Religiøse ledere. Makt og avmakt i norske trossamfunn av Berit Thorbjørnsrud og Cora Alexa Døving (red.)

Hvor mektige er islamske imamer og katolske prester i dagens Norge? Hva gjør de egentlig og hva slags makt har de?

I denne boken går forfatterne forbi de sterke synspunktene og den ofte stereotype kritikken, og analyserer religiøse lederes maktposisjoner med utgangspunkt i konkrete forhold i trossamfunn så forskjellige som Den norske kirke, Den katolske kirke, Den ortodokse kirke, Pinsebevegelsen, Brunstad Christian Church /Smiths Venner, Det mosaiske trossamfunn, Sunni og Shia-menigheter, sikhmenigheter og tamilhinduiske menigheter.

Forfatterne belyser de ulike trossamfunnenes forståelse av begrepet religiøs leder; hva slags arbeidsoppgaver de pålegges; hva slags makthierarki lederne eventuelt defineres innenfor og hvilke muligheter de faktisk har for å utøve makt i forhold til sine medlemmer. Gjennom dette ønsker forfatterne å bidra til både å utvide det religionsvitenskapelige fagfeltet og til å nyansere den offentlige debatten om religiøse ledere.

Bidragsytere: Cora Alexa Døving, Knut A. Jacobsen, Jan-Olav Henriksen, Oddbjørn Leirvik, Steinar Moe, Else-Britt Nilsen, Vilde Reichelt, Pål Repstad, Nora Stene, Berit Thorbjørnsrud og Kari Vogt.

Publisert 20. feb. 2012 09:13 - Sist endret 2. aug. 2022 12:13