Brita Brenna

Bilde av Brita Brenna
English version of this page
Telefon +47 22856932
Rom 436 PAM
Brukernavn
Besøksadresse IKOS P. A. Munchs hus 3. og 4. etg. Niels Henrik Abels vei 36 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

Forskningsinteresser

Gjennom 15 år som masterstudent, forsker og post.doc på Senter for teknologi, innovasjon og kultur arbeidet jeg med problemstillinger knyttet til kulturelle forståelser av teknologi og vitenskap. Jeg skrev masteroppgave og doktoravhandling om verdensutstillinger på 1800-tallet, og var spesielt opptatt av hvordan identitet kan utformes og endres gjennom utstillingsmedier. De senere årene har jeg vært opptatt av norsk vitenskapshistorie på 1700-tallet, og spesielt betydningen av samlinger og materiell kultur. Særlig arbeider jeg med hvordan natur bearbeides i museumsinstitusjoner og framstilles i utstillinger på 1800- og 1900-tallet. En annen interesse er hvordan landskapsforståelser endrer seg på 1700-tallet, og hvordan topografisk litteratur og visuelle uttrykk produserer nye forståelser. Og sist men ikke minst er jeg interessert i monter-historie helt spesielt, og hvordan utstillingsteknologier virker mer generelt.

Teoretisk og metodisk har jeg vært opptatt av feministiske vitenskapsstudier, nyere materialitetsforståelser spesielt inspirert av vitenskaps- og teknologistudier og av ny kulturhistorie.

Verv

 • Styremedlem Anno Museum 2012-
 • Redaktør for Nordisk museologi 2013 - . Landsredaktør for Norge 2010-2012.
 • Medlem Instituttstyret IKOS 2009-2012
 • Medlem av Styringsgruppen for MusForsk, Kulturrådet og ABMs satsning på museumsforskning. 2009-2012
 • Ekspertmedlem for MusVit, Universitetsmuseenes museologisatsning støttet av Norges Forskningsråd 2009-
 • Styremedlem Norsk Selskap for 1700-tallsstudier 2008-2011.

Undervisning og veiledning

Studiretningsansvarlig for et to-årig masterstudium ved UiO, Studieretning museologi.

Jeg veileder gjerne i:

 • Museologi/museumsstudier/museumshistorie
 • Kulturell og feministisk vitenskapshistorie
 • Teori knyttet til vitenskaps- og teknologistudier (STS)
Emneord: Museer og museologi, Kulturhistorie, Naturen og det naturlige, Vitenskapshistorie

Publikasjoner

 • Brenna, Brita (2012). Furnishing with landscapes (oversatt fra norsk), In Nina Frang Høyum & Janike Kampevold Larsen (ed.),  Views. Norway Seen from the Road 1733-2020.  Forlaget Press.  ISBN 978-82-7547-591-4.  kap 1.  s 12 - 19
 • Brenna, Brita (2012). Gjort er gjort, I: Anita Maurstad & Marit Anne Hauan (red.),  Museologi på norsk. Universitetsmuseenes gjøren..  Akademika forlag.  ISBN 978-82-519-2888-5.  kap 12.  s 231 - 237
 • Brenna, Brita (2012). Natures, Contexts, and Natural History. Science, Technology and Human Values.  ISSN 0162-2439.  37(4), s 355- 378 . doi: 10.1177/0162243912439759
 • Brenna, Brita (2012). Om å innrede med landskaper, I: Nina Frang Høyum & Janike Kampevold Larsen (red.),  Utsikter. Norge sett fra veien 1733-2020.  Forlaget Press.  ISBN 978-82-7547-553-2.  kap 1.  s 12 - 19
 • Brenna, Brita (2011). Clergymen Abiding in the Fields: The Making of the Naturalist Observer in Eighteenth-Century Norwegian Natural History. Science in Context.  ISSN 0269-8897.  24(2), s 143- 166 . doi: 10.1017/S0269889711000044
 • Brenna, Brita (2011). Dilettantisme og disiplin. Det lærde miljø rundt opprettelsen av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, I: Marie-Theres Federhofer & Hanna Hodacs (red.),  Mellom pasjon og profesjonalisme. Dilettantkulturer i skandinavisk kunst og vitenskap.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2586-0.  kapittel.  s 33 - 60
 • Brenna, Brita (2011). "King of the Road: Describing Norwegian Landscapes in the Eighteenth Century", In Mari Hvattum; Brita Brenna; Beate Elvebakk & Janike Kampevold Larsen (ed.),  Routes, roads and landscapes.  Ashgate.  ISBN 978-1-4094-0820-8.  Kapittel 1.  s 13 - 26

