Brita Brenna

Bilde av Brita Brenna
English version of this page
Telefon +47 22856932
Rom 436 PAM
Brukernavn
Besøksadresse IKOS P. A. Munchs hus 3. og 4. etg. Niels Henrik Abels vei 36 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Forskningsinteresser

Gjennom 15 år som masterstudent, forsker og post.doc på Senter for teknologi, innovasjon og kultur arbeidet jeg med problemstillinger knyttet til kulturelle forståelser av teknologi og vitenskap. Jeg skrev masteroppgave og doktoravhandling om verdensutstillinger på 1800-tallet, og var spesielt opptatt av hvordan identitet kan utformes og endres gjennom utstillingsmedier. De senere årene har jeg vært opptatt av norsk vitenskapshistorie på 1700-tallet, og spesielt betydningen av samlinger og materiell kultur. Særlig arbeider jeg med hvordan natur bearbeides i museumsinstitusjoner og framstilles i utstillinger på 1800- og 1900-tallet. En annen interesse er hvordan landskapsforståelser endrer seg på 1700-tallet, og hvordan topografisk litteratur og visuelle uttrykk produserer nye forståelser. Og sist men ikke minst er jeg interessert i monter-historie helt spesielt, og hvordan utstillingsteknologier virker mer generelt.

Teoretisk og metodisk har jeg vært opptatt av feministiske vitenskapsstudier, nyere materialitetsforståelser spesielt inspirert av vitenskaps- og teknologistudier og av ny kulturhistorie.

Verv

 • Styremedlem Anno Museum 2012-
 • Redaktør for Nordisk museologi 2013 - . Landsredaktør for Norge 2010-2012.
 • Medlem Instituttstyret IKOS 2009-2012
 • Medlem av Styringsgruppen for MusForsk, Kulturrådet og ABMs satsning på museumsforskning. 2009-2012
 • Ekspertmedlem for MusVit, Universitetsmuseenes museologisatsning støttet av Norges Forskningsråd 2009-
 • Styremedlem Norsk Selskap for 1700-tallsstudier 2008-2011.

Undervisning og veiledning

Studiretningsansvarlig for et to-årig masterstudium ved UiO, Studieretning museologi.

Jeg veileder gjerne i:

 • Museologi/museumsstudier/museumshistorie
 • Kulturell og feministisk vitenskapshistorie
 • Teori knyttet til vitenskaps- og teknologistudier (STS)
Emneord: Museer og museologi, Kulturhistorie, Naturen og det naturlige, Vitenskapshistorie

Publikasjoner

 • Brenna, Brita (2012). Furnishing with landscapes (oversatt fra norsk), In Nina Frang Høyum & Janike Kampevold Larsen (ed.),  Views. Norway Seen from the Road 1733-2020.  Forlaget Press.  ISBN 978-82-7547-591-4.  kap 1.  s 12 - 19
 • Brenna, Brita (2012). Gjort er gjort, I: Anita Maurstad & Marit Anne Hauan (red.),  Museologi på norsk. Universitetsmuseenes gjøren..  Akademika forlag.  ISBN 978-82-519-2888-5.  kap 12.  s 231 - 237
 • Brenna, Brita (2012). Natures, Contexts, and Natural History. Science, Technology and Human Values.  ISSN 0162-2439.  37(4), s 355- 378 . doi: 10.1177/0162243912439759
 • Brenna, Brita (2012). Om å innrede med landskaper, I: Nina Frang Høyum & Janike Kampevold Larsen (red.),  Utsikter. Norge sett fra veien 1733-2020.  Forlaget Press.  ISBN 978-82-7547-553-2.  kap 1.  s 12 - 19
 • Brenna, Brita (2011). Clergymen Abiding in the Fields: The Making of the Naturalist Observer in Eighteenth-Century Norwegian Natural History. Science in Context.  ISSN 0269-8897.  24(2), s 143- 166 . doi: 10.1017/S0269889711000044
 • Brenna, Brita (2011). Dilettantisme og disiplin. Det lærde miljø rundt opprettelsen av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, I: Marie-Theres Federhofer & Hanna Hodacs (red.),  Mellom pasjon og profesjonalisme. Dilettantkulturer i skandinavisk kunst og vitenskap.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2586-0.  kapittel.  s 33 - 60
 • Brenna, Brita (2011). "King of the Road: Describing Norwegian Landscapes in the Eighteenth Century", In Mari Hvattum; Brita Brenna; Beate Elvebakk & Janike Kampevold Larsen (ed.),  Routes, roads and landscapes.  Ashgate.  ISBN 978-1-4094-0820-8.  Kapittel 1.  s 13 - 26

