Innkalling til møte 2/2020 i Fakultetsstyret

Møtet vil foregå som et videokonferansemøte ved bruk av Zoom. Dersom du ønsker å følge møtet kan du sende en epost til sekretær for fakultetsstyret Kjartan Hverven.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

 
V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 12. juni 2020:

................................. og ..................................

Orienteringssaker

 
O-SAK 1

Protokoll fra fakultetsstyrets møte 14.02.2020

Saksdokumenter:

O-SAK 2

Orientering om korona

Saksdokumenter:

Det vil bli gitt en oppdatert orientering i møtet.

O-SAK 3

Orientering om søkertall

Saksdokumenter:

Det vil bli gitt en presentasjon i møtet.

O-SAK 4

Virksomhetsrapportering T1

Saksdokumenter:

Det vil bli gitt en presentasjon av fakultetets langtidsprognose i møtet.

O-SAK 5 Orientering fra arbeidsgruppe IFIKK

Diskusjonssaker

 
D-SAK 1

Arbeidslivsrelevans i studiene

Saksdokumenter:

Studentrepresentant Karoline Opsahl vil i tillegg holde en presentasjon i møtet.

D-SAK 2

Årsplan 2021-2023

Saksdokumenter:

D-SAK 3

Fordeling 2021

Saksdokumenter:

Ordinære saker

 
V-SAK 2

Retningslinjer for praktisering av språkkravet

Saksdokumenter:

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar de foreslåtte retningslinjene for praktisering av språkkravet.

V-SAK 3

Årsrapport

Saksdokumenter:

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret godkjenner den fremlagte Årsrapport 2019 for Det humanistiske fakultet.

Saker til behandling i lukket møte

Eventuelt

 
   
   

Frode Helland
Dekan

Monica Bakken
Fakultetsdirektør

 
 
Publisert 5. juni 2020 15:36 - Sist endret 12. juni 2020 15:08