English version of this page

Value Politics - Religion i internasjonal politikk

Value Politics er et tverrfaglig forskningsprosjekt som studerer religionens rolle i internasjonal politikk, med særlig fokus på FN. Prosjektet ser på hvordan religion kommer inn som verdisett; som indentitetsmarkør, og som legitimering av krav, for eksempel om staters selvstendighet.

Et kirkebygg der munker står ved alteret bærende på våpen og folk som hyller dem. En sint, bevæpnet soldat til høyre i bildet som er omfavnet av djevelen. Maleri.
Foto: Cecilie Endresen

Om prosjektet

I løpet av de siste tiårene er religion blitt en viktig politisk faktor. I internasjonale fora som FN har religiøse aktører fått økt innflytelse, særlig når det gjelder verdispørsmål som likestilling, familiepolitikk og religionsfrihet. Value Politics fokuserer på hvordan konservative religiøse allianser påvirker FNs agenda. Prosjektet kartlegger religionspolitiske allianser; hvem som samarbeider og hva som motiverer samarbeidet.

Prosjektet er komparativt og omfatter flere under-prosjekter: noen studerer beslutningsprosesser i ulike FN-fora, mens andre undersøker også hvordan ulike FN-programmer mottas av religiøse aktører lokalt.

Et bokprosjekt med arbeidstittel Religion at the UN skal utgis på Routledge i 2016. Vi planlegger også å utarbeide søknad til NFR i 2016, og er i gang med å undersøke muligheten for å utvide prosjektgruppen med utenlandske partnere med tanke på å utvikle et større prosjekt.

Les prosjektbeskrivelsen (pdf)

Samarbeid

Prosjektet springer ut fra en tverrfaglig gruppe ved Universitetet i Oslo, de fleste med fagbakgrunn fra religionshistorie eller teologi. Gruppen ledes av professor Anne Stensvold, og inngår som en del av PluRel-satsingen ved universitetet i Oslo.
Vi samarbeider tett med tre utenlandske forskere: den britiske statsviteren og ekspert på religionspolitiske forhold Jeffrey Haynes (London Metropolitan University) deltar både i bokprosjektet og forskningsprosjektsøknaden; det samme gjør den danske religionsviter og  FN-eksperten Marie Juul-Petersen (Københavns Universitet) og Kathrine Marshall (Georgetown).

 

Emneord: religion, utenrikspolitikk, FN
Publisert 16. aug. 2011 09:09 - Sist endret 4. mai 2020 11:04