Flerspråklig språkutvikling

I Norge har vi vært vant til at de fleste barn vokser opp med bare ett språk. Sett i verdenssammenheng er dette spesielt – det vanligste er å være flerspråklig.

Barn har som regel ingen problemer med å tilegne seg flere språk samtidig. Tidligere mente man at det kunne være forvirrende for barn å lære flere språk, og at de ”blandet” språkene og ikke klarte å skille dem fra hverandre. Mange flerspråklige barn bruker ord fra begge språk om hverandre, ofte ”låner” de ord fra ett språk hvis de ikke kjenner ordet på det andre språket. Dette er ikke skadelig, og betyr ikke at barnet ikke klarer å lære to språk. Barn kan også bruke flere språk om hverandre (kodeveksle) uten at dette betyr at de "mangler" ord fra ett av språkene.

Så lenge et barn får nok input i begge (eller alle) språkene det skal lære, tilegner det seg språkene stort sett som et enspråklig barn. Ordforrådet vil avspeile bruksområdene til hvert enkelt språk hos barnet.  Det er viktig å være klar over at tester som er beregnet på enspråklige barn ikke egner seg på tospråklige barn, og vil kunne gi et feil bilde av barnets språklige nivå.

Flerspråklige har komplementær språkkompetanse: De bruker språkene sine til forskjellige formål, med forskjellige mennesker. Dette er det viktig å huske på om vi er interessert i kartlegge språkkompetanse. Et eksempel: Et barn som vokser opp i Norge med polsk som hjemmespråk, vil ikke nødvendigvis kunne norske ord for matvarer og kjøkkenutstyr, fordi samtalene om disse tingene vanligvis foregår på polsk. Vi risikerer å få et galt inntrykk dersom vi bruker kartleggingsverktøy som ikke tar dette innover seg, som igjen kan føre til feildiagnostisering.

Publisert 16. jan. 2012 11:43 - Sist endret 11. jan. 2022 14:05