Petter Bae Brandtzæg

Image of Petter Bae Brandtzæg
Norwegian version of this page
Phone +47 22850410
Mobile phone 92806546
Room 482
Available hours Mondays
Username
Visiting address Forskningsparken
Postal address Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO

Academic interests

Professor in media innovations at the University of Oslo and Chief Scientist at SINTEF Digital. I work at the intersection of new media technologies and social psychology, on research about use and motivations for participation in social media as well as the social impact of such use. I'm also researching fake news and privacy issues concerning new media technologies and artifical intelligence (AI).

I'm currently working on how people use and shape their relationships to AI-based chatbots. I'm a project manager in the research project SOCIAL HEALTH BOTS (2017-2020) funded by the Norwegian Research Council, Helsevel.

Courses taught

JOUR4200 Theory in journalism
MEVIT3350/4350   Media and politics

MEVIT 4310 Media Innovations    

Background

Worked on various projects (e.g. CITIZEN MEDIA, REVEALCitiSenseEuKidsOnline, i2i) and for a range of companies, including several international collaborations.

Visiting scholar:  New York University in 2010.

Education: Ph.D. in Media and Communication Studies, University of Oslo (2012) and M.Sc. in Psychology at Norwegian University of Science and Technology (2000). Master of management program in Innovation Management in a Global Business Perspective, Norwegian Business School (2014).

Awards

Appointments

 • 2018- present: Editorial board Journal of Computer-Mediated Communication 
 • 2018 - present: Editorial board Nytt Norsk Tidsskrift
 • 2018- present: Director of the Centre for Research on Media Innovations (CRMI) (IMK, UiO)
 • 2017- present: Deputy member of Personvernsnemda (Privacy tribunal). Ministry of Local Government and Modernisation
 • 2016-2017: Member of the National working group on Open Access. Ministry of Education and Research
 • 2016 - present:  Advisory board on gender balance in science. The Norwegian Research Council.

Positions held

Partners

CAIR - Center for Artificial Intelligence Research

Tags: Chatbots, Artifical Intelligence, Social media, Journalism, Facebook, Privacy

Publications

 • Følstad, Asbjørn & Brandtzæg, Petter Bae (2020). Users’ Experiences with Chatbots: Findings from a Questionnaire Study. Quality and User Experience.  ISSN 2366-0139.  5(3) . doi: 10.1007/s41233-020-00033-2 Show summary
 • Skjuve, Marita & Brandtzaeg, Petter Bae (2020). Facebook Live: A mixed-methods approach to explore individual live streaming practices and motivations on Facebook. Interacting with computers.  ISSN 0953-5438.  31(6), s 589- 602 . doi: 10.1093/iwc/iwz038
 • Brandtzæg, Petter Bae (2019). Det algoritmiske selvet: Identitet blant unge og barn på internett – før, nå og i fremtiden, I: Birthe Bratvold (red.),  IDENTITET - Barn i Norge 2019.  Voksne for barn.  ISBN 978-82-92488-86-7.  6.  s 76 - 92 Show summary

View all works in Cristin

 • Følstad, Asbjørn; Araujo, Theo; Papadopoulos, Symeon; Law, Effie L.-C.; Granmo, Ole-Christoffer; Luger, Ewa & Brandtzæg, Petter Bae (ed.) (2020). Chatbot Research and Design. Third International Workshop, CONVERSATIONS 2019, Amsterdam, The Netherlands, November 19–20, 2019, Revised Selected Papers.. Springer.  ISBN 978-3-030-39540-7.  273 s.

