Innkalling til møte 2/18 i Fakultetsstyret

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 20. april 2018:


................................. og ..................................

Orienteringssaker

O-SAK 1 Protokoll fra fakultetsstyrets møte 2.3.2018

Saksdokumenter:

Protokoll fra møtet 2.3. 2018

          

O-SAK 2

 

Resultater fra fakultetets masteranalyse

Muntlig orientering.

 

O-SAK 3

Utvikling av Honours Programmes

Muntlig orientering.

 

Diskusjonssaker

 
D-SAK 1

Revisjon av fakultetets fordelingsmodell

Saksdokumenter:

 

Ordinære saker

 
V-SAK 2

Endringer i studieporteføljen fra og med studieåret 2019-20

Saksdokumenter:

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar å anbefale overfor universitetsstyret

1) nedleggelse av

 • årsenheten i portugisisk
 • årsenheten career:Asia
 • bachelorprogrammet i filosofi og idéhistorie
 • bachelorprogrammet i religionshistorie og kulturhistorie

2) etablering av

 • bachelorprogram i filosofi
 • bachelorprogram i idéhistorie
 • bachelorprogram i religionsvitenskap
 • bachelorprogram i kulturhistorie
 • fireårig bachelorprogram i japansk og Japan-studier
 • fireårig bachelorprogram i kinesisk og Kina-studier
 • fireårig bachelorprogram i Midtøsten-studier med arabisk
 • bachelorprogrammet Klart språk
 • masterprogrammet Screen Cultures

3) nedleggelse av sanskrit og moderne hebraisk som undervisningsfag

 
V-SAK 3

Årsrapport for Det humanistiske fakultet 2017

Saksdokumenter:

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret godkjenner den fremlagte Årsrapport 2017 med regnskap per 31.12.2017 for Det humanistiske fakultet.

 
     
 Saker til behandling i lukket møte
 

Eventuelt

   
Publisert 23. mars 2018 13:47 - Sist endret 13. apr. 2018 13:18