Studentdemokrati: fag- og programutvalg

Studentdemokratiet ved IFIKK starter i fag- og programutvalgene. Filosofi- og idéhistoriestudentene er organisert i fagutvalg og antikk- og kunststudentene er organisert i programutvalg.

Utvalgenes virksomhet har glidende overganger med studentforeningene.

Hva er fag- og programutvalgene? 
Fag- og programutvalgene er studentenes organer på Institutt for Filosofi, Ide- og Kunsthistorie og Klassiske språk, som skal arbeide for å ivareta og forbedre studentenes studieforhold. Utvalgene består av frivillige representanter for faget som ønsker å engasjere seg i sin egen og andres studiehverdag.

Hva gjør fag- og programutvalgene?
Representanter fra fag- og programutvalg sitter i instituttstyret og programrådene og har derfor direkte innvirkning på en rekke avgjørelser som angår studentene. Loven for universiteter og høyskoler sier at et hvert organ med beslutningsmyndighet skal inneholde studenter: studentene har derfor en reell påvirkningsmulighet.

Utvalgene tar seg av alt fra klager på undervisning til evalueringsskjemaer og forslag til hvordan studieforholdene kan forbedres. De organiserer også faglig-sosiale arrangementer for sine studentgrupper.

Utvalgene trenger deg!
Fag- og programutvalgene er alltid på utkikk etter nye medlemmer som kan bidra med friske meninger! Den viktigste kvalifikasjonen du må ha som medlem er å ha dine meningers mot. Du må også ha en faglig tilknytning til deg fag- eller programutvalget du ønsker å representere.

Det er viktig at studenter fra alle nivåer er representert, slik at det blir mest mulig representativt for studentmassen. Fag- og programutvalgene er ikke minst en fin anledning til skaffe seg venner og et sosialt miljø i en kaotisk studiehverdag. Verv på instituttet kan også skrives på CVen som en ekstra bonus.

Ta kontakt med ditt fag- eller programutvalg:
Lyst til å bli med? Har du en studentpolitisk problemstilling eller bare lyst på en fest snart? Ta kontakt med ditt utvalg på en av e-postlistene nedenfor.

Publisert 9. juni 2010 21:52 - Sist endret 20. mai 2014 13:53