View all works in Cristin

 • Brandtzæg, Petter Bae (2020). Algoritmenes makt i sosiale medier.
 • Brandtzæg, Petter Bae (2020, 16. mars). Deltagelse i Studio 2 NRK P2 radio. [Radio].  NRK radio Studio 2. Show summary
 • Brandtzæg, Petter Bae (2020). Digital verden på guttas premisser – hva gjør vi med det?.
 • Brandtzæg, Petter Bae (2020). Informasjonsepidemi på helsen løs.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Brandtzæg, Petter Bae (2020). Kan Facebook gjøre nok i kampen mot falsk og feilaktig korona-informasjon?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Brandtzæg, Petter Bae (2020). Roboter som hater kvinner.
 • Brandtzæg, Petter Bae (2020). Selvrapporteringssystem for overvåking av korona må på plass. Nå!. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Brandtzæg, Petter Bae (2020). Teknologiens tiår: Frigjøring eller fremmedgjøring?.
 • Brandtzæg, Petter Bae (2020, 26. februar). Verdibørsen om mobiltelefon. [Radio].  NRK P2 Verdibørsen.
 • Brandtzæg, Petter Bae (2020). Ytringsfrihetskommisjon uten teknologikompetanse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Brandtzæg, Petter Bae & Eriksen, Thomas Hylland (2020). Teknologiens tiår: Frigjøring eller fremmedgjøring. Show summary
 • Brandtzæg, Petter Bae & Valen, Leo (2020). Vi trenger åpne data for å bekjempe korona. Digi.no. Show summary
 • Grøtan, Tor Olav; Fiskvik, Jannicke; Haro, Peter Halland; Auran, Per Gunnar; Mathisen, Bjørn Magnus; Karlsen, Geir Hågen; Magin, Melanie & Brandtzæg, Petter Bae (2020). På leting etter utenlandsk informasjonspåvirkning En analyse av det norske kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 (Rapport på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet). Show summary
 • Grøtan, Tor Olav; Fiskvik, Jannicke; Haro, Peter Halland & Brandtzæg, Petter Bae (2020). Mistenkelige debattanter sprer desinformasjon, skjuler sine spor. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Grøtan, Tor Olav; Fiskvik, Jannicke; Haro, Peter Halland & Brandtzæg, Petter Bae (2020). Påvirket utenlandske aktører det norske valget?. Agenda Magasin. Show summary
 • Brandtzæg, Petter Bae (2019, 29. september). Chatboten som sjelesørger og hjertevenn. [Radio].  Hyllandsverden. Show summary
 • Brandtzæg, Petter Bae (2019). Algoritmene tar kontroll over oss. Agenda Magasin. Show summary
 • Brandtzæg, Petter Bae (2019, 28. november). Algoritmer - har vi kontroll?. [Radio].  NRK P2 Ekko. Show summary
 • Brandtzæg, Petter Bae (2019, 27. november). Algoritmer og kontroll. [Radio].  Medietilynets podcast. Show summary
 • Brandtzæg, Petter Bae (2019). Chatbots og kunstig intelligens – hvordan vil fremtidens samspill mellom mennesker og teknologi se ut?.
 • Brandtzæg, Petter Bae (2019). Chatbots som grensesnitt til Internett.
 • Brandtzæg, Petter Bae (2019). Chatbots som laverteskeltilbud til psykisk helsehjelp. Show summary
 • Brandtzæg, Petter Bae (2019). Debatt: Facebooks makt og tv-seriens makt.
 • Brandtzæg, Petter Bae (2019, 07. oktober). Deep fake. [TV].  Dagens Næringsliv.
 • Brandtzæg, Petter Bae (2019, 29. april). En av tre redd for å bli lurt på sosiale medier.  Stavanger Aftenblad.
 • Brandtzæg, Petter Bae (2019). Facebook lever av å trigge deg. Og når ting går for fort, blir vi dummere og mer impulsive. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 20- 21
 • Brandtzæg, Petter Bae (2019). Facebook og ytringsfrihet.
 • Brandtzæg, Petter Bae (2019). Fake news.
 • Brandtzæg, Petter Bae (2019, 21. januar). Fake news (gjest i Holm på NRK P1+). [Radio].  NRK P1+.
 • Brandtzæg, Petter Bae (2019). Falske nyheter. Hva er det og hvem sprer det?.
 • Brandtzæg, Petter Bae (2019). Hvordan formes barn og unges identitet av algoritmer?. Show summary
 • Brandtzæg, Petter Bae (2019, 01. november). Instagram. Algoritmer som dreper. [TV].  NRK.
 • Brandtzæg, Petter Bae (2019). Kan chatbots gi sosial støtte?. Show summary
 • Brandtzæg, Petter Bae (2019). Kan chatbotter oppleves sosialt støttende?. Show summary
 • Brandtzæg, Petter Bae (2019, 19. mars). Klarer ikke å stanse hatet.  Klassekampen.
 • Brandtzæg, Petter Bae (2019). Kommunevalg nå. Er det mulig å vinne uten bruk av sosiale medier?.
 • Brandtzæg, Petter Bae (2019). Lange tanker taper, mens umiddelbare reaksjoner får herje. Hvem tar beslutningene våre?. Show summary
 • Brandtzæg, Petter Bae (2019). Mikromålretting i politiske kampanjer – Hva er det, virker det og hva er konsekvensene?.
 • Brandtzæg, Petter Bae (2019, 01. november). Nå skal Facebook velge ut nyhetssaker du leser..  Aftenposten.
 • Brandtzæg, Petter Bae (2019, 27. september). Propaganda i Norge. [Radio].  NRK. Show summary
 • Brandtzæg, Petter Bae (2019). Roboter og falske nyheter.
 • Brandtzæg, Petter Bae (2019, 01. oktober). Roboter som hater kvinner.. [Radio].  NRK. Show summary
 • Brandtzæg, Petter Bae (2019). Samspillet mellom mennesker og ny teknologi – Før, nå og i fremtiden.
 • Brandtzæg, Petter Bae (2019). Social Health Bots.
 • Brandtzæg, Petter Bae (2019). Sosiale medier – er vi alle blitt labrotter i et kynisk eksperiment?. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (2), s 161- 168 . doi: 10.18261/issn.1504-3053 Show summary
 • Brandtzæg, Petter Bae (2019). Sosiale medier og falske nyheter.

View all works in Cristin

Published Aug. 21, 2018 9:15 AM - Last modified Oct. 4, 2020 1:15 PM

Projects

Research groups