Innkalling til ekstraordinært møte 7/18 i Fakultetsstyret

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

 
V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 7. desember 2018:

................................. og ..................................

Orienteringssaker

 
O-SAK 1

Protokoll fra fakultetsstyrets møte 23.11.2018

Saksdokumenter:

O-SAK 2

Protokoll fra fakultetsstyrevalg for perioden 2019-2022

Saksdokumenter:

Ordinære saker

 

 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 2

Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for medier og kommunikasjon

Unntatt offentlighet, jf Offentlighetsloven § 25

Saken sendes møtende medlemmer.

   

Eventuelt

 
   
   

Arne Bugge Amundsen
Dekan

Monica Bakken
Fakultetsdirektør

 

 

Publisert 30. nov. 2018 10:38 - Sist endret 3. des. 2018 12:39