Protokoll fra møte 2/2020 i Fakultetsstyret

Tilstede: Frode Helland (styreleder), Herman Kvale, Rune Svarverud, Ulf A. S. Holbrook, Pia Søndergaard, Anne Eriksen, Karoline Opsahl, Marius Frans Linus Hillestad, Mathilde Skoie, Asta Busingye Lydersen og Petter Aaslestad. 

Fra dekanatet: Gunn Enli

Fra administrasjonen: Monica Bakken, Julianne Krohn-Hansen, Johanne Cecilie Høyem Jørgensen (til O-SAK 3), Camilla Chausse (O-SAK 5), Petter Løken (O-SAK 6),  Thorbjørn Nordbø, Kjartan Hverven (ref.).

Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene 9. juni ble utdelt før møtet.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

 
V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 12. juni 2020:

Pia Søndergaard og Karoline Opsahl

Orienteringssaker

 
O-SAK 1

Protokoll fra fakultetsstyrets møte 14.02.2020

Saksdokumenter:

O-SAK 2

Orientering om korona

Saksdokumenter:

Det ble gitt en oppdatert orientering i møtet.

O-SAK 3

Orientering om søkertall

Saksdokumenter:

Det ble gitt en presentasjon i møtet.

O-SAK 4

Virksomhetsrapportering T1

Saksdokumenter:

Det ble gitt en presentasjon av fakultetets langtidsprognose i møtet.

O-SAK 5

Orientering fra arbeidsgruppe IFIKK

Diskusjonssaker

 
D-SAK 1

Arbeidslivsrelevans i studiene

Saksdokumenter:

Studentrepresentant Karoline Opsahl holdt en presentasjon i møtet.

Saken ble diskutert i møtet. Innspill fra diskusjonen tas med videre i behandling av saken.

D-SAK 2

Årsplan 2021-2023

Saksdokumenter:

Årsplansutkastet ble diskutert i møtet. Innspill fra diskusjonen tas med videre i behandling av saken.

D-SAK 3

Fordeling 2021

Saksdokumenter:

Saken ble diskutert i møtet. Innspill fra diskusjonen tas med videre i behandling av saken.

Ordinære saker

 
V-SAK 2

Retningslinjer for praktisering av språkkravet

Saksdokumenter:

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok de foreslåtte retningslinjene med de endringer som fremkom i møtet.

V-SAK 3

Årsrapport

Saksdokumenter:

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok den fremlagte Årsrapport 2019 for Det humanistiske fakultet.

Saker til behandling i lukket møte

Eventuelt

 
   
   

 

Frode Helland
Dekan

Monica Bakken
Fakultetsdirektør

 

Pia Søndergaard

Karoline Opsahl

 

Møteslutt kl. 13.00.
 
Publisert 12. juni 2020 14:52 - Sist endret 12. juni 2020 15:08