Protokoll fra ekstraordinært møte 7/18 i Fakultetsstyret

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Eirik Welo, Kirsti Koch Christensen, Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Erlend K. Haavardsholm, Olav Gjertsen Ørum, Joachim Tjøstheim, Marius F.L. Hillestad, Ken R. Mikkelsen, Bjørn Ramberg, Svein Skarheim.

Fra administrasjonen: Monica Bakken, Evian Nordstrand (ref.)

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

 
V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 7. desember 2018:

 

Kirsti Koch Christensen og Olav G. Ørum

Enstemmig vedtatt

Orienteringssaker

 
O-SAK 1

Protokoll fra fakultetsstyrets møte 23.11.2018

Saksdokumenter:

O-SAK 2

Protokoll fra fakultetsstyrevalg for perioden 2019-2022

Saksdokumenter:

Ordinære saker

 

 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 2

Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for medier og kommunikasjon

Unntatt offentlighet, jf Offentlighetsloven § 25

Saken sendt møtende medlemmer.

Vedtak: Fakultetsstyret tilsetter Eiri Elvestad i stilling som instituttleder (SKO 1475) ved Institutt for medier og kommunikasjon. Tilsettingen er for en åremålsperiode på fire år. Enstemmig vedtatt

 

   

Eventuelt

 
   
   

Kirsti Koch Christensen

Styremedlem

Olav Gjertsen Ørum

Styremedlem

   
   
   

Arne Bugge Amundsen
Dekan

Monica Bakken
Fakultetsdirektør

 

 

Publisert 7. des. 2018 10:37 - Sist endret 7. des. 2018 10:37