 

 

 • Pierroux, Palmyre; Bäckström, Mattias; Brenna, Brita; Gowlland, Geoffrey & Ween, Gro Birgit (2020). Museums as Sites of Participatory Democracy and Design, In Per Hetland; Palmyre Pierroux & Line Esborg (ed.),  A History of Participation in Museums and Archives. Traversing Citizen Science and Citizen Humanities.  Routledge.  ISBN 9780367186715.  Chapter 2.  s 27 - 45
 • Brenna, Brita (2019). Contact, Copy and model in eighteenth- century Trondheim, In Brita Astrid Staxrud Brenna; Hans Dam Christensen & Olav Hamran (ed.),  Museums as Cultures of Copies. The Crafting of Artefacts and Authenticity.  Routledge.  ISBN 9780815364917.  Chapter 2.
 • Brenna, Brita; Hamran, Olav & Christensen, Hans Dam (2019). Museums as Cultures of Copies. Introduction, In Brita Astrid Staxrud Brenna; Hans Dam Christensen & Olav Hamran (ed.),  Museums as Cultures of Copies. The Crafting of Artefacts and Authenticity.  Routledge.  ISBN 9780815364917.  Introduksjon.
 • Brenna, Brita & Skåden, Kristina (2019). Kompetanse, kritikk og kulturarv, I: Katja Lindqvist (red.),  Kompetens i museisektoren. Politik, praktik och relationen till högre utbildning.  Nordic Academic Press.  ISBN 978-91-88909-14-5.  Kapittel 13.  s 255 - 270
 • Brenna, Brita (2018). Museums and museologies in Norway. Nordisk Museologi.  ISSN 1103-8152.  (1), s 111- 118 . doi: 10.5617/nm.6403 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brenna, Brita (2018). Skeive utstillinger, rette linjer og fullpakkede perspektiver, I: Marit Anne Hauan & Brita Astrid Staxrud Brenna (red.),  Kjønn på museum.  Museumsforlaget AS.  ISBN 9788283050608.  Kapittel.  s 67 - 83
 • Hauan, Marit Anne & Brenna, Brita (2018). Museumskjønn?, I: Marit Anne Hauan & Brita Brenna (red.),  Kjønn på museum.  Museumsforlaget AS.  ISBN 9788283050608.  Kapittel 1.  s 9 - 23
 • Eriksen, Anne; Brenna, Brita Astrid Staxrud & Mo, Gro Bjørnerud (2017). Theorizing Copies. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research.  ISSN 2000-1525.  9(1), s 1- 5 . doi: 10.3384/cu.2000.1525.17911 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brenna, Brita Staxrud (2016). "Kvalitet og deltakelse i museer", I: Knut Ove Eliassen & Øyvind Prytz (red.),  Kvalitetsforståelser. Kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultur..  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-7081-179-3.  Kapittel 2.  s 36 - 52
 • Brenna, Brita Staxrud (2016). Museumsmaterialiteter : ingenting, mange ting og ting som skaper historie. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  28(1), s 63- 71
 • Brenna, Brita Staxrud (2016). "Museumsmaterialiteter Ingenting, mange ting og ting som skaper historie". Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1), s 63- 71
 • Brenna, Brita Staxrud (2016). Samlingens poesi. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  (2), s 37- 49
