English version of this page

NorPol: Andrespråkskommunikasjon blant polakker i Norge

I prosjektet Andrespråkskommunikasjon i arbeidslivet: om polske immigranter i Norge undersøker vi ulike forhold som bidrar til å hemme eller fremme kommunikasjon mellom polakker og nordmenn.

A man and a woman wearing helmets on the workplace

Om prosjektet

Språkkompetanse blir ofte trukket fram som en suksessfaktor i arbeidslivet. NorPol-prosjektet vektlegger nettopp den rollen som språk og kommunikasjon spiller for inkludering og ekskludering i profesjonelle sammenhenger. Et viktig kjennetegn ved dagens arbeidsliv er at det involverer flere personer som har norsk som sitt andrespråk. Det er denne gruppa vi retter søkelyset mot, og mer spesifikt ser vi på polske immigranter i Norge. Polakker er den største innvandrergruppa vi har i dag, og polsk er et språk som på mange måter er veldig forskjellig fra norsk. Dette gjør akkurat denne gruppa særlig interessant å studere for å få bedre kunnskaper om sammenhengen mellom språk og integrering.

Mål

I prosjektet undersøker vi ulike forhold som bidrar til å hemme eller fremme kommunikasjon mellom polakker og nordmenn. Vi ser både på sosiokulturelle, interaksjonelle og lingvistiske faktorer, og stiller spørsmål som:

 • Hvilke typer språklig samhandling er særlig utfordrende for polakker når de snakker norsk?
 • Hva karakteriserer norsk snakket av polakker, og hvordan blir sosiale relasjoner påvirket av ulike måter å kommunisere på?
 • I hvilken grad påvirker stereotypier om polakker og nordmenn måten vi oppfatter hverandre på i samtaler, særlig når det gjelder troverdighet, rettskaffenhet og engasjement?
 • Hvordan tilpasser talere av norsk som førstespråk ytringene sine for å bidra til forståelse i samtaler på arbeidsplassen?

Ved å fremskaffe mer kunnskap om faktorer som letter eller hemmer kommunikasjon, særlig i samhandling på arbeidsplassen, vil prosjektet kunne ha betydning for framtidig politikk og praksis knyttet til inkludering, velferd og trygt arbeidsliv for alle.

Finansiering

Norges forskningsråd, FRIPRO

Varighet: 2020-2024.

Samarbeid

Tekstlaboratoriet

 

 

 

 

