Innkalling til møte 2-2021 i Fakultetsstyret

Fakultetsstyremøtet vil foregå som et videokonferansemøte ved bruk av Zoom. Dersom du ønsker å følge møtet kan du sende en epost til sekretær for fakultetsstyret Kjartan Hverven.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 16. april 2021:

____________________ og _____________________

Orienteringssaker

O-SAK 1: Protokoll fra fakultetsstyrets møte 05.03.2021

Saksdokumenter:

O-SAK 2: Orientering om langtidsprognoser

Seksjonssjef Trude Jensen orienterer om saken i møtet.

Saksdokumenter:

O-SAK 3: Orientering om evaluering av ph.d.-programmet

Prodekan Mathilde Skoie orienterer om saken i møtet.

Saksdokumenter:

Ordinære saker

D-SAK 1: Strategi HF2030 - dilemmaer og veivalg i ny strategi

Saksdokumenter:

D-SAK 2: Nye og oppdaterte lederrollebeskrivelser

Saksdokumenter:

V-SAK 2: Årsrapport 2020

Saksdokumenter:

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret godkjenner den fremlagte årsrapport for 2020.

V-SAK 3: Opprettelse og nedleggelse av studieprogram fra og med studieåret 2022 - 2023

Saksdokumenter:

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar å anbefale overfor universitetsstyret

  • nedleggelse av masterprogrammet Journalistikk
  • etablering av masterprogrammet Politisk kommunikasjon
  • etablering av masterprogrammet Multilingualism
  • etablering av masterprogrammet European History (Joint MA Programme in European History)

Eventuelt

 

__________________________    _________________________

Frode Helland, dekan                      Styremedlem

 

__________________________    _________________________

Monica Bakken, fakultetsdirektør    Styremedlem

Publisert 6. apr. 2021 09:19 - Sist endret 9. apr. 2021 14:53