 • Brenna, Brita Staxrud (2015). "Monterhistorier". Vitark: Acta archaeologica Nidrosiensia.  ISSN 1501-6099.  9, s 138- 146
 • Brenna, Brita (2014). Nature and texts in glass cases: The vitrine as a tool for textualizing nature. Nordic Journal of Science and Technology Studies.  ISSN 1894-4647.  2(1)
 • Brenna, Brita (2013). Landskapets tilsynekomst, I:  Tingenes tilsynekomster. Kulturproduksjon, materialitet og estetikk.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-731-2.  Kapittel 5.
 • Brenna, Brita (2013). The Frames of Specimens: Glass Cases in Bergen Museum Around 1900, In Liv Emma Thorsen; Karen Rader & Adam Dodd (ed.),  Animals on Display. The Creaturely in Museums, Zoos, and Natural History.  Penn State University Press.  ISBN 978-0-271-06070-5.  kapittel.  s 37 - 57
 • Hvattum, Mari; Brenna, Brita; Gjesvik, Torild & Larsen, Janike Kampevold (2013). The King’s Road: Constructing the National Landscape, In Kjerstin Aukrust (ed.),  Assigning Cultural Values.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 9783631632987.  Kapittel.  s 209 - 233
 • Brenna, Brita (2012). Furnishing with landscapes (oversatt fra norsk), In Nina Frang Høyum & Janike Kampevold Larsen (ed.),  Views. Norway Seen from the Road 1733-2020.  Forlaget Press.  ISBN 978-82-7547-591-4.  kap 1.  s 12 - 19
 • Brenna, Brita (2012). Gjort er gjort, I: Anita Maurstad & Marit Anne Hauan (red.),  Museologi på norsk. Universitetsmuseenes gjøren.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-519-2888-5.  kap 12.  s 231 - 237
 • Brenna, Brita (2012). Natures, Contexts, and Natural History. Science, Technology and Human Values.  ISSN 0162-2439.  37(4), s 355- 378 . doi: 10.1177/0162243912439759
 • Brenna, Brita (2012). Om å innrede med landskaper, I: Nina Frang Høyum & Janike Kampevold Larsen (red.),  Utsikter. Norge sett fra veien 1733-2020.  Forlaget Press.  ISBN 978-82-7547-553-2.  kap 1.  s 12 - 19
 • Brenna, Brita & Supphellen, Steinar (2012). Science, sociability, and the tools of Enlightenment - Johan Ernst Gunnerus and the Trondheim milieu, In Rolv Nøtvik Jakobsen (ed.),  Aspects of Johan Ernst Gunnerus' life and work.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-519-2688-1.  1.  s 1 - 21
 • Brenna, Brita (2011). Clergymen Abiding in the Fields: The Making of the Naturalist Observer in Eighteenth-Century Norwegian Natural History. Science in Context.  ISSN 0269-8897.  24(2), s 143- 166 . doi: 10.1017/S0269889711000044
 • Brenna, Brita (2011). Dilettantisme og disiplin. Det lærde miljø rundt opprettelsen av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, I: Marie-Theres Federhofer & Hanna Hodacs (red.),  Mellom pasjon og profesjonalisme. Dilettantkulturer i skandinavisk kunst og vitenskap.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2586-0.  kapittel.  s 33 - 60
 • Brenna, Brita (2011). "King of the Road: Describing Norwegian Landscapes in the Eighteenth Century", In Mari Hvattum; Brita Brenna; Beate Elvebakk & Janike Kampevold Larsen (ed.),  Routes, roads and landscapes.  Ashgate.  ISBN 978-1-4094-0820-8.  Kapittel 1.  s 13 - 26
