Livet rundt studiene

IMKom

Hver uke arrangerer vi 1-2 aktiviteter utenom de faste kursene. Du skal alltid kunne treffe kjente og lettere få flere nye venner på IMK. Alltid sosialt. Som regel gratis mat. Ofte nyttig.

Studentutvalget

Engasjer deg i studentdemokratiet! Du kan påvirke ved å delta i Studentutvalget.

 

Linjeforening for medievitenskap

Den Medievitenskapelige Linjeforening er linjeforeningen for studenter ved Institutt for medier og kommunikasjon. Linjeforeningens formål er å fremme et godt studiemiljø blant studentene, både faglig og sosialt.

Studentinfo

Ønsker du å få tilsendt informasjon om livet rundt studiene, faglige- og sosiale arrangementer, debatter, jobbmuligheter o.l. da bør du melde deg på vår epostliste 

Rosebud - studentenes festforening

Rosebud arrangerer fester, quizzer og andre sosiale arrangementer for studenter på IMK.

Studentstipend

I tillegg til Lånekassens studentbidrag finnes det mange stipender og legater studenter kan søke på. Vi vil ikke gi dere en uttømmende liste, men vil publisere stipendordningene vi får kjennskap til.

Livet rundt studiene ved HF

Felles for alle studenter ved UiO