English version of this page

Feltarbeid

Feltarbeid er en gyllen anledning til å ta en pause fra lesesalen på Blindern og hente inn førstehåndsinformasjon til masteroppgaven din. Masterstudenter har rett til å søke om støtte til feltarbeid eller deltakelse på konferanser, seminarer etc.

Hausten 2020:

Søknadsfristen for hausten 2020 er utvida til 1. november. 

Dersom du reiser utanlands må du til ei kvar tid rette deg etter UD sine reiseråd. Eventuelle økonomiske utlegg vil vere din eigen risiko, og UiO kan ikkje hjelpe deg dersom du blir sjuk eller «koronafast» i utlandet. Du må vere 100% sikker på at reiseforsikringa di dekkjer alle evt. utgifter du kan få i samband med koronautbrot.

 

Hvordan reise ut?

  1. Prat med veilederen din. Det skal foreligge en faglig grunn til å reise ut på feltarbeid og veilederen din kan gi deg tips og råd om hvor du kan reise.
  2. Søk støtte til feltarbeidet. Dette må gjøres innenfor fastsatte frister (se under). Du kan selvsagte reise ut uten støtte om du ikke rekker fristen.
  3. Les UiOs råd for sikkerhet i utlandet!
  4. Lever egenerklæring vedrørende feltarbeid FØR du reiser ut. Alle må levere denne egenerklæringen FØR avreise i form av et nettskjema og det tar kort tid. IKOS betaler ikke ut reisestøtte med mindre dette skjemaet er levert.
  5. Hvis du skal innhente personopplysninger, må du ha godkjenning fra Norsk senter for forskningsdata (NSD) FØR du starter datainnsamling.

Støtte til feltarbeid

Masterstudenter kan søke instituttet om økonomisk støtte (faglige midler) til feltarbeid, konferanser, seminar eller lignende. Reisen/konferansen må være aktuell for masteroppgaven og finne sted i søknadsåret. Studenter kan kun motta dette tilskuddet én gang i løpet av masterstudiet. Les mer om faglige midler og reisestøtte ved IKOS.

Søknadsskjema (nettskjema) fylles ut innen 15. februar eller 15. september, avhengig om du reiser om våren eller høsten.

Datainnsamling

Når du planlegger feltarbeid, bør du vurdere i samråd med veilederen om materialet ditt vil inneholde personopplysninger og om det må meldes til Norsk senter for forskningsdata.

Noen ganger kan små endringer i prosjektdesignet gjøre at prosjektet ditt ikke trenger godkjenning. Du finner nyttig informasjon om dette på NSDs sider. UiO har egne sider med utfyllende informasjon om personvern i oppgaveskriving som du bør lese nøye.  

Publisert 12. mars 2014 14:05 - Sist endret 25. sep. 2020 11:05