Eirik Tengesdal

Bilete av Eirik Tengesdal
English version of this page
Mobiltelefon +47 405 55 711
Rom HW 644
Brukarnamn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Faglege interesser

 • Syntaks-prosodi-skjeringspunktet
 • Fonetikk og fonologi
 • Nordiske språk
 • Norsk i Amerika
 • Psykolingvistikk
 • Korpuslingvistikk

Ph.d.-prosjekt

I prosjektet mitt granskar eg ordstillingsvariasjon i dei nordiske språka, og fokuserer fyrst og fremst på partikkelplassering, i skjeringspunktet mellom prosodi og syntaks. Måla er mellom anna å avdekkja variasjonen som finst i dei ulike språka, og korleis språka har endra seg over tid.

I perioden januarjuni 2020 var eg tilknytt Department of Linguistics ved University of California, Santa Cruz som gjestegranskar.

Bakgrunn

Emneord: Nordisk språkvitskap, Lingvistikk, Korpus, Dialekter, Blikksporing

Publikasjonar

 • Brinkerhoff, Mykel Loren & Tengesdal, Eirik (2021). MATCHING Phrases in Norwegian Object Shift. Proceedings of the Annual Meetings on Phonology.  ISSN 2377-3324.  s 1- 10 . doi: 10.3765/amp.v9i0.4921 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Holm, Elisabeth; Tengesdal, Eirik; Post, Brechtje & Payne, Elinor (2021). Vocalic Intrusions in Consonant Clusters in Child-Directed vs. Adult-Directed Speech. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  12, s 1- 13 . doi: 10.3389/fpsyg.2021.688002 Vis sammendrag
 • Lundquist, Bjørn; Larsson, Ida; Westendorp, Maud; Tengesdal, Eirik & Nøklestad, Anders (2019). Nordic Word Order Database: Motivations, methods, material and infrastructure. Nordic Atlas of Language Structures (NALS) Journal.  ISSN 2387-2667.  4(1), s 1- 33 . doi: 10.5617/nals.7529 Fulltekst i vitenarkiv.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Rodina, Yulia; Fyndanis, Valantis; Johannessen, Janne Bondi; Lundquist, Bjørn; Kaldhol, Nina Hagen; Tengesdal, Eirik & Türker-van der Heiden, Emel (2021). Second language acquisition and language processing: Grammatical gender in Norwegian.
 • Brinkerhoff, Mykel Loren & Tengesdal, Eirik (2020). MATCHING Phrases in Norwegian Object Shift.
 • Fyndanis, Valantis; Johannessen, Janne Bondi; Kaldhol, Nina Hagen; Lundquist, Bjørn; Rodina, Yulia; Rødvand, Linn Iren Sjånes; Tengesdal, Eirik & Türker-van der Heiden, Emel (2020). Predictive gender processing in L2 adult learners of Norwegian: Effects of L1 (Greek, Russian, Turkish), syntactic and lexical congruency.
 • Larsson, Ida; Lundquist, Bjørn; Westendorp, Maud; Nøklestad, Anders & Tengesdal, Eirik (2020). The Nordic Word Order Database.
 • Lundquist, Bjørn; Johannessen, Janne Bondi; Fyndanis, Valantis; Rodina, Yulia; Tengesdal, Eirik; Kaldhol, Nina Hagen & Türker-van der Heiden, Emel (2019). Inter-language gender congruency has facilitative effects on L2 production and comprehension of grammatical gender, but only for high-proficient speakers of structurally similar languages.
 • Lundquist, Bjørn; Larsson, Ida; Westendorp, Maud & Tengesdal, Eirik (2019). The Nordic Word Order Database: New methods for studying variation within and between speakers and varieties in North Germanic.
 • Lundquist, Bjørn; Larsson, Ida; Westendorp, Maud; Tengesdal, Eirik & Nøklestad, Anders (2019). Presenting the Nordic Word Order Database.
 • Lundquist, Bjørn & Tengesdal, Eirik (2019). Partikkelplassering og partikkelaksent i tre norske dialektområde i laupet av dei siste 80 åra.
 • Rodina, Yulia; Fyndanis, Valantis; Johannessen, Janne Bondi; Kaldhol, Nina Hagen; Lundquist, Bjørn; Tengesdal, Eirik & Türker-van der Heiden, Emel (2019). Grammatical gender processing in Russian second language learners of Norwegian.
 • Uvaag, Paal & Tengesdal, Eirik (2019, 20. desember). På fylla med NRK. Jul og alkohol hører ikke sammen, leser vi nå i desember. Jo da!.  Morgenbladet.
 • Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Simonsen, Hanne Gram; Tengesdal, Eirik; Payne, Elinor & Post, Brechtje (2018). Uttaler voksene konsonantgerupper på en annen måte til barn enn til voksene?.
 • Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth; Simonsen, Hanne Gram; Tengesdal, Eirik; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Payne, Elinor & Post, Brechtje (2018). Consonant clusters in Norwegian CDS: are they produced differently from clusters in ADS?.
 • Johannessen, Janne Bondi; Askeland, Anne Renette; Hagen, Kristin; Håberg, Live; Jensen, Bård Uri; Nøklestad, Anders; Priestley, Joel & Tengesdal, Eirik (2018). Utfordringa med fonetisk transkripsjon av dialekter i den digitale tidsalderen: Oslo-translitteratoren.
 • Tengesdal, Eirik (2018). Empirical evidence of preaspiration and voiceless lenes in the Norwegian dialect of Bjerkreim.
 • Tengesdal, Eirik (2018). LIA-prosjektet (Language Infrastructure made Accessible): målsetjingar og resultat.
 • Tengesdal, Eirik; Larsson, Ida & Lundquist, Bjørn (2018). Partikelvariationer i norska dialekter.
 • Tengesdal, Eirik; Uvaag, Paal & Aasarød, Askild Matre (2017, 22. desember). Askepoooooooott! Julefavoritten Tre nøtter til Askepott – en fonetisk analyse.  Morgenbladet.
 • Tengesdal, Eirik (2015). Preaspirasjon i bjerkreimsbu.
 • Tengesdal, Eirik; Theil, Rolf & Simonsen, Hanne Gram (2015). Plosivane i Bjerkreim. Ein synkron studie av preaspirasjon og klanglause lenes.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 26. jan. 2018 13:28 - Sist endra 19. sep. 2020 22:23