 

 

 • Jordheim, Helge; Op de Beke, Laura; Bjordal, Sine Halkjelsvik; Zuiderveen Borgesius, Leonoor; Brenna, Brita & Flatø, Emil Henrik [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). Fossilization, or the matter of historical futures . History and Theory. ISSN 0018-2656. 61(1), s. 4–26. doi: 10.1111/hith.12250.
 • Pierroux, Palmyre; Bäckström, Mattias; Brenna, Brita ; Gowlland, Geoffrey & Ween, Gro Birgit (2020). Museums as Sites of Participatory Democracy and Design. I Hetland, Per; Pierroux, Palmyre & Esborg, Line (Red.), A History of Participation in Museums and Archives. Traversing Citizen Science and Citizen Humanities. Routledge. ISSN 9780367186715. s. 27–45.
 • Brenna, Brita & Skåden, Kristina (2019). Kompetanse, kritikk og kulturarv. I Lindqvist, Katja (Red.), Kompetens i museisektoren. Politik, praktik och relationen till högre utbildning. Nordic Academic Press. ISSN 978-91-88909-14-5. s. 255–270.
 • Brenna, Brita ; Hamran, Olav & Christensen, Hans Dam (2019). Museums as Cultures of Copies. Introduction. I Brenna, Brita Astrid Staxrud; Christensen, Hans Dam & Hamran, Olav (Red.), Museums as Cultures of Copies. The Crafting of Artefacts and Authenticity. Routledge. ISSN 9780815364917. doi: 10.4324/9781351106498-1.
 • Brenna, Brita (2019). Contact, Copy and model in eighteenth- century Trondheim. I Brenna, Brita Astrid Staxrud; Christensen, Hans Dam & Hamran, Olav (Red.), Museums as Cultures of Copies. The Crafting of Artefacts and Authenticity. Routledge. ISSN 9780815364917.
 • Brenna, Brita (2018). Museums and museologies in Norway. Nordisk Museologi. ISSN 1103-8152. s. 111–118. doi: 10.5617/nm.6403. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brenna, Brita (2018). Skeive utstillinger, rette linjer og fullpakkede perspektiver. I Hauan, Marit Anne & Brenna, Brita Astrid Staxrud (Red.), Kjønn på museum. Museumsforlaget AS. ISSN 9788283050608. s. 67–83.
 • Hauan, Marit Anne & Brenna, Brita (2018). Museumskjønn? I Hauan, Marit Anne & Brenna, Brita (Red.), Kjønn på museum. Museumsforlaget AS. ISSN 9788283050608. s. 9–23.
 • Eriksen, Anne; Brenna, Brita Astrid Staxrud & Mo, Gro Bjørnerud (2017). Theorizing Copies. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research. ISSN 2000-1525. 9(1), s. 1–5. doi: 10.3384/cu.2000.1525.17911. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brenna, Brita Staxrud (2016). Samlingens poesi. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. s. 37–49.
 • Brenna, Brita Staxrud (2016). Museumsmaterialiteter : ingenting, mange ting og ting som skaper historie. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(1), s. 63–71.
 • Brenna, Brita Staxrud (2016). "Museumsmaterialiteter Ingenting, mange ting og ting som skaper historie". Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 63–71.
