Livet rundt studiene

Studentdemokrati

Engasjer deg i studentdemokratiet. Du kan påvirke ved å delta i Studentutvalget.

Linjeforening for medievitenskap

Den Medievitenskapelige Linjeforening er linjeforeningen for studenter ved Institutt for medier og kommunikasjon. Linjeforeningens formål er å fremme et godt studiemiljø blant studentene, både faglig og sosialt.

Studentinfo

Ønsker du å få tilsendt informasjon om livet rundt studiene, faglige- og sosiale arrangementer, debatter, jobbmuligheter o.l. da bør du melde deg på vår epostliste 

Rosebud - studentenes festforening

Rosebud arrangerer fester, quizzer og andre sosiale arrangementer for studenter på IMK.

Felles for alle studenter ved UiO