UiOs innovasjonspris gikk til RITMO ved Anne Danielsen og Alexander Refsum Jensenius

Innovasjonsprisen tildeles for første gang til et HF-miljø. Priskomiteen påpeker at dette fagmiljøet er i en særklasse hva gjelder kreativitet, vitenskapelig styrke og tverrfaglighet.

Anne Danielsen og Alexander Refsum Jensenius (Foto: Ellen Evju Jahr.)

RITMO - Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse er et senter for fremragende forskning (SFF), hvor Institutt for musikkvitenskap samarbeider med Institutt for informatikk (MatNat) og Psykologisk institutt (SV). Senteret skal avdekke de grunnleggende kognitive mekanismene som ligger til grunn for menneskers rytme og tidsopplevelse.

Humaniora bidrar til innovasjon

– På vegne av hele HF er jeg glad og stolt over denne pristildelingen. Det har vært diskutert over lengre tid hvordan humaniora kan bidra til innovasjon ved Universitetet i Oslo, og våre to prisvinnere har vist vei på en spennende og konsekvensrik måte. Priskomiteens begrunnelse for tildelingen er veldig interessant lesning, sier dekan Arne Bugge Amundsen.

Overveldet og beæret

– Vi er overveldet, overrasket og beæret. Og selvfølgelig veldig glade både på egne og RITMOs vegne. Interessant og positivt å se at innovasjonsbegrepet tolkes så vidt og brukes til å løfte frem verdien av tverrfaglighet og av å krysse grenser mellom metoder og disipliner, sier Anne Danielsen og Alexander Refsum Jensenius.

Banebrytende forskning

Juryens begrunnelse:

«Den internasjonalt anerkjent og banebrytende forskningen til Danielsen og Jensenius viser klart hvordan humaniora og samfunnsfag både bruker og brukes av, helt andre områder. Den utviser meget bred anvendelse innen et spekter av samfunnsnyttige områder som helse og psykologi, hjerneforskning, språk/lingvistikk og ikke minst, innen musikkvitenskap. I tillegg ble det lagt vekt på at prisvinnerne anvender matematikk og kvantitativ analyse, opererer med åpen vitenskap og har en høy grad av internasjonalt samarbeid. Anne Danielsen og Alexander Jensenius er sterkt nyskapende og sprenger ideen om hva innovasjon kan være.  Prisvinnerne utfører banebrytende tverrfaglig arbeid som går på tvers av både fag og fakulteter og som har et meget stort anvendelsesspenn langt utenfor fagets grenser.  Arbeidet deres både sammen og hver for seg er banebrytende og innovativt i alle betydninger av ordene og oppfyller klart alle nominasjonskriteriene for fremragende innovasjon.»

Mer om UiOs priser

Av Olaf Christensen
Publisert 20. juni 2018 14:15 - Sist endret 20. juni 2018 15:25