 • Brenna, Brita Staxrud (2016). "Kvalitet og deltakelse i museer". I Eliassen, Knut Ove & Prytz, Øyvind (Red.), Kvalitetsforståelser. Kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultur.. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-7081-179-3. s. 36–52.
 • Brenna, Brita Staxrud (2015). "Monterhistorier". Vitark: Acta archaeologica Nidrosiensia. ISSN 1501-6099. 9, s. 138–146.
 • Brenna, Brita (2014). Nature and texts in glass cases: The vitrine as a tool for textualizing nature. Nordic Journal of Science and Technology Studies. ISSN 1894-4647. 2(1).
 • Brenna, Brita (2013). The Frames of Specimens: Glass Cases in Bergen Museum Around 1900. I Thorsen, Liv Emma; Rader, Karen & Dodd, Adam (Red.), Animals on Display. The Creaturely in Museums, Zoos, and Natural History. Penn State University Press. ISSN 978-0-271-06070-5. s. 37–57.
 • Hvattum, Mari; Brenna, Brita; Gjesvik, Torild & Larsen, Janike Kampevold (2013). The King’s Road: Constructing the National Landscape. I Aukrust, Kjerstin (Red.), Assigning Cultural Values. Peter Lang Publishing Group. ISSN 9783631632987. s. 209–233.
 • Brenna, Brita (2013). Landskapets tilsynekomst, Tingenes tilsynekomster. Kulturproduksjon, materialitet og estetikk. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-731-2.
 • Brenna, Brita (2012). Gjort er gjort. I Maurstad, Anita & Hauan, Marit Anne (Red.), Museologi på norsk. Universitetsmuseenes gjøren. Akademika forlag. ISSN 978-82-519-2888-5. s. 231–237.
 • Brenna, Brita (2012). Furnishing with landscapes (oversatt fra norsk). I Høyum, Nina Frang & Larsen, Janike Kampevold (Red.), Views. Norway Seen from the Road 1733-2020. Forlaget Press. ISSN 978-82-7547-591-4. s. 12–19.
 • Brenna, Brita (2012). Om å innrede med landskaper. I Høyum, Nina Frang & Larsen, Janike Kampevold (Red.), Utsikter. Norge sett fra veien 1733-2020. Forlaget Press. ISSN 978-82-7547-553-2. s. 12–19.
 • Brenna, Brita (2012). Natures, Contexts, and Natural History. Science, Technology and Human Values. ISSN 0162-2439. 37(4), s. 355–378. doi: 10.1177/0162243912439759.
 • Brenna, Brita & Supphellen, Steinar (2012). Science, sociability, and the tools of Enlightenment - Johan Ernst Gunnerus and the Trondheim milieu. I Jakobsen, Rolv Nøtvik (Red.), Aspects of Johan Ernst Gunnerus' life and work. Akademika forlag. ISSN 978-82-519-2688-1. s. 1–21.
 • Brenna, Brita (2011). Vaser, vulkaner og Hamiltons begjær. Agora. ISSN 0800-7136. s. 95–106.
 • Brenna, Brita (2011). "King of the Road: Describing Norwegian Landscapes in the Eighteenth Century". I Hvattum, Mari; Brenna, Brita; Elvebakk, Beate & Larsen, Janike Kampevold (Red.), Routes, roads and landscapes. Ashgate. ISSN 978-1-4094-0820-8. s. 13–26.
 • Brenna, Brita (2011). Materielle forbindelser: En natursamlende biskop og hans ordning av verden. I Naguib, Saphinaz Amal & Rogan, Bjarne (Red.), Materiell kultur & kulturens materialitet. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-630-8. s. 21–40.
