervisning og andrespråkslæring

NOAS 2105 Skriftkyndighet i et andrespråksperspektiv: lesing og skriving

NOAS 4101 Andrespråksforskning i faghistorisk lys

NOAS 4103 Grammatiske emner i et andrespråksperspektiv

NOAS 4190  Masteroppgave i norsk som andrespråk 

NOR 3090  Bacheloroppgave i nordisk                                                                     

 

Emneord: Andrespråkslæring, Andrespråksforskning, Norsk som andrespråk, Transfer, Grammatikk, Norsk-polsk kontrastiv grammatikk, Kommunikasjon i spesialisthelsetjensten, Metaforer og følelsesuttrykk

Publikasjoner

 • Garbacz, Piotr; Golden, Anne; Opsahl, Toril; Solarek-Gliniewicz, Magdalena; Svennevig, Jan; Szymanska, Oliwia & Urbanik, Pawel Kazimierz (2021). Hva hemmer og fremmer kommunikasjon mellom nordmenn og polakker?. Utrop - Norges første flerkulturelle avis.
 • Szymanska, Oliwia (2021). An L2-speaking doctor in Norwegian health care: Expectations, Domains and Challenges.
 • Szymanska, Oliwia (2021). Norsk som andrespråk i (lege)praksis.
 • Golden, Anne & Szymanska, Oliwia (2020). Do Polish students grasp the point in Norwegian? An extended study on students’ comprehension of everyday metaphorical expressions. Revisited..
 • Szymanska, Oliwia (2020). Et par ord om kompleksiteten av sykehusuniverset. Innføring i helsenorsk og utfordringer for andrespråksbrukere..
 • Szymanska, Oliwia (2020). Norsk til tider er very vanskeli, right? Hva innebærer det å være flerspråklig og hvordan lærer barn og unge norsk som andrespråk?.
 • Szymanska, Oliwia (2020). Verke, banke, murre, skjære, synkope og prolaps. Dypdykk i symptombeskrivelse - workshop med fokus på helserelatert ordforråd..
 • Szymanska, Oliwia (2020). Vippet av pinnen. Om å utvikle metaforisk bevissthet hos andrespråkselever..
 • Szymanska, Oliwia & Golden, Anne (2020). Do Polish students grasp the point in Norwegian? A study on students’ comprehension of everyday metaphorical expressions from two conceptual metaphors..
 • Golden, Anne & Szymanska, Oliwia (2019). Blir polske norskstudenter vippet av pinnen av norske metaforer. En studie av polske studenters forståelse av norske hverdagslige metaforiske uttrykk..
 • Golden, Anne & Szymanska, Oliwia (2019). Hverdagslivets metaforer.
 • Szymanska, Oliwia (2019). Ambiguous, difficult and misunderstood? On how Polish and English translators render Norwegian modal particles in literary texts.
 • Szymanska, Oliwia & Janik, Marta (2018). Mestring av leddsetninger hos leger under og etter intens norskopplæring.
Publisert 14. aug. 2018 12:05 - Sist endret 8. jan. 2021 11:18