English version of this page

Transkripsjon

Tekstlaboratoriet kan gi råd og veiledning om transkripsjon av lyd- og videofiler. Vi arrangerer også kurs om det er behov for det.

Tekstlaboratoriet har laget talespråkskorpus siden 2005. Gjennom disse prosjektene har vi høstet erfaringer med ulike typer transkripsjon for lingvistisk forskning med flere transkripsjonsverktøy. For øyeblikket har vi best kompetanse på ELAN som egner seg godt til transkripsjon av både lyd og video og som er gratis å bruke. Se ELANs hjemmeside for mer informasjon.

Publisert 10. apr. 2019 14:42 - Sist endret 14. juni 2020 16:36