 • Brenna, Brita (2011). Clergymen Abiding in the Fields: The Making of the Naturalist Observer in Eighteenth-Century Norwegian Natural History. Science in Context. ISSN 0269-8897. 24(2), s. 143–166. doi: 10.1017/S0269889711000044.
 • Brenna, Brita (2011). Dilettantisme og disiplin. Det lærde miljø rundt opprettelsen av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. I Federhofer, Marie-Theres & Hodacs, Hanna (Red.), Mellom pasjon og profesjonalisme. Dilettantkulturer i skandinavisk kunst og vitenskap. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2586-0. s. 33–60.
 • Brenna, Brita (2010). Tidligmoderne samlinger. Fra det kuriøse til det normale. I Rogan, Bjarne & Amundsen, Arne Bugge (Red.), Samling og museum. Kapitler av museenes historie, praksis og ideologi. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-610-0. s. 27–40.
 • Amundsen, Arne Bugge & Brenna, Brita (2010). Museer, kritisk museologi og tverrfaglige museumsstudier. I Rogan, Bjarne & Amundsen, Arne Bugge (Red.), Samling og museum. Kapitler av museenes historie, praksis og ideologi. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-610-0. s. 9–23.
 • Brenna, Brita (2009). Negotiating the History of the World. I Eriksen, Anne & Sigurdsson, Jon Vidar (Red.), Negotiating Pasts in the Nordic Countries. Interdisciplinary Studies in History and Memory. Nordic Academic Press. ISSN 9789185509331. s. 121–149.
 • Brenna, Brita (2009). "Light in the Periphery". I Andersen, Haakon With; Brenna, Brita; Njaastad, Magne & Wale, Astrid (Red.), Æmula Lauri. The Royal Scientific Society of Sciences and Letters 1760-2010. Watson Publishing International. ISSN 978-0-88135-383-9. s. 3–20.
 • Brenna, Brita (2009). "Science and Sociability". I Andersen, Haakon With; Brenna, Brita; Njaastad, Magne & Wale, Astrid (Red.), Æmula Lauri. The Royal Scientific Society of Sciences and Letters 1760-2010. Watson Publishing International. ISSN 978-0-88135-383-9. s. 21–42.
 • Brenna, Brita (2009). "Scientific Sites and Specimen". I Andersen, Haakon With; Brenna, Brita; Njaastad, Magne & Wale, Astrid (Red.), Æmula Lauri. The Royal Scientific Society of Sciences and Letters 1760-2010. Watson Publishing International. ISSN 978-0-88135-383-9. s. 43–74.
 • Brenna, Brita (2009). "Prizes, Patriots and Scientific Texts". I Andersen, Haakon With; Brenna, Brita; Njaastad, Magne & Wale, Astrid (Red.), Æmula Lauri. The Royal Scientific Society of Sciences and Letters 1760-2010. Watson Publishing International. ISSN 978-0-88135-383-9. s. 76–100.
 • Brenna, Brita (2009). Hva gjør museologi? Nordisk Museologi. ISSN 1103-8152. s. 63–75.
 • Brenna, Brita (2008). "Probable Creatures - a Commentary". Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 7(3), s. 22–24.
 • Brenna, Brita (2008). Fysikoteologi, bibelsk fysikk og 'en stor og betydelig Fisk'. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. ISSN 1501-9934.

