Eirik Tengesdal

Bilete av Eirik Tengesdal
English version of this page
Mobiltelefon +47 405 55 711
Rom HW 644
Brukarnamn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Faglege interesser

  • Syntaks-prosodi-skjeringspunktet
  • Fonetikk og fonologi
  • Nordiske språk
  • Norsk i Amerika
  • Psykolingvistikk
  • Korpuslingvistikk

Ph.d.-prosjekt

I prosjektet mitt granskar eg ordstillingsvariasjon i dei nordiske språka, og fokuserer fyrst og fremst på partikkelplassering, i skjeringspunktet mellom prosodi og syntaks. Måla er mellom anna å avdekkja variasjonen som finst i dei ulike språka, og korleis språka har endra seg over tid.

I perioden januarjuni 2020 var eg tilknytt Department of Linguistics ved University of California, Santa Cruz som gjestegranskar.

Bakgrunn

Emneord: Nordisk språkvitskap, Lingvistikk, Korpus, Dialekter, Blikksporing
Publisert 26. jan. 2018 13:28 - Sist endra 19. sep. 2020 22:23