Innkalling til møte 1-2022

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK1: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 04.02.2022:

____________________ og _____________________

 

Orienteringssaker

O-SAK1: Protokoll fra fakultetsstyrets møte 3. desember

Saksdokumenter:

O-SAK 2: Årsresultat 2021

Saksdokumenter:

O-SAK 3: Virksomhetsrapportering del 2 2021

Saksdokumenter:

O-SAK 4: Demokratidagene

Saksdokumenter:

Diskusjonssaker

D-SAK 1: Revisjon av fordelingsmodellen

Saksnotat:

Vedtakssaker

V-SAK 1: Handlingsplan for forskerutdanning ved HF 2022-23

Saksnotat:

Eventuelt

 

 

 

__________________________    _________________________

 

__________________________    _________________________

 

__________________________    _________________________

 

__________________________    _________________________

 

__________________________    ________________________

Publisert 28. jan. 2022 15:38 - Sist endret 1. feb. 2022 14:21