Se alle arbeider i Cristin

 • Brenna, Brita Astrid Staxrud; Christensen, Hans Dam & Hamran, Olav (2019). Museums as Cultures of Copies. The Crafting of Artefacts and Authenticity. Routledge. ISBN 9780815364917. 274 s.
 • Brenna, Brita ; Christensen, Hans Dam & Hamran, Olav (2018). Museums as Cultures of Copies The Crafting of Artefacts and Authenticity, 1st Edition. Routledge. ISBN 9780815364917. 274 s.
 • Hauan, Marit Anne & Brenna, Brita (2018). Kjønn på museum. Museumsforlaget AS. ISBN 9788283050608. 228 s.
 • Hauan, Marit Anne & Brenna, Brita Astrid Staxrud (2018). Kjønn på museum. Museumsforlaget AS. ISBN 9788283050608. 228 s.
 • Hvattum, Mari; Brenna, Brita; Elvebakk, Beate & Larsen, Janike Kampevold (2011). Routes, roads and landscapes. Ashgate. ISBN 978-1-4094-0820-8. 248 s.
 • Andersen, Haakon With; Brenna, Brita; Njaastad, Magne & Wale, Astrid (2009). Æmula Lauri. The Royal Scientific Society of Sciences and Letters 1760-2010. Watson Publishing International. ISBN 978-0-88135-383-9. 400 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Brenna, Brita (2019). Feltarbeid på Svalbard.
 • Brenna, Brita (2019). Arv i naturkultur- perspektiv: Kvar vart det av naturen i dei kulturhistoriske musea? .
 • Brenna, Brita (2019). The naturecultures of fieldwork in the Arctic: An exploration of history, contemporaneity and heritage approx. 1910 – 2019. .
 • Brenna, Brita (2019). Topografenes feltarbeid. .
 • Brenna, Brita (2019). Svalbard: On-the-Edge-of-Time, Outside-of-Time, or Simply Thin Time. Paper In sync International Colloquium 27-29 mai.
 • Brenna, Brita (2019). Doing keeping and finding time in Arctic fieldwork. Paper SIEF conference Santiago de Compostella, April 15.
 • Brenna, Brita (2019). Kvifor verne natur og kultur? .
 • Brenna, Brita (2019). On the newness of the world and the rythms of matter. Reading Erik Pontoppidan’s A Treatise of the Novely of Worlds from 1757. .
 • Ween, Gro Birgit & Brenna, Brita (2019). Naturecultures of Heritage. .
 • Brenna, Brita (2019). Høytidsforedraget 2017: Vitenskap i Gunnerus' tid. I Thomsen, Tina Skjærvik; Overskaug, Kristian & Røskaft, Merete (Red.), Årbok 2018 fra Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. ISSN 9788293175506. s. 67–74.
 • Brenna, Brita (2018). Preface. Nordisk Museologi. ISSN 1103-8152. s. 1–2.
 • Brenna, Brita (2018). An imagined community. Twenty-five years of Nordic Museology. Nordisk Museologi. ISSN 1103-8152. s. 1–4.
 • Brenna, Brita Staxrud (2016). Humaniora: En museumshistorie. Samtiden. ISSN 0036-3928.
 • Brenna, Brita Staxrud (2016). Materialiteten som møtested.
 • Brenna, Brita Staxrud (2016). Kommentar: Hvordan kan kunnskapen brukes?
 • Brenna, Brita Staxrud (2016). Hva gjør gjenstandene i og med historien?
 • Brenna, Brita Staxrud (2016). Model-work in the Eighteenth Century.
 • Brenna, Brita Staxrud (2016). I en sofa på arkivet. Samer på utstilling. Samtale.
 • Brenna, Brita Staxrud (2016). Glass cases.
 • Brenna, Brita Staxrud (2016). Museum og kvalitet.
 • Brenna, Brita Staxrud (2016). «Framtidas museum». Sett i lys av historien: hvordan kan museene være relevante for dagens og fremtidens publikum?
 • Brenna, Brita Staxrud (2016). Still Life in the Collection. How to study circulation – and inertia – in Norwegian 18th century collections?
 • Brenna, Brita Staxrud (2016). Vores museum. Åpning Ragnarock.
 • Brenna, Brita Staxrud (2016). Two fishes and a society in a box.
 • Brenna, Brita Staxrud (2016). Montre, museologi og materialitet.
 • Brenna, Brita Staxrud (2016). Er det immaterielle den egentlige kulturarven?
