Tekster uten søkegrensenitt

"Tekstlab." står det med tekst. Svart skrift på hvitt. Logo.

Norske tekster
De norske tekstene er stort sett samlet i Oslo-korpuset av taggede norske tekster. Ta kontakt med Tekstlaboratoriet dersom du ønsker å få tak i originaltekstene.

Andre språk
Tekstlaboratoriet disponerer en lang rekke tekster som er elektronisk tilgjengelige. Tilbudet på engelsk er stort; men vi har også en del elektroniske tekster og ordbøker for andre språk, som albansk, arabisk, bosnisk/kroatisk/serbisk, bulgarsk, dansk, estisk, farsi, finsk, fransk, gresk, gælisk, hindi, italiensk, japansk, kinesisk, koreansk, latin, latvisk, litauisk, malayisk, nederlandsk, portugisisk, russisk, spansk, svensk, tamil, tibetansk, tsjekkisk, tyrkisk, tysk, vietnamesisk og walisisk. Tekstene er av forskjellig type, noen er skjønnlitterære, andre sakprosa, og noen inneholder grammatisk merking, mens andre ikke gjør det. Noen av tekstene er flerspråklige (parallellkorpus), slik at de inneholder originale og oversatte tekster mellom språk. Vi kan også være behjelpelige med å få tak i spesifikke tekster.

En oversikt over alle tekstene finner du her. Ta kontakt med Tekstlaboratoriet dersom du ønsker å bruke noen av tekstene.

Programmer
Mange av tekstene Tekstlaboratoriet disponerer, har etterhvert fått egne søkegrensesnitt, mange ved hjelp av Glossa som er utviklet ved Tekstlaboratoriet.

Til tekster uten søkegrensesnitt kan vi tilby noen til dels eldre program. Ta kontakt med oss om du er interessert. I noen tilfeller kan vi også være behjelpelige med å utvikle spesialprogram.

Publisert 5. apr. 2011 16:48 - Sist endret 14. juni 2020 16:36