English version of this page

Nordic Society for Metrical Studies (NordMetrik)

Nordisk selskap for metriske studier (NORDMETRIK) er et tverrfaglig internasjonalt nettverk som samler litterater, lingvister, psykologer, oversettere, musikkvitere og andre som beskjeftiger seg med poesiens rytmiske og prosodiske forhold.

Selskapet ble stiftet i Göteborg i 1986 under navnet Centrum för Metriska Studier (CMS). I 2006 ble forskernettverket omdøpt til Nordisk selskap for metriske studier / Nordic Society for Metrical Studies, forkortet NordMetrik.

Bildet kan inneholde: bro, himmel, elv, buebro, vannvei.

Serierytme og proporsjonsrytme i Karlstad. Foto: Sissel Furuseth.

Se også Studia Metrica et Poetica (University of Tartu Press).

 

│NORD│METRIK│NORD│METRIK│NORD│METRIK│NORD│METRIK│

Publisert 27. sep. 2017 11:18 - Sist endret 30. aug. 2019 14:16