SKRIV-korpuset

SKRIV-korpuset (Skriving i videregående skole) består av tekster skrevet av elever i videregående opplæring på yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Det er spesielt tilrettelagt for analyse av tekster skrevet av elever som har norsk som sitt andrespråk.

Materialet er autentiske elevtekster fra tentamener, skolearbeid og praksisuker. De er skrevet innenfor norskfaget og innenfor elevenes ulike programfag fra Bygg- og anleggsteknikk, Service og samferdsel, Elektrofag og Helse- og oppvekstfag.

Korpuset rommer rundt 225 tekster av ulik lengde og i ulike sjangere og teksttyper, ca 112 000 ord.

Tekstene er samlet inn ved tre ulike skoler - en storbyskole, en skole i en mindre by og en skole på et tettsted. Skriverne er både elever med norsk som førstespråk og minoritetsspråklige elever med norsk som sitt andrespråk, eller flerspråklige elever. Til tekstene er det knyttet opplysninger om elevenes morsmål og antall år i norsk skole.

De fleste tekstene finnes i tre utgaver: elevens skannete originaltekst med bilder, tabeller og annen formatering, samt to transkriberte varianter, der den ene er slik eleven har skrevet den, den andre i en korrigert bokmålsversjon, som er ordklassetagget. De to transkriberte versjonene er koblet sammen.

Korpuset er bygd opp av Elisabeth Selj (prosjektleder) og Else Ryen ved ILN. Innskriving av tekstene er foretatt av Anne-Sofie Pollestad og finansiert av forskningsmidler ved ILN. Tekstlaboratoriet står for den tekniske løsningen.

 

Søk i korpuset

Les brukerveiledningen til korpuset

 

Skriv-korpuset er nå lagt inn i et nytt og mer brukervennlig søkegrensesnitt, følg lenken over. Logg deg inn med Feide eller eduGAIN, der du bruker ditt vanlige universitets-brukernavn og passord. Om du ikke får tilgang via Feide, eduGAIN eller Clarin, kontakt tekstlab-post@iln.uio.no.

Du kan fremdeles søke i det gamle grensesnittet her. Se også den gamle brukerveiledningen.
 

 

 

Publisert 18. sep. 2013 09:24 - Sist endret 14. juni 2020 16:36