English version of this page

Om laben

Vår sosiokongitive lab forener sosio- og psykolingvistiske metoder og forskningsspørsmål.

Forskere på MultiLing prøver hele tiden å utforske nye metoder og redskaper for å øke forståelsen av hvordan mennesker lærer, bruker eller gradvis mister språkene de kan. Den sosiokognitive laben gir oss verktøy og teknologien som trengs for å studere hvordan språk prosesseres (f.eks. med EEG og blikksporing) og gir oss mulighet til å kombinere nye og gamle metoder for å utforske flerspråklighet i forskjellige befolkningsgrupper, for eksempel spedbarn, voksne som lærer seg språk, folk med minoritetsspråklig bakgrunn og folk som har mistet språk. Det er alltid mange forskjellige prosjekter på gang i laben, og du kan lese mer om dem på prosjektsidene. There are always several projects going on in the lab, and you can read more about them on the projects page.

Laben byr på kraftig utstyr for ulike typer eksperiment og studier. Les mer om rom og utstyr.

Finansiering

MultiLing ble tildelt midler til å etablere og drifte laben gjennom regjeringens satsing på verdensledende forskingsmiljøer.

Offisiell åpning

En ung jente og en kvinne som ser på en skjerm. Foto.
Laben ble offisielt åpnet 22. mars 2018. Foto: Terje Heiestad / UiO.

Se bilder og video fra åpningen

Publisert 29. nov. 2019 11:40 - Sist endret 1. mars 2021 12:12