 • Brenna, Brita (2011). Materielle forbindelser: En natursamlende biskop og hans ordning av verden, I: Saphinaz Amal Naguib & Bjarne Rogan (red.),  Materiell kultur & kulturens materialitet.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-630-8.  kapittel 2.  s 21 - 40
 • Brenna, Brita (2011). Vaser, vulkaner og Hamiltons begjær. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (2-3), s 95- 106
 • Amundsen, Arne Bugge & Brenna, Brita (2010). Museer, kritisk museologi og tverrfaglige museumsstudier, I: Bjarne Rogan & Arne Bugge Amundsen (red.),  Samling og museum. Kapitler av museenes historie, praksis og ideologi.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-610-0.  1.  s 9 - 23
 • Brenna, Brita (2010). Tidligmoderne samlinger. Fra det kuriøse til det normale, I: Bjarne Rogan & Arne Bugge Amundsen (red.),  Samling og museum. Kapitler av museenes historie, praksis og ideologi.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-610-0.  2.  s 27 - 40
 • Brenna, Brita (2009). Hva gjør museologi?. Nordisk Museologi.  ISSN 1103-8152.  (1), s 63- 75
 • Brenna, Brita (2009). "Light in the Periphery", In Haakon With Andersen; Brita Brenna; Magne Njaastad & Astrid Wale (ed.),  Æmula Lauri. The Royal Scientific Society of Sciences and Letters 1760-2010.  Watson Publishing International.  ISBN 978-0-88135-383-9.  kap. 1.  s 3 - 20
 • Brenna, Brita (2009). Negotiating the History of the World, In Anne Eriksen & Jon Vidar Sigurdsson (ed.),  Negotiating Pasts in the Nordic Countries. Interdisciplinary Studies in History and Memory.  Nordic Academic Press.  ISBN 9789185509331.  kapittel.  s 121 - 149
 • Brenna, Brita (2009). "Prizes, Patriots and Scientific Texts", In Haakon With Andersen; Brita Brenna; Magne Njaastad & Astrid Wale (ed.),  Æmula Lauri. The Royal Scientific Society of Sciences and Letters 1760-2010.  Watson Publishing International.  ISBN 978-0-88135-383-9.  kap. 4.  s 76 - 100
 • Brenna, Brita (2009). "Science and Sociability", In Haakon With Andersen; Brita Brenna; Magne Njaastad & Astrid Wale (ed.),  Æmula Lauri. The Royal Scientific Society of Sciences and Letters 1760-2010.  Watson Publishing International.  ISBN 978-0-88135-383-9.  kap.2.  s 21 - 42
 • Brenna, Brita (2009). "Scientific Sites and Specimen", In Haakon With Andersen; Brita Brenna; Magne Njaastad & Astrid Wale (ed.),  Æmula Lauri. The Royal Scientific Society of Sciences and Letters 1760-2010.  Watson Publishing International.  ISBN 978-0-88135-383-9.  kap. 3.  s 43 - 74
 • Brenna, Brita (2008). Fysikoteologi, bibelsk fysikk og 'en stor og betydelig Fisk'. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.  ISSN 1501-9934.
 • Brenna, Brita (2008). "Probable Creatures - a Commentary". Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  7(3), s 22- 24