Publikasjoner

 • Golden, Anne & Szymanska, Oliwia (2022). Griper polske studenter poenget på norsk? Forståelse av metaforiske uttrykk blant norskstuderende i Polen. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning. ISSN 0809-9227.
 • Golden, Anne; Jensen, Bård Uri & Szymanska, Oliwia (2021). Multiple choice tests in studies of metaphor comprehension among learners of Norwegian. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. 37(1-2/2021), s. 107–132. Fulltekst i vitenarkiv
 • Opsahl, Toril (2021). Invisible Presence?: Polish in Norwegian Public Space. I Blackwood, Robert & Dunlevy, Deirdre A. (Red.), Multilingualism in Public Spaces: Empowering and Transforming Communities. Bloomsbury Academic. ISSN 9781350186590. s. 111–136. Fulltekst i vitenarkiv
 • Urbanik, Pawel Kazimierz (2021). Directives in the construction site: Grammatical design and work phases in second language interactions with crane operators. Journal of Pragmatics. ISSN 0378-2166. 178, s. 43–67. doi: 10.1016/j.pragma.2021.02.016. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Szymanska, Oliwia (2022). Covid-19 information texts in teaching L2 metaphorical expressions.
 • Szymanska, Oliwia (2022). How immigrant doctors secure understanding in L2 communication with patients: Insights from the Norwegian healthcare system.
 • Szymanska, Oliwia (2022). «Metaforiske uttrykk på 123» Å øke metaforisk bevissthet i L2 ved bruk av samfunnsrelevante tekster.
 • Szymanska, Oliwia (2022). Insulinpumpen som ikke ville snakke med sensoren. Bruk av metaforiske uttrykk hos leger med L2 norsk.
 • Szymanska, Oliwia & Domeradzka, Magdalena (2022). Keep calm and learn Scandinavian: Getting ready for work in Swedish and Norwegian healthcare.
 • Szymanska, Oliwia (2022). How to stimulate metaphoric awareness by deploying public information texts?
 • Szymanska, Oliwia & Golden, Anne (2022). L2-metaforiske uttrykk i flomlyset. Polske studenters håndtering av metaforer i norsk.
 • Szymanska, Oliwia & Golden, Anne (2022). Throwing lights on L2-learners and metaphors An extended study on Polish students’ comprehension of frequent metaphorical expressions in Norwegian.
 • Solarek-Gliniewicz, Magdalena (2022). Polish physicians with L2 Norwegian in a patient-centred way of communication.
 • Solarek-Gliniewicz, Magdalena & Garbacz, Piotr (2022). Nor-Pol project. With a focus on recruitment of Polish informants and the data collection. .
 • Solarek-Gliniewicz, Magdalena (2022). Polske overleger med L2 norsk i spesialisthelsetjenesten i Norge. Kommunikasjonsutfordringer og språklige strategier.
 • Solarek-Gliniewicz, Magdalena (2022). How to transform and adapt medical vocabulary to be more patient-friendly: the case of cardiac resynchronisation therapy analysed with CA.
 • Solarek-Gliniewicz, Magdalena (2022). Polish physicians with L2 Norwegian in a patient-centred way of communication: WELL-STRUCTURED CONSULTATION AS A POINT OF DEPARTURE. .
 • Szymanska, Oliwia (2022). «When a pump ignores a sensor» Metaphorical expressions in physicians consulting their patients in L2.
 • Olszewska, Aleksandra Ita (2022). “JustWork”: In pursuit of linguistic justice in the workplace for Polish migrants to Norway .
 • Urbanik, Pawel; Opsahl, Toril & Lilleslåtten, Mari (2021). Polske anleggsarbeidere bruker norsk språk målrettet for å løse oppgaver. [Internett]. HF-aktuelt.
 • Garbacz, Piotr; Golden, Anne; Opsahl, Toril; Solarek-Gliniewicz, Magdalena; Svennevig, Jan & Szymanska, Oliwia [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Hva hemmer og fremmer kommunikasjon mellom nordmenn og polakker? Utrop - Norges første flerkulturelle avis.
 • Szymanska, Oliwia (2021). An L2-speaking doctor in Norwegian health care: Expectations, Domains and Challenges .
 • Szymanska, Oliwia (2021). Norsk som andrespråk i (lege)praksis.
 • Solarek-Gliniewicz, Magdalena (2021). In a completely new reality with Norwegian speaking patients – language barriers and strategies used by Polish physicians with Norwegian as their L2 in specialised health care in Norway.
 • Opsahl, Toril (2021). Introduction to the NorPol project.
 • Solarek-Gliniewicz, Magdalena (2020). Samhandling ved konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten i Norge. Erfaringer fra Tolkesentalen.
 • Opsahl, Toril & Golden, Anne (2020). Limited by stereotypes? Learning Norwegian as a Pole.
 • Szymanska, Oliwia (2020). Et par ord om kompleksiteten av sykehusuniverset. Innføring i helsenorsk og utfordringer for andrespråksbrukere.
 • Szymanska, Oliwia (2020). Verke, banke, murre, skjære, synkope og prolaps. Dypdykk i symptombeskrivelse - workshop med fokus på helserelatert ordforråd.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Flerspråklighet ideologier og språkpolitikk, Flerspråklig praksis, Flerspråklig kompetanse
Publisert 16. mars 2020 13:52 - Sist endret 26. nov. 2021 15:40