 • Brenna, Brita Staxrud (2016). Museum, kvalitet og deltakelse. Presentasjon.
 • Brenna, Brita Staxrud (2015). Vitrine history. How the glass case was made to matter in museums around 1900.
 • Brenna, Brita (2015). Forord. Nordisk Museologi. ISSN 1103-8152.
 • Brenna, Brita (2014). Forord. I Olsrud, Janne Werner & Snekkenes, Christine (Red.), Museologer på museum - Fra undring til kunnskap. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-786-2.
 • Brenna, Brita & Axelsson, Bodil (2014). Forord. Nordisk Museologi. ISSN 1103-8152.
 • Brenna, Brita (2014). Forord. Nordisk Museologi. ISSN 1103-8152.
 • Brenna, Brita; Tøndborg, Britta & Silven, Eva (2013). Forord. Nordisk Museologi. ISSN 1103-8152. s. 1–2.
 • Brenna, Brita (2011). Performing bodies through glass cases. Moving exhibitionary techniques between natural and cultural museum exhibits around 1900.
 • Brenna, Brita & Brandt, Thomas (2011). Vitenskapens nytte i 250 år. Fra Opplysningstidens viten til ingeniørvitenskap i Trondheim.
 • Brenna, Brita (2011). King of the Road.
 • Brenna, Brita (2011). The World Classified.
 • Brenna, Brita (2011). Monter, museumsgjenstand og museal motstand.
 • Brenna, Brita (2011). Cartographies of self and other: Classifying materiality and culture at the International Exhibitions, World's Fairs and Expositions Universelles.
 • Brenna, Brita (2011). En kunnskapsby bygges. Anmeldelse av Turbulens og tankekraft av Thomas Brandt og Ola Nordal. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Brenna, Brita (2011). Om museologi. [Radio]. SENT: Teknisk museum 23. november/Ekko:Viten .
 • Hvattum, Mari; Brenna, Brita; Elvebakk, Beate & Larsen, Janike Kampevold (2011). "Routes, Roads and Landscapes". I Hvattum, Mari; Brenna, Brita; Elvebakk, Beate & Larsen, Janike Kampevold (Red.), Routes, roads and landscapes. Ashgate. ISSN 978-1-4094-0820-8. s. 1–9.
 • Brenna, Brita (2009). "Visuell uttrykksform".
 • Brenna, Brita (2009). Hukommelsesmaskiner og politiske maskiner.
 • Brenna, Brita (2009). "Production of outstanding natures Norwegian landscape depictions and descriptions in the 18th century".
 • Brenna, Brita (2009). "A naturalist bishop and a church-scientific society. The Royal Norwegian Society of Science in the 18th century".
 • Brenna, Brita (2009). "Landskap i kongens fotspor".
 • Brenna, Brita (2009). "Roads and landscapes".
 • Brenna, Brita (2009). "Tools, tours, and views: Visualizing Norwegian nature in the 18th century".
 • Brenna, Brita (2009). "A naturalist bishop in the making: A biographical sketch of Johan Ernst Gunnerus".
 • Brenna, Brita (2008). Probable creatures a commentary. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 7(3), s. 22–24.
 • Brenna, Brita (2008). "Tools, tours and vistas: aesthetic practices of nature-landscape in the late 18th century".
 • Brenna, Brita (2008). "Hva gjør museologi? Lesning av tre museologiske tekster".
 • Brenna, Brita (2008). "Norwegian 18th century landscapes of power and science".
 • Jørgensen, Guro; Brenna, Brita ; Eliassen, Knut Ove & Næss, Robert (2021). SAKER SOM BEVEGER. NTNU Vitenskapsmuseet: Et universitetsmuseum som kategori, arbeidssted og formidlingssted . NTNU. ISSN 978-82-326-5583-0.
 • Fonneland, Trude; Brenna, Brita ; Glørstad, Håkon; Andersen, Ketil Gjølme; Christiansen Dam, Hans & Pousette Larsson, Helene [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Vilje til forskning - museumsforskning i Norge i det 21. århundre. Rapporten er levert av utvalg for museum og forskning. Kulturdepartementet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2008 00:00 - Sist endret 16. mars 2018 15:25