Se alle arbeider i Cristin

 • Brenna, Brita Astrid Staxrud; Christensen, Hans Dam & Hamran, Olav (ed.) (2019). Museums as Cultures of Copies. The Crafting of Artefacts and Authenticity. Routledge.  ISBN 9780815364917.  274 s.
 • Brenna, Brita; Christensen, Hans Dam & Hamran, Olav (ed.) (2018). Museums as Cultures of Copies The Crafting of Artefacts and Authenticity, 1st Edition. Routledge.  ISBN 9780815364917.  274 s.
 • Hauan, Marit Anne & Brenna, Brita (red.) (2018). Kjønn på museum. Museumsforlaget AS.  ISBN 9788283050608.  228 s.
 • Hauan, Marit Anne & Brenna, Brita Astrid Staxrud (red.) (2018). Kjønn på museum. Museumsforlaget AS.  ISBN 9788283050608.  228 s.
 • Hvattum, Mari; Brenna, Brita; Elvebakk, Beate & Larsen, Janike Kampevold (ed.) (2011). Routes, roads and landscapes. Ashgate.  ISBN 978-1-4094-0820-8.  248 s.
 • Andersen, Haakon With; Brenna, Brita; Njaastad, Magne & Wale, Astrid (ed.) (2009). Æmula Lauri. The Royal Scientific Society of Sciences and Letters 1760-2010. Watson Publishing International.  ISBN 978-0-88135-383-9.  400 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Fonneland, Trude; Brenna, Brita; Glørstad, Håkon; Andersen, Ketil Gjølme; Christiansen Dam, Hans; Pousette Larsson, Helene & Velure, Hallfrid (2020). Vilje til forskning - museumsforskning i Norge i det 21. århundre. Rapporten er levert av utvalg for museum og forskning.
 • Brenna, Brita (2019). Arv i naturkultur- perspektiv: Kvar vart det av naturen i dei kulturhistoriske musea?.
 • Brenna, Brita (2019). Doing keeping and finding time in Arctic fieldwork. Paper SIEF conference Santiago de Compostella, April 15.
 • Brenna, Brita (2019). Feltarbeid på Svalbard.
 • Brenna, Brita (2019). Høytidsforedraget 2017: Vitenskap i Gunnerus' tid, I: Tina Skjærvik Thomsen; Kristian Overskaug & Merete Røskaft (red.),  Årbok 2018 fra Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.  Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.  ISBN 9788293175506.  Høytidsdagen 2. mars 2018.  s 67 - 74
 • Brenna, Brita (2019). Kvifor verne natur og kultur?.
 • Brenna, Brita (2019). On the newness of the world and the rythms of matter. Reading Erik Pontoppidan’s A Treatise of the Novely of Worlds from 1757..
 • Brenna, Brita (2019). Svalbard: On-the-Edge-of-Time, Outside-of-Time, or Simply Thin Time. Paper In sync International Colloquium 27-29 mai.
 • Brenna, Brita (2019). The naturecultures of fieldwork in the Arctic: An exploration of history, contemporaneity and heritage approx. 1910 – 2019..
 • Brenna, Brita (2019). Topografenes feltarbeid..
 • Ween, Gro Birgit & Brenna, Brita (2019). Naturecultures of Heritage..
 • Brenna, Brita (2018). An imagined community. Twenty-five years of Nordic Museology. Nordisk Museologi.  ISSN 1103-8152.  (1), s 1- 4
 • Brenna, Brita (2018). Preface. Nordisk Museologi.  ISSN 1103-8152.  (2/3), s 1- 2
 • Brenna, Brita Staxrud (2016). Er det immaterielle den egentlige kulturarven?.
 • Brenna, Brita Staxrud (2016). «Framtidas museum». Sett i lys av historien: hvordan kan museene være relevante for dagens og fremtidens publikum?.
 • Brenna, Brita Staxrud (2016). Glass cases.
 • Brenna, Brita Staxrud (2016). Humaniora: En museumshistorie. Samtiden.  ISSN 0036-3928.
 • Brenna, Brita Staxrud (2016). Hva gjør gjenstandene i og med historien?.
 • Brenna, Brita Staxrud (2016). I en sofa på arkivet. Samer på utstilling. Samtale.
 • Brenna, Brita Staxrud (2016). Kommentar: Hvordan kan kunnskapen brukes?.
 • Brenna, Brita Staxrud (2016). Materialiteten som møtested.
 • Brenna, Brita Staxrud (2016). Model-work in the Eighteenth Century.
