Fakultetsstyrets rolle og mandat

Fakultetsstyret vedtar de store linjene for styringen av fakultetet.

  • Overordnete planer, prinsipper og prioriteringer for virksomheten, som årsplan, budsjett, strategisk plan og faglige prioriteringer
  • Godkjenning av regnskap og årsrapport
  • Den interne organiseringen i avdelinger, faggrupper osv.

Dekanen leder styret og er også ansvarlig for saksforberedelser.

Fast vitenskapelige og teknisk/administrativt ansatte velger representanter til styret hvert fjerde år, midlertidig vitenskapelig ansatte og studentene velger representanter hvert år, og de eksterne representantene oppnevnes av rektor for fire år.

Publisert 12. apr. 2011 15:44 - Sist endret 3. mars 2021 15:15