Medieprofessor Trine Syvertsen starter forskningsprosjekt om digital frakobling

Hvordan håndterer mennesker dagens informasjonsoverflod? Forskerne i prosjektet Digitox skal undersøke folks ambivalens, motstand og forsøk på tilbaketrekking fra digitale medier.

Prosjektet Digitox skal se nærmere på opplevde konflikter mellom høyt medietrykk og idealer om frakobling, for eksempel i forbindelse med hytte- eller friluftsliv.

Foto: Colourbox

Forskningsprosjektet Digitox ledes av professor Trine Syvertsen. Foto: UiO
Digitox-prosjektet ledes av professor Trine Syvertsen ved IMK. Foto: UiO

Prosjektet Invaderende medier, ambivalente brukere og digital detox (Digitox) starter opp i 2019 og skal studere aktuelle spørsmål knyttet til høyt forbruk av digitale medier og verktøy. Norges forskningsråd støtter prosjektet med 10 millioner NOK.

Mens mange studier fokuserer på de positive sidene ved digitale medier, vil Digitox fokusere på ambivalens, motstand og forsøk på tilbaketrekning og frakobling fra digitale medier og verktøy.

Forskerne vil bruke medieundersøkelser, spillstudier og psykologi for å undersøke årsaker til, og konsekvenser av, digitale mediers økte tilstedeværelse i folks liv.

Les mer på prosjektets nettside


Samarbeidspartnere:

  • Gunn Enli, IMK, UiO
  • Ole Jacob Madsen, Psykologisk institutt, UiO
  • Faltin Karlsen, Høyskolen Kristiania
  • Brita Ytre-Arne og Hallvard Moe, Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB

Prosjektets varighet:

2019-2023
 

Finansiering:

Norges forskningsråd (FRIPRO), 10 millioner NOK

Publisert 6. feb. 2019 13:01 - Sist endret 23. mars 2020 16:02