 • Brenna, Brita Staxrud (2016). Montre, museologi og materialitet.
 • Brenna, Brita Staxrud (2016). Museum og kvalitet.
 • Brenna, Brita Staxrud (2016). Museum, kvalitet og deltakelse. Presentasjon.
 • Brenna, Brita Staxrud (2016). Still Life in the Collection. How to study circulation – and inertia – in Norwegian 18th century collections?.
 • Brenna, Brita Staxrud (2016). Two fishes and a society in a box.
 • Brenna, Brita Staxrud (2016). Vores museum. Åpning Ragnarock.
 • Brenna, Brita (2015). Forord. Nordisk Museologi.  ISSN 1103-8152.  (1)
 • Brenna, Brita Staxrud (2015). Vitrine history. How the glass case was made to matter in museums around 1900.
 • Brenna, Brita (2014). Forord, I: Janne Werner Olsrud & Christine Snekkenes (red.),  Museologer på museum - Fra undring til kunnskap.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-786-2.  Forord.
 • Brenna, Brita (2014). Forord. Nordisk Museologi.  ISSN 1103-8152.  (1)
 • Brenna, Brita & Axelsson, Bodil (2014). Forord. Nordisk Museologi.  ISSN 1103-8152.  (2)
 • Brenna, Brita; Tøndborg, Britta & Silven, Eva (2013). Forord. Nordisk Museologi.  ISSN 1103-8152.  (2), s 1- 2
 • Brenna, Brita (2011). Cartographies of self and other: Classifying materiality and culture at the International Exhibitions, World's Fairs and Expositions Universelles.
 • Brenna, Brita (2011). En kunnskapsby bygges. Anmeldelse av Turbulens og tankekraft av Thomas Brandt og Ola Nordal. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Brenna, Brita (2011). King of the Road.
 • Brenna, Brita (2011). Monter, museumsgjenstand og museal motstand.
 • Brenna, Brita (2011, 18. november). Om museologi. [Radio].  SENT: Teknisk museum 23. november/Ekko:Viten.
 • Brenna, Brita (2011). Performing bodies through glass cases. Moving exhibitionary techniques between natural and cultural museum exhibits around 1900.
 • Brenna, Brita (2011). The World Classified.
 • Brenna, Brita & Brandt, Thomas (2011). Vitenskapens nytte i 250 år. Fra Opplysningstidens viten til ingeniørvitenskap i Trondheim.
 • Hvattum, Mari; Brenna, Brita; Elvebakk, Beate & Larsen, Janike Kampevold (2011). "Routes, Roads and Landscapes", In Mari Hvattum; Brita Brenna; Beate Elvebakk & Janike Kampevold Larsen (ed.),  Routes, roads and landscapes.  Ashgate.  ISBN 978-1-4094-0820-8.  Introduction.  s 1 - 9
 • Brenna, Brita (2009). "A naturalist bishop and a church-scientific society. The Royal Norwegian Society of Science in the 18th century".
 • Brenna, Brita (2009). "A naturalist bishop in the making: A biographical sketch of Johan Ernst Gunnerus".
 • Brenna, Brita (2009). Hukommelsesmaskiner og politiske maskiner.
 • Brenna, Brita (2009). "Landskap i kongens fotspor".
 • Brenna, Brita (2009). "Production of outstanding natures Norwegian landscape depictions and descriptions in the 18th century".
 • Brenna, Brita (2009). "Roads and landscapes".
 • Brenna, Brita (2009). "Tools, tours, and views: Visualizing Norwegian nature in the 18th century".
 • Brenna, Brita (2009). "Visuell uttrykksform". [www ].
 • Brenna, Brita (2008). "A naturalist-bishop and his network of priests: Mid-eighteenth century natural history in Norway".
 • Brenna, Brita (2008). "Hva gjør museologi? Lesning av tre museologiske tekster".
 • Brenna, Brita (2008). ”Hvorfor Museologi?”.
 • Brenna, Brita (2008). "Museer og søpla".
 • Brenna, Brita (2008). "Norwegian 18th century landscapes of power and science".
 • Brenna, Brita (2008). Probable creatures a commentary. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  7(3), s 22- 24

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2008 00:00 - Sist endret 